வகை கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு

இசசுமி ஆலயம்

முன்னாள் ஐசு தகாடா-சோ, ஐசு மிசாடோ-சோ, ஒனுமா-துப்பாக்கி, புகுஷிமா ப்ரிபெக்சர். இசுனே இசானகி, இசானாமி, ஓஹிகோ, மற்றும் கெனுனகாவா கவாஸ். சோஜின் சக்கரவர்த்தியின் போது ஹொகுரிகு சாலையில் அனுப்பப்பட்ட ஒட்சுக...

Isahaya

ஹாகன் நாட்டிலுள்ள தகாகி-துப்பாக்கியில் ஒரு மேனர் (இப்போது ஈசாயா, நாகசாகி மாகாணம்). ஹியான் காலத்தின் முடிவில், அட்சுஷி இசாமுரா முராட்டா முக்கிய பிரபு புஜிமியாவின் காலத்திலிருந்து உசாமியா கோன்போ பள்ளி...

போர்ச்சுகலின் மானுவல் I.

ஸ்பெயினின் ராணி காஸ்டில்லா இசபெல் நான் ஸ்பெயினின் தாமதமான கோதிக் பாணியின் பெயரிடப்பட்டது. 15 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இருந்து 16 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பம் வரை கட்டிடக்கலையில் முக்கியமாகப் பயன்படுத...

பதினாறு இரவு டைரி

காமகுரா காலத்திலிருந்து பயணங்களும் நாட்குறிப்புகளும். தொகுதி 1. ஆசிரியரின் பக்க அறை Abutsu-ஒரு (Abush). தமேயாவின் மரணத்திற்குப் பிறகு, ஹரிமா குனிஹோ ஹோசோகாவாசோ மீதான பரம்பரை தகராறு செல்வி மாகோவிற்கு...

Ishigami

நோபுனாகா மோட்டோய் பாடல் புத்தகத்தில். 1763 இல் நிறுவப்பட்டது (புதையல் காலண்டர் 13), ஆனால் முடிக்கப்படவில்லை. மூன்று ஆட்டோகிராஃப்களின் மூன்று தொகுதிகள் கடத்தப்படுகின்றன. உள்ளடக்கம் மற்றும் கேள்வி பதி...

தோஷி இஷிகாவா

கலாச்சாரம் மற்றும் பன்செய் (19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி), கியோட்டோவில் தீவிரமாக செயல்பட்ட உள்ளூர் கீதங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒரு குருட்டு இசைக்கலைஞர். தெரியாத பிறந்த தேதி. யாகோரோமோ, ஷின் அயாகி,...

இஷிகாவா கோமன்

அசுச்சி-மோமோயாமா காலத்தில் ஒரு கொள்ளைக்காரனின் தலைவர். டொயோட்டோமி அரசாங்கத்திற்கு எதிராகக் கலகம் செய்யும் கொள்ளைக்காரர்கள் எடோ காலத்தில் ஜோருரி மற்றும் கபுகி ஆகியவற்றில் அலங்கரிக்கப்பட்ட கோட்பாடுகள்....

இஷிகாவா டொயோனோபு

எடோவின் நடுவில் உக்கியோ-இ. எடோ கோடென்மா-சோவில் உள்ள சத்திரமான நுகுயாவை தத்தெடுத்து, ஷிச்சிபீயைத் தாக்கினார். சுகோ, செவ் ஷிண்டோவின் பெயர். ஷிகெச்சோ நிஷிமுரா முதல் பெயர் நிஷிமுரா சோன்சாபுரோ ஷிகெனோபு...

இஷிகாவா இல்லை ஐராட்ஸூம்

மன்யோ பாடகர். தெரியாத பிறந்த தேதி. 7 ஆம் நூற்றாண்டின் டென்மு மற்றும் மோட்டோச்சி வம்சத்தின் இறுதியில் இளவரசர் குசகாபே மற்றும் இளவரசர் ஓட்சு ஆகியோரால் நேசிக்கப்பட்ட இந்த பாத்திரம் டைகோ (ஓனகோ) என்று அழை...

உள்நோக்கம் மற்றும் காட்சிப்படுத்தல்

விருப்ப நடிகர் விரும்புவதைப் பொறுத்து சட்டப்பூர்வ விளைவை உருவாக்குவதற்கான ஆதாரம். இந்த உள்நோக்க வெளிப்பாடு ஒரு வேண்டுமென்றே விளைவு நோக்கம் மற்றும் அறிகுறியின் செயலால் ஆனது என்பதால், சட்ட விளைவு எந்த...

டொயோகோ இஷிசுகா

தாமதமான எடோ சரிபார்ப்பு மற்றும் அற்பமானவை. உண்மையான பெயர் ஷிகேபி, பொதுவாக காமகுராய ஜூபே என அழைக்கப்படுகிறது. டொயோட்டி, சுகோடோ மற்றும் சாமுராய் ஆகியவை பிரச்சினைகள். கடுகு கடையின் மற்றொரு பிரச்சினை. அவ...

ஓமி இஷிமுரா

ஷாமிசென் தயாரிப்பாளர். 11 ஆம் நூற்றாண்டு வரை மாஸ்டர் கைவினைஞர்கள் என்று அழைக்கப்படும் பலர் இருந்தனர். Shamisen க ou மி என்ற புகழ்பெற்ற சாதனம், இது எடோ காலத்திலிருந்து நாவல்கள் மற்றும் காவயனகி ஆகியவ...

இசுமி பாணி

கியோஜனின் பள்ளியில் ஒன்று. எடோ காலத்தில், நாகோயா மற்றும் கியோட்டோவில் அவருக்கு அதிகாரம் இருந்தது, ஆனால் அவரது தற்போதைய நடவடிக்கைகள் டோக்கியோவை மையமாகக் கொண்டுள்ளன. ஆறாவது தலைமுறை டோரிகாய் இசுமி மோரிம...

இசுமோ நோ ஒகுனி

இசுமோ நாடு நிறுவிய பொழுதுபோக்கு. 1603 ஆம் ஆண்டில் (கெய்சோ 8), கியோட்டோவில் உள்ள இசுமோ நோ குனி என்ற பெண் பிரபலமானது, தெருவில் செல்லும் ஒரு சிறுவனாக உடையணிந்து, மகிழ்ச்சியான இளைஞனாக உடையணிந்து, பிரபலம...

Ise Ondo ஸ்லீப்பிங் பிளேட்டை நேசிக்கிறார்

(1) கபுகி கியோஜென். கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். 4 செயல் 7 நாடகம். டோகுசோ சிகமாட்சுவின் பணி. 1796 (கன்சி 8) ஒசாகா புஜிகாவா யாகுசா தியேட்டரின் ஜூலை முதல் காட்சி (காகு நாடகம் இல்லை). ஃபுகுயோகா மிட்சுகு இரண்...

Izumo ல்-taisha

இதர ஹைக்கூ பாணி. ஒவ்வொரு குளிர்கால இரவு விருந்திலும் இசியாமாடாவில் இது நடைபெற்றது தொப்பியுடன் ஒரு வகையான. Ise குழு இது ஹைக்கூவுடன் ஒரு சொற்றொடரை உருவாக்கும் நடைமுறையாக வடிவமைக்கப்பட்டது, மேலும் ச...

சசெமுனே ஐஸ்

மறைந்த முரோமாச்சி ஜெனரல். அவர் 9 வது ஜெனரல் யோஷிஹாஷி ஆஷிகாகாவின் தந்தை என்று பெயரிடப்பட்டார். ஷோகுனேட் அலுவலகத்தில், அவர் மாமியாரின் டீக்கனாக ஒரு பட்லரால் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டார், மேலும் கோனாய்சோவி...

Ise நடை

முதல் வகுப்பு சாமுராய் விழா. முரோமாச்சி காலத்தில், சாமுராய் சடங்குகள் முன்னேறின, ஆனால் அவற்றில், ஷோகன் ஆஷிகாகாவைச் சுற்றியுள்ள குடும்பத்தின் வீடாக இது மதிப்பிடப்பட்டது திரு மெட். திரு. ஐஸ் தலைமுறை...

そ う, மற்றும் வகோடோவின் உடற்பகுதியின் பக்கம். சாமுராய் மற்றும் ஜப்பானிய கோட்டோ பாரம்பரியமாக பெட்டி மற்றும் தனித்தனியாக இணைக்கப்பட்டன, ஆனால் வழக்கமாக அவை பொறிக்கப்பட்ட தொட்டிகளாக இருந்தன (மேல் தட்டின் ப...

மோனோனோப் குலம்

நோவின் வகையின் பெயர். < தற்போதைய நோ >, இது ஒரு உண்மையான மனிதனாக முக்கிய கதாபாத்திரத்தின் திறனைக் குறிக்கிறது. இது முகத்தை மறைக்காததால் இது "நேருக்கு நேர்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, மே...