அரண்மனை

english palace

சுருக்கம்

  • ஒரு உயர்ந்த நபரின் உத்தியோகபூர்வ குடியிருப்பு (ஒரு இறையாண்மையாக)
  • ஒரு பெரிய மற்றும் ஆடம்பரமான மாளிகை
  • ஒரு பெரிய அலங்கரிக்கப்பட்ட கண்காட்சி மண்டபம்
  • ஒரு ராஜ்யத்தின் ஆளும் குழு
    • அரண்மனை அனைத்து பாடங்களுக்கும் ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தது

கண்ணோட்டம்

மியா குறிப்பிடலாம்:
அட்சுதா கு நகோயா நகரத்தின் ஒரு மாவட்டம். அது Tokono, Atsuta கோவிலில் மோன்சா டவுன் ஒரு கோவில் வளமான இருந்தது, மேலும் ஒரு மீன் நகரம் மற்றும் வளர்ந்துவரும் ஒரு நிலத்தை அறியப்பட்டது. ஹோரிகாவாவில் டோக்கைடோ வட்டாரு சிச்சிரி மதிப்பெண்கள் உள்ளன.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் டோக்கைடோ
நடுத்தர எடோ காலத்தில் ஹைக்கூ. கடைசி பெயர் கரி. மற்றொரு பிரச்சினை, மிசுஹாரா, நோனி-அன். சட்டம், சாலை மூல. எடோ மக்கள். எடோவில் ஒரு ஹைக்கூ. 1751 ஆம் ஆண்டில், அடுத்த ஆண்டு கியூஷுவில் விளையாடினேன், ஆனால் 1753 இல் நான் டைட்டோகுஜியில் உள்ள பேர்ல் டவுனுக்குள் நுழைந்தேன், அதை சாலை மூலமாக அழைத்தேன். 1754 ஆம் ஆண்டில், யூரி ஷிமாபராவின் சன்னதிக்குள் ஒரு இரவு அல்லாத மூதாதையரைச் சுற்றி வந்தேன். Buson, Chukoh Haikai முந்தைய ஒன்று பெல்லோஷிப். குறிப்பாக மனித விவகார சொற்றொடர்களில் சிறந்து விளங்கியது. "ஒனிகுனி பொகுடோ" என்ற தலையங்க புத்தகத்தில், "டே ஜி சொற்றொடர் தேர்தல்" என்ற சொற்றொடர் தொகுப்பில், "தைஷி சொற்றொடர் இரண்டாம் பகுதி" மற்றும் பல.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் இனுகி