வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

இளவரசர் Ōtsu

தென்மு வம்ச அரசியல்வாதி, சீனக் கவிஞர், மன்பா பாடகர். பேரரசர் தென்முவின் மூன்றாவது இளவரசன், தாய் பேரரசர் தெஞ்சி, இளவரசி ஓட்டா. மன்யோ பாடகர் பேரரசி இது (ஓமிகோ ஹிமெமிகோ) தாயும் சகோதரரும் ஆகும். பெயர்...

டெய்ஜி பள்ளி

மந்தாரோ குபோடா ஒரு பொதுவான நாடகம். 4 செயல். 1927 ஆம் ஆண்டில் "பெண்கள்", அடுத்த நவம்பர் 28 இல் சுகிஜி தொடக்க அரங்கம் அயோமா சுகிசாகுவால் திரையிடப்பட்டது. பின்னர், சுகிஜிசா, கபுகி, புதிய பள்ள...

Omtomo no Satehiko

6 ஆம் நூற்றாண்டு ஆஸ்திரேலிய. தெரியாத பிறந்த தேதி. கனேமுராவைச் சேர்ந்த ஒருவர். நிஹோன் ஷோகியின் கூற்றுப்படி, பேரரசர் டேலியன் டெய்ன் கன்முராவை இவாஷி மற்றும் டேலியன் டான் கானில் நிகோஹிகோ ஆகியோருக்கு அனுப...

Omtomo no Tabito

நாரா காலத்தைச் சேர்ந்த அரசியல்வாதியும் பாடகரும். நாகடோகோவின் பேரன், அன்மாரோவின் மூத்த மகன். என் அம்மா ஒரு கியூசெரோ பெண். வீடு சொந்தமான தந்தை. ஜனவரி மாதம் 710 இல் (வாடா 3), இடது ஜெனரலின் 5 வது இடத்துட...

Omtomo no யாகமோச்சி

நாரா காலத்தைச் சேர்ந்த அரசியல்வாதியும் பாடகரும். அசாரோவின் பேரன், ஒரு பயணியின் குழந்தை. டச்சிபானா சகோதரர்கள் நிர்வாகத்தின் கீழ் வீட்டுக்காப்பாளராகப் பிறந்த ஜனவரி 745 இல் (தென்ஹிரா 17), அவர் 6 வது இடத...

யாவ் மரிகோ

நாரா காலத்தைச் சேர்ந்த பாடகர். நாகடோகோவின் ஆறாவது குழந்தை. பயணியின் தந்தை, ஷிரோ நோ ஐரோம். ஜூன் 672, கலகம் அவர் தனது மாமா, ஒகுமா மகதா, புக்கீ மற்றும் அவரது சகோதரர் மியுகி ஆகியோருடன் டென்மு பக்கத்தில...

பல்வேறு மீன்கள்

மறைந்த நாரா முதல் ஆரம்பகால ஹியான் வரை பிரபுக்கள். எனது தந்தை கியோமாரு. ஷோகோ, மாமோரு ஒயாமா, மாமோரு ஓமி, சீரியோ சா, டாயோ உக்யோ, ஹகுஷின் காமி, அட்மிரல் கோனோ போன்ற பேராசிரியராக பணியாற்றினார். காலை நிர்வா...

Ō இல்லை யசுமாரோ

நாராவின் ஆரம்பகால அதிகாரிகள். " Kojiki இன் ஆசிரியர். கடைசி பெயர் அசோமி. அன்மன் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. கிளர்ச்சியின் காரணமாக பேரரசர் தரப்பில் தீவிரமாக பங்கு வகித்த போர்வீரர் ஓனோ ஹ ou ஜியி...

டேகு

சாமுராய் சடங்கு. உலக மக்களின் பாவங்களை மீட்பது என்ற பொருளில் இது டேகு என்று அழைக்கப்படுகிறது. <கோஜிகி </ em> யின் நக்காய் பேரரசரின் மேடையை முதலில் பார்த்தேன், மேலும், நான் நாட்டின் ஒரு பெரிய...

Ran ஹரானோ சன்னதி

மினாமிகாசுகமாச்சி, ஓஹரானோ, நிஷிகியோ-கு, கியோட்டோவில் குடியேறினார். இந்த திருவிழா கென் மிகாசுச்சியின் வாழ்க்கை, ஹிகாரு இனாமியின் வாழ்க்கை, அமனே கொயானேவின் வாழ்க்கை மற்றும் விற்பனை கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக...

பெரிய எண்

காவல்துறை (சாமுராய்) பதவிகளில் ஒன்று எடோ ஷோகுனேட் மற்றும் சாகாயில் காணப்படுகிறது. ஷோகுனேட்டின் பெரிய எண்ணிக்கையின் தோற்றம் குறித்து பல்வேறு கோட்பாடுகள் உள்ளன, மேலும் மிக முக்கியமான ஒன்று 1587 இல் நிற...

Daibansha

செகிகே குடும்பத்திற்கு அடிபணிந்து, செக்கிஷோ அரசு, ஆடை அறை மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள் ஆகியவற்றில் பாதுகாவலர், காவலர் மற்றும் துப்புரவுப் பணிகளில் ஈடுபட்டவர்கள். டெய்பன்ஷாவின் தோட்டங்கள், வீடுகள் மற்று...

Daihiko

சோஜின் சக்கரவர்த்தியின் உலகில் நான்கு வழி பொது தகாமோட்டோ பேரரசரின் முதல் மகனும், கைகா பேரரசரின் தாயும் ஒருவராக அனுப்பப்பட்ட ஒரு பாரம்பரிய நபர். தாய் ஹொசுமியோமியின் மூதாதையர், உட்சுகுஷி-நோ-ஓட்டோகோவி...

Ohime

மினாமோட்டோ யோரியின் முதல் மகள். என் அம்மா மசாகோ ஹோஜோ. 1183 இல் (ஷினாகா 2), அவர் யோஷிதகா கிபுச்சியின் மூத்த மகன் யோஷிதகா தகாஷியுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்தார், ஆனால் பின்னர் யோஷினகா தோற்கடிக்கப்பட்டபோது...

புஜிவாரா நோ கிட்சுஷி

கோஜோ பேரரசரின் கோஹரா ஹருகோ பேரரசர். திரு தைசா மினோரு சயோன்ஜியின் மூத்த மகள். என் அம்மா தகாஜோ ஷிஜோ, ஜன்கோ இமாபயாஷி. 1242 இல் நுழைந்தது (நிஜி 3) விரைவில் திரும்பி வந்து நகாமியா என்று அழைக்கப்பட்டார். 4...

மரு ஒகாமி தகாஷி

7 ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் பாதியில் இருந்து ஒரு அதிகாரி. இது பெரிய மற்றும் மூன்று சக்கரங்களிலும் தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆர்வமுள்ள குழந்தை. யசுகுனியின் கிளர்ச்சியில் பெருங்கடல் கடலின் இளவரசரில் தீவிர பங...

பெரிய பசி

பல பரிதாபகரமான வேலைகளில் மிக முக்கியமான விஷயம் ஐஸ் ஜிங்குவின் பழைய மந்திரிகள் ஒருவர். அமேதராசு ஒகாமியின் முக்கியமாக ஓமிகேவுக்கு சேவை செய்கிறார். கடவுளைக் கட்டுப்படுத்த ஏற்ற தூய்மையான மனம் என்பதால் இந...

Ōyamatsumi

கிகி புராணங்களில் தோன்றும் ஒரு மலை கடவுள். கோஜிகியில், இது ஒயாமா சுமிகாமி என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. கோஜிகியில், ஆஷினாஷி மற்றும் தெனாஷி (தெனாஷி) ( கால் பால், கை பால் ) மற்றும் கனா ஹனசாகி சகுயா விற்பனை...

ஒகசவர ததசானே

எடோவின் முதல் பாதியில் டைமியோ. இளம் பெயர் ஹருமட்சுமரு, முதல் பெயர் தடமாசா. ஹிடேமாசாவின் இரண்டாவது மகன். என் அம்மா இக்குயாசு டோகுகாவாவின் முதல் குழந்தை நோபூயாசு. 1615 ஆம் ஆண்டில் (மோட்டோவா 1), அவர் தன...

டோக்கிஹிகோ ஒகடா

டைஷோ சகாப்தத்தின் இறுதி முதல் ஷோவா சகாப்தத்தின் ஆரம்பம் வரை, யூட்டகா அபே, கென்ஜி மிசோகுச்சி, யசுஜிரோ ஓசு, ஹிரோஷி ஷிமிசு ஆகியோரின் தொடர்ச்சியான படைப்புகளில் நடித்த இரண்டாவது நட்சத்திரம், கூர்மையான மற்...