வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

இவாடோ காகுரா

ககுராவுக்கு ஒரு பொதுவான சொல், இது பரலோக இவாடோவின் கட்டுக்கதையை ஒரு நாடகமாக்கியது. காகுராவின் தோற்றம் என சொர்க்கத்தில் உள்ள இவாடோவுக்கு முன்னால் பரலோகப் பெண்ணின் (எனோகோ குல்ஸ்) வாழ்க்கையின் நடனத்தை உரு...

உமுரா ஷீன்

பெண் ஜப்பானிய ஓவியர். உண்மையான பெயர் சுயோஷி (வலது). கியோட்டோ நகரத்தின் பிறப்பு. ஷிஜோ பள்ளியின் நுட்பங்களைப் படிக்கும் சுசுகி மாட்சுயாசு, யுகினோ கோனோ , டேகுச்சி யுஹோ . 15 வயதில் 3 வது தேசிய கண்காட்சி க...

உட்சுகு மோனோகாதாரி

மிட்-ஹியான் மோனோகாட்டாரி தயாரித்தார். இந்த உருவாக்கம் 10 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இருந்ததாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு மூல ஒழுங்கு (மினாடோ-நோ-நிகோ) வேலையாக உருவாக்கப்படுகிறது என்று ஒரு கோட்பா...

ஓமி ஓட்சு-மியா

பேரரசர் தெஞ்சியின் தலைநகரம். 667 ஆம் ஆண்டில் அசுகாவிலிருந்து அசுகாவில், 672 ஆண்டு அழைப்பின் (ஜின்ஜின்) கொந்தளிப்புக்கு தலைநகரம் எரிந்தது, அவசரகால டெம்மி அசுகாவைத் திரும்பிய அசுகாவால் திருப்பி அனுப்பின...

இப்பி ஒகமோட்டோ

மங்கா கலைஞர். ஹக்கோடேட்டில் பிறந்தார். என் மனைவி கனோகோ ஒரு நாவலாசிரியர், என் குழந்தை டாரோ ஒரு ஓவியர். தாகேஷிமா புஜிஷிமாவின் கீழ் படித்தவர், 1910 இல் டோக்கியோ கலைப் பள்ளியில் மேற்கத்திய ஓவியம் துறையில...

ஓகே ஒகாமா போர்

ஒசாகா இமகாவா மற்றும் நோபூனாகா ஓடா (ஐச்சி ப்ரிஃபெக்சர் கிரீன் ஏரியா, டொயாக் சிட்டி போன்றவை) இடையே ஓவரி (ஒகாரி) ஒகேஹாமாவில் 1560 போர். யோஷிமோடோ சுருகா, ரியோ, மிகாவா 3 நாடுகளின் ஒரு சூப்பர் இராணுவத்தை வழ...

ஓடா நோபுகாட்சு

அசுச்சி மோமோயாமா காலத்தின் வீரர். நோபுனாகா ஓடாவின் இரண்டாவது குழந்தை. <நோபுவும்>. ஐஸ் (இச்சி) கோஜி கிடாஜிமா கலவை (டோகுசா) ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். 1574 இக்கி தீவின் ஒருதலைப்பட்ச இக்கி தாக்குதல் (இக்...

ஒரு ஆமை

குறைந்த மூக்கு, பணக்கார கன்னம் (கன்னம்) கொண்ட ஒரு பெண்ணின் முகம். ஒரு நபருக்கு பலருக்கு. சொர்க்கத்திலிருந்து பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது 鈿 女 (அமெ-நோ-உசுமே-நோ- மிகோடோ ) , புன்ராகு கைப்பாவையில் உங்கள்...

ஓனோ சோசூ

மங்கா கலைஞர். யோகோகாமா நகரத்தின் பிறப்பு. நான் டோக்கியோ கலைப் பள்ளியில் பட்டம் பெற்றேன். இது ஒரு நவீன படைப்பு மற்றும் ஆரம்பகால ஷோவா காலகட்டத்தில் கார்ட்டூன் உலகில் பிரபலமடைந்தது, அதன் பிறகு அவர் நவீன...

சூடான வசந்த ஆலயம்

சூடான வசந்தம் (யுனோ) ஆலயம், இசுமி (யுயென்) இது ஒழுக்கமானது. புகுஷிமா ப்ரிஃபெக்சர் இபுகி-ஷிமா-சோ, இவாகி-ஷியில் குடியேறிய முன்னாள் ப்ரிஃபெக்சர் நிறுவனம். ஒட்டனாமாச்சி சூடான நீரூற்றின் பாதுகாவலர் கடவுள்,...

கடல் ஆதரவாளர்கள்

டோக்குகாவா காலத்தின் முடிவு, தோசா (மற்றும்) கொச்சி குலத்தை கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருந்த ரியோமா சாகாமோட்டோவை மையமாகக் கொண்டு நாகசாகியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சங்கம். மேலும் இருபது கோபி கடற்படை மாணவர்கள், ம...

கூட்டாட்சியின்

"ஷுரிகி சுஜி" என்று அழைக்கப்படும் வகுடகே ஹோசூமி (பூமி) தயாரித்த ஜாலி. 1773 இல் திரையிடப்பட்டது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில் கபுகியிலும் சிறப்பாக நிகழ்த்தப்பட்டது. "பலவீனமான வழக்கறிஞர் (யோரோபோஷ...

ஷாலின் அடிக்கடி

ககாகுவின் பாடல் பெயர். இச்சிகோஷியின் நடுத்தர இசைக்கு (இச்சிகோ சுயோஷி). மை மையின் மைதாய். அதன் பிறகு இது ஒரு டோனல் (ஓகோ), மஞ்சள் போனஸ் (ஓஷிகிச்சோ) க்கு மாற்றப்பட்டது, மேலும் இது "பறவை" என்ற ப...

கார்ட்டூன்

முதலில் இத்தாலிய கார்ட்டோன் கார்ட்டோனிலிருந்து, இது பின்வரும் மூன்று அர்த்தங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. (1) அட்டை அல்லது இதனுடன் தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு. சித்திர சொற்களில், இது காகித கத்தரிக்கோலால் பய...

கபுடோ மேற்பரப்பு

Kagura பயன்படுத்தப்படும் அம்சம். க or ரு, லயன், வு கோ, கிம், கருரா, குன்லூன், குரே பெண், சுமோ மல்யுத்த வீரர், போர்வீரன், பாமமன் கேட், டைகோ (பாஸ்டர்ட்), குடிபோதையில் (தற்கொலை) மற்றும் பல. இது தலையின் ப...

ஷிகெட்டோஷி கிட்டாவோ

எடோ காலத்தின் பிற்பகுதியில் உக்கியோ ஆசிரியர். கிமுரா ஹிசுகோரோ, பின்னர் சசுகே. அது ஹனா என்று அழைக்கப்பட்டது. அவர் ஒரு அழகான வெற்று மற்றும் நேர்த்தியான ஓவியத்திற்கான நற்பெயரைப் பெற்றார் மற்றும் கிட்டாவ்...

கிடாசாவா ரகுடென்

மங்கா கலைஞர். உண்மையான பெயர் பாதுகாப்பு. டோக்கியோவில் பிறந்தார். நான் யுகிச்சி ஃபுகுசாவாவில் சேர்ந்தேன், ஷோகோ ஷிம்போ கோ, லிமிடெட் நிறுவனத்தில் சேர்ந்தேன், நான் பழக்கவழக்கங்களையும் கேலிச்சித்திரங்களையு...

கிகுயா ரோகுயோ

நாக ut டா கலைஞர், தைசோ தகாயாவின் மேடை பெயர். இது ஷாமிசென் திசையில் நீண்டதாக இருந்தபோதிலும், அது 14 ஆம் தேதி முதல் பாடலுக்கு மாறியது. கிசுயா இது குடும்பப்பெயரில் சிறந்த பெயர், மேலும் ஏராளமான தலைசிறந்த...

கிபிட்சு சன்னதி

ஹிரோஷிமா மாகாணம் ஃபுகுயாமா நகரம் ஷினிச்சி நகரம் மியாச்சி குடியேறினார். பழைய துறவியின் சிறிய நிறுவனம். ஒகிபிட்சு யுஹிகோவைக் கொண்டாடுங்கள். 806 ஆம் ஆண்டில் இது ஒகயாமாவில் உள்ள கிபிட்சு சன்னதியிலிருந்து...

கிமுரா டோசாச்சி

ஒரு மேற்கத்திய ஓவியர். டோக்கியோவில் பிறந்தார். ஃபோஷின்பீ மாட்டிறைச்சி கடை ஈரோஹாவின் வெற்றிக்கு பெயர் பெற்றது. , Hakuba சங்கம் திரைப்பட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கற்றல் Fuzan சமூகம் மற்றும் அடிமட்ட நிறுவனம் ந...