திரு. அபே

english Mr. Abe
அபே, ஆகாஷி, அபே, அபே மற்றும் எழுதப்பட்ட, ஓஹிகோ ஹிகோவின் சந்ததியினர் (ஓஹோகோ மட்டும்). தைக்கா சீர்திருத்தத்தின் (குராஹாட்டா மாமோரு) லீ அமைச்சர் அபெனாகு டெல்மரோ [? -649], அபே நோ ஹிராஃபு அதன் சந்ததியினருக்கு, அபே நோ நகமரோ, அபேயின் யின் மற்றும் யாங் (பார்வை) வீடு உள்ளது. முட்சுகு குடும்பத்தில் உறுப்பினரான திரு. அபே முதலில் எஸோ (எமி) பெரியவர்களின் சந்ததியினரானார். அபே சீக்கி / அபே தடாஷி அபே
தொடர்புடைய உருப்படிகள் கினுகாவா | Hiraizumi