வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

ஜென்னோசுகே சவாமுரா

கபுகி நடிகர். கடையின் பெயர் கினோகுனியா. (1) சோஜுரோ சவாமுராவின் முன்னாள் பெயர், முதல் தலைமுறையின் 4வது தலைமுறை. (2) சோஜுரோ சவாமுராவின் முன்னாள் பெயர், இரண்டாவது மற்றும் ஐந்தாவது தலைமுறை (சோஜுரோ சவாமுர...

காஷிமா ஷிண்டன் ஜிகிஷிங்ககே-ரியூ

வாள்வீச்சு பள்ளிகளில் ஒன்று. மூதாதையர் மிட்சுனோரி யமடா, தகாட்சுகி களத்தின் நாகை குடும்பத்தின் அடிமை. ஷோடோகு சகாப்தத்தில் (1711-16) அவரது தந்தையின் காலத்திலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட மூங்கில் வாள்கள் மற்...

யுடோ / ஷிமோடோ

Uedo அதிகம் குடிப்பவர், ஷிமோடோ மது அருந்த முடியாதவர். இரண்டும் ஹெயன் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொற்கள், மேலும் யூடோவிற்கு "ஒககாமி" மற்றும் ஷிமோடோவிற்கு "இரோஹா ஜிருஷோ" ஆகியவற்றில்...

அகேச்சி மிட்சுஹைட்

அசுச்சி மோமோயாமா காலத்தின் வீரர். ஜூவனைல் என்று அழைக்கப்பட்டது, பின்னர் யூசு ஹினாட்டா மாமோரு (இந்த டூக்கியுகனாமி) என்று அழைக்கப்பட்டது. மினோவின் (மினோ) திரு டோக்கியின் குடும்பம். இது நோபூனாகா ஓடாவால்...

யூட்டகா அசோ

மங்கா கலைஞர். ஓயிடா மாகாணத்தில் பிறந்தார். கிடாசாவா ரகுடனின் கீழ் படித்தார். 1922 "ஜூனிச்சி ஷிம்பன்" நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார், 1924 முதல் "அல்லாத கின்னா டூசைன்ட்" சீரியலை அதே காகிதத...

அசோ ஆலயம்

இது குமாமோட்டோ மாகாணத்தின் அசோ-துப்பாக்கியில் உள்ள இச்சினோமியா டவுனில் (தற்போது · அசோ நகரம்) குடியேறப்பட்டுள்ளது. பழைய டிக்கெட் பெரிய நிறுவனம். சடங்குகளின் கடவுள் கென்சாய் ரியூஜி (டேகிடோ வட்டாட்சு நோ...

அலிசரின்

இயற்கை சிவப்பு சாயத்தின் சாய கூறு அகானே (அகானே). 1,2-dihydroxyanthraquinone. பழைய நாட்களில் இண்டிகோவுடன் வரிசையாக அகானே ஒரு முக்கியமான இயற்கை சாயமாக இருந்தது, ஆனால் இப்போது அது அரிதாகவே பயன்படுத்தப்பட...

இகோஷிகே மிச்சினோகுஜி

Chikamatsu Hanji, Chikamatsu Kimatsu இன் Joruri. இதை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு கபுகி நாடகமும். 1783 இல் திரையிடப்பட்டது. "இகா - கோஷி" என்று அழைக்கப்படுகிறது. கராக்கி மசனெமன் ( அராக்கி யோமன் )...

Izumiya

கியோஜென் பள்ளி. இது ஷோகுனேட் மற்றும் சாகினோமியாவில் நடைபெற்ற ஒகாமி ஓட்டத்திற்கு எதிரான ஓவரி குலத்தைச் சேர்ந்தது, மேலும் நீதிமன்றத்திலும் பணியாற்றினார். டோக்குகாவா யோஷினோபுவுக்கு சேவை செய்த யமவாக்கி இச...

Izumozaki

நைகாடா ப்ரிபெக்சர் மத்திய நகரம், ஜப்பான் கடலை எதிர்கொள்ளும் மிஷிமா (சஞ்சி) மாவட்டங்கள். மத்திய கிராமம் இசுமோசாகி ஹொக்கோகு நெடுஞ்சாலையின் செழிப்பு நிலையமாக, சாடோ கனயாமாவின் கனெகோ துறைமுகம், எச்சிகோ அரி...

இமாவாகி இமாய்

அகானே மோமொயாமா காலம் சாகாயின் வர்த்தக நிறுவனம், ஒரு தேநீர் நபர். முதலில் நான் யமடோ இமாயில் வாழ்ந்தேன், நான் சாகாய்க்குச் சென்று டேகோ செக்கேயுடன் தேநீர் கற்றுக்கொண்டேன், பின்னர் நான் அந்த காதலியானேன்....

சசயாமா மலை பெண்

மற்ற சிக்கமாட்சு ஹன்ஜி தயாரித்த ஜோரி. மேலும், இதை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு கபுகி நாடகம். 1771. இல் Yamato மாவட்ட பழைய புராண கலந்து என்று ஃபுஜிவேரா Namakka (Kamonori) Soga, Inuka (Sogono OBU) எடுத்துக்க...

இவாடோ காகுரா

ககுராவுக்கு ஒரு பொதுவான சொல், இது பரலோக இவாடோவின் கட்டுக்கதையை ஒரு நாடகமாக்கியது. காகுராவின் தோற்றம் என சொர்க்கத்தில் உள்ள இவாடோவுக்கு முன்னால் பரலோகப் பெண்ணின் (எனோகோ குல்ஸ்) வாழ்க்கையின் நடனத்தை உரு...

உமுரா ஷீன்

பெண் ஜப்பானிய ஓவியர். உண்மையான பெயர் சுயோஷி (வலது). கியோட்டோ நகரத்தின் பிறப்பு. ஷிஜோ பள்ளியின் நுட்பங்களைப் படிக்கும் சுசுகி மாட்சுயாசு, யுகினோ கோனோ , டேகுச்சி யுஹோ . 15 வயதில் 3 வது தேசிய கண்காட்சி க...

உட்சுகு மோனோகாதாரி

மிட்-ஹியான் மோனோகாட்டாரி தயாரித்தார். இந்த உருவாக்கம் 10 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இருந்ததாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு மூல ஒழுங்கு (மினாடோ-நோ-நிகோ) வேலையாக உருவாக்கப்படுகிறது என்று ஒரு கோட்பா...

ஓமி ஓட்சு-மியா

பேரரசர் தெஞ்சியின் தலைநகரம். 667 ஆம் ஆண்டில் அசுகாவிலிருந்து அசுகாவில், 672 ஆண்டு அழைப்பின் (ஜின்ஜின்) கொந்தளிப்புக்கு தலைநகரம் எரிந்தது, அவசரகால டெம்மி அசுகாவைத் திரும்பிய அசுகாவால் திருப்பி அனுப்பின...

இப்பி ஒகமோட்டோ

மங்கா கலைஞர். ஹக்கோடேட்டில் பிறந்தார். என் மனைவி கனோகோ ஒரு நாவலாசிரியர், என் குழந்தை டாரோ ஒரு ஓவியர். தாகேஷிமா புஜிஷிமாவின் கீழ் படித்தவர், 1910 இல் டோக்கியோ கலைப் பள்ளியில் மேற்கத்திய ஓவியம் துறையில...

ஓகே ஒகாமா போர்

ஒசாகா இமகாவா மற்றும் நோபூனாகா ஓடா (ஐச்சி ப்ரிஃபெக்சர் கிரீன் ஏரியா, டொயாக் சிட்டி போன்றவை) இடையே ஓவரி (ஒகாரி) ஒகேஹாமாவில் 1560 போர். யோஷிமோடோ சுருகா, ரியோ, மிகாவா 3 நாடுகளின் ஒரு சூப்பர் இராணுவத்தை வழ...

ஓடா நோபுகாட்சு

அசுச்சி மோமோயாமா காலத்தின் வீரர். நோபுனாகா ஓடாவின் இரண்டாவது குழந்தை. <நோபுவும்>. ஐஸ் (இச்சி) கோஜி கிடாஜிமா கலவை (டோகுசா) ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். 1574 இக்கி தீவின் ஒருதலைப்பட்ச இக்கி தாக்குதல் (இக்...

ஒரு ஆமை

குறைந்த மூக்கு, பணக்கார கன்னம் (கன்னம்) கொண்ட ஒரு பெண்ணின் முகம். ஒரு நபருக்கு பலருக்கு. சொர்க்கத்திலிருந்து பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது 鈿 女 (அமெ-நோ-உசுமே-நோ- மிகோடோ ) , புன்ராகு கைப்பாவையில் உங்கள்...