வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

ஐசோனோகாமி இல்லை ஓட்டோமரோ

நாரா காலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பிரபு. “மன்யோஷு” இல் இரண்டு டாங்கா மற்றும் “கைஃபுகா” இல் நான்கு கவிதைகள். திரு இஷிகாமி இடது மந்திரி மரோவின் தந்தை, எழுத்தாளரின் தலைவரும், யட்சுகுவின் தந்தையும். அவர் ஒரு...

ஐசோனோகாமி இல்லை மரோ

தெஞ்சி காலையிலிருந்து நாரா வரை பிரபுக்கள். மோட்டோப் மரோவுடன் இது நல்லது திரு மோட்டோப் பின்னர் குலத்தில் திரு இஷிகாமி அதற்கு பெயரிடுங்கள். மரோ என்பது துறையின் பின்புறம். உனாரோவின் குழந்தை. கிளர்ச்...

காமெடியா டெல்'ஆர்டே

இத்தாலிய தியேட்டரின் வளர்ச்சி வடிவம் லாடா (கடவுளைப் புகழ்ந்து பாடும் ஒரு பாடல்) என்று கூறப்படுகிறது, இது 12 முதல் 13 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மத்திய இத்தாலியில் முக்கியமாக பாடியது அல்லது நிகழ்த்தப்பட்டது....

கன்சாய் இச்சிகாவா

மறைந்த எடோ பாடலாசிரியரும் சீனக் கவிஞரும். யுனோவைச் சேர்ந்த ஒருவர். பெயர் சேனிங். கதாபாத்திரம் ஷிசுகா. கோசைமன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கன்சாய் பிரச்சினை. நான் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே எடோவுக்குச் சென்று...

இச்சிகாவா ஷோட்டோ

கபுகி நடிகர். ஷோட்டோ முதல் முறையாகும் இச்சிகாவா சதன்ஜி இரண்டாவது இடது குழுவின் இரண்டாவது பெயரும் தற்காலிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒரு மேடைப் பெயராக, இரண்டாவது தலைமுறையின் தங்கை முதல் தலைமுறை, மூன்றா...

இச்சிகாவா ரசிகர்

நடிகை. (1) இரண்டாம் தலைமுறை (1881-1944, மீஜி 14-ஷோவா 19) உண்மையான பெயர் ஹோரிகோஷி மைக்கோ. 9th ஜூரோ இச்சிகாவா மூத்த மகள். 1888 ஆம் ஆண்டில், அவர் முதல் கட்டமாக நடித்தார், 1993 ஆம் ஆண்டு “ககோஷிகோ” பிரீ...

இச்சிகாவா தஞ்சாரா

கபுகி நடிகர். XII வரை உள்ளன. கடைசி பெயர் ஹோரிகோஷி. பெயர் நரிதா-யா தலைமுறை தலைமுறையாக. வழக்கமான முறை மிசோ. 3 மற்றும் 6 ஆம் தலைமுறைகளின் ஆரம்பத்தைத் தவிர, அவை தலைமுறைகளாக பிரபலமாக உள்ளன, மேலும் அவை எடோ...

இச்சிகோ காமிச்சிகா

சன்னதி கன்னி (அசுசா மைக்கோ), மசில் , Itako என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. உயிருள்ள ஆவி மற்றும் இறந்த ஆவிக்கு அனுதாபம் காட்டுவது ஒரு நபர். கடவுளுக்கு முன்னால் காகுராவாக நடிக்கும் நடன இளவரசி இச்சிகோவில...

இச்சிஜோ குடும்பம்

திரு புஜிவாரா வடக்கு குடும்ப நீரோடை, ஐந்து ஏழு குடும்பம் ஒன்று. குடும்பப் பெயர் ஜின்கேயின் நிறுவனரிடமிருந்து பெறப்பட்டது, ஆனால் இது இச்சிஜோ என்ற பெயருக்குப் பிறகு மோமோகா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது....

இச்சிஜோ ரீஜண்ட் சேகரிப்பு

ஹியான் கால பாடகர் ரீஜண்ட் தைசி இசுமி புஜிவாரா இது வீடுகளின் தொகுப்பு மட்டுமே. <இம்ஜிகி சேகரிப்பு> இது டொயோஸின் பெயரைப் போல் தெரிகிறது, ஆனால் நான் ஒகுரா ஃபுமியோ குராஹாஷி டொயோஹாஷியிடம் ஒப்படைத...

சிறந்த விகிதம்

3 ஆம் நூற்றாண்டு தீய குதிரை நாடு சகாப்தத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பெயர்.魏魏魏 In இல், “நான் நாடுகளை, குறிப்பாக பெண் இராச்சியத்தின் வடக்கில் வழக்குத் தொடர விரும்புகிறேன். கூடுதலாக, அதே புத்தகத்தில், <தேச...

ஹார்ட்கோர் ஹென்றி

முதல் நபர் அகநிலை ரீதியாக விவரிக்கப்பட்ட படம், அதில் பார்வையாளர், அதாவது கேமராவின் கண்கள் <I> ஆக மாறுகிறது. எஸ்.எம். ஐசென்ஸ்டீன் என்பது ஆழ் மனநிலையை அடையாளப்படுத்துவதற்கும், கற்பனை கனவு சங்கத்த...

இச்சி-நோ-டானி போர்

பிப்ரவரி 7, 1184 அன்று செட்சு குனிச்சினோடனியில் (தற்போது சுமா வார்டு, கோபி சிட்டி) நடந்த ஜென்பீ போர், முந்தைய ஆண்டு ஜூலை மாதம், அன்டோகு பேரரசருடன் மேற்குக் கடலுக்கு ஓடிய திரு. டைரா, பகை மூலம் தனது அத...

இச்சிகயா சாமுராய்

நிங்யோ ஜோருரி. காலம். 5 படிகள். 1751 (தகாரா நாட்காட்டி 1) டிசம்பர் ஒசாகா தாகேடேக் தியேட்டர் பிரீமியர். ச ous சுக் நமிகி, கஸுடோரி ஆசாடா, கமிஜி நமியோகா மற்றும் ஷோசோ நமிகி ஆகியோருக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்...

இச்சினோபே நோ ஓஷிவா

நான் ஒரு பல் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறேன். ஹோச்சு பேரரசரின் முதல் குழந்தை. தாய் கைதா ஷுகுட்சு (சுஹிகோ கட்சுராகியின் குழந்தை) நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணின் கறுப்புப் பாந்தர். Ipp நிப்பான் ஷோகி the கென...

இச்சிமுரா ஹேமன்

கபுகி நடிகர், Ichimuraza இருக்கை. இச்சிமுரா குடும்பம் பெட்டியில் நுழைவதற்கான உரிமையையும், ஹஸாமான் பெயருடன் தொடர்புபடுத்தப்படாத இருக்கையையும் பெறுவதற்கு முன்பு, முசயாமா ஜாசாவின் 2 வது தலைமுறையைச் சே...

முதற்பார்வை

அதிகாரிகளின் மூப்புத்தன்மையை கணக்கிடும் சொல். 6 வது மதுபான உற்பத்தியாளரின் தலைவர், காமகுரா ஷோகுனேட்டின் கடமை அதிகாரிகளில் முதலாவது முதலாவது என்று அழைக்கப்பட்டனர். வயது வந்தோர் (உருப்படியைக் காண்க&...

சியான் (தாவோயிசம்)

பெண்ணின் நிறம் காரணமாக தனது சக்தியை இழந்த துறவியின் கதாநாயகன். தொகுதி 5 இன் படி, “இப்போது மற்றும் இப்போது கதை”, தெங்குவில் அவரது நெற்றியில் ஒரு கொம்புடன் ஒரு துறவி இருந்தது, அது ஒரு கொம்புடைய துறவி எ...

Ikkyū

முரோமாச்சி காலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ரின்சாய் ஜென் துறவி. இமினாவை முனெஸூமி மற்றும் கியோகோ என்றும் அழைத்தனர். தந்தை கோகோமட்சு பேரரசர். இந்த ஏகாதிபத்திய கோட்பாடு குறித்து சிலருக்கு சந்தேகம் உள்ளது, ஆனால் உ...

மியாஜிமா போர்

1555 (கோஜி 1) அகிகுனி இட்சுகுஷிமாவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஹருகா சூவை மோட்டோனரி மோஹ்ரி தோற்கடித்த போர். இதற்குப் பிறகு, சுகோகு பிராந்தியத்தை கைப்பற்றுவதற்கான திரு மோஹ்ரியின் பாதை வெளிப்படுகிறது. 1951...