ஹச்சிமண்டிரா ஒன்சென்கியோ

english Hachimantaira Onsenkyo
அகிதா · இவாட் ப்ரிபெக்சர் எல்லையில் ஹச்சிமண்டாயில் சிதறியுள்ள சூடான நீரூற்றுகளுக்கான பொதுவான சொல். இவாட் மாகாணத்தில் புஜிச்சி (டச்சிச்சி), அகிதா மாகாணத்தின் மரணத்திற்குப் பிந்தைய கெண்டி (பணிப்பெண்), ஸ்டெய்னோட்யூப் (ஃபூ நோ யூ), தமகாவா மற்றும் பல, இவை இரண்டும் நர்சிங் ரிசார்ட் சூடான நீரூற்றுகள். ஹைட்ரஜன் சல்பைட் நீரூற்று போன்றவை. அனைத்து இசுமி வெப்பமும் 98 to வரை அதிகமாக இருக்கும். நீராவி குளியல் அல்லது சூடான தரையில் படுத்த ஒரு குளியல் முறை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஒரு பெரிய நரகம், ஒரு சேற்று, புஜிச்சி மற்றும் ஒரு இளவரசி வனத்தின் ஹோராய் எல்லையில் ஏறும் ஒரு சேற்று எரிமலை உள்ளது. ஹச்சிமண்டேரியில் ஏறும் மற்றும் பனிச்சறுக்கு தளம், பல சூடான வசந்த விருந்தினர்கள் உள்ளனர். ஹச்சிமந்தைரி நிலையத்திலிருந்து ஹனஹாஷி லைன் பஸ்ஸில் செல்லுங்கள்.
Lated தொடர்புடைய பொருட்கள் டோவாடா ஹச்சிமண்டாய் தேசிய பூங்கா | Hachimantairi