கடந்த கால கதைகளின் தொகுப்பு

english A collection of stories from the past

கண்ணோட்டம்

கொன்ஜாகு மோனோகதரிஷா ( 今昔物語集 , லிட். கொன்ஜாகு மோனோகாதாரி என்றும் அழைக்கப்படும் (கடந்த காலத்திலிருந்து கதைகளின் தொகுப்பு ) 今昔物語 ), ஹியான் காலத்தின் பிற்பகுதியில் (794–1185) எழுதப்பட்ட ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கதைகளின் ஜப்பானிய தொகுப்பு ஆகும். முழுத் தொகுப்பும் முதலில் 31 தொகுதிகளாக இருந்தது, அவற்றில் 28 இன்றும் உள்ளன. இந்தியா, சீனா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் பல்வேறு கதைகளை இந்த தொகுதிகள் உள்ளடக்கியுள்ளன. இழந்த மோனோகாட்டரியின் விரிவான சான்றுகள் இலக்கிய விமர்சன வடிவில் உள்ளன, அவற்றின் விமர்சனத்தின் பொருள்களை ஓரளவிற்கு புனரமைக்க ஆய்வு செய்யலாம்.
ஹியான் அத்தியாயத்தின் முடிவின் கதை. 31 தொகுதிகள், 3 தொகுதிகள் இல்லாதது. ஆசிரியர், சூழ்நிலைகளில் நிறுவப்பட்ட கோட்பாடு எதுவும் இல்லை, ஆனால் இது யுன்ஜி டெய்செங்கி மூல ரியுகோக்குடன் தொடர்புடையது என்ற கோட்பாடும் உள்ளது. இது தோன்ஜிகு (ஷிங்கன்சென்), ஷின் டெம்ப் (ஷின் டான்) மற்றும் மோட்டோய் ஆகிய 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ப Buddhist த்த வரலாறு, ஆன்மீகம், காரண கடிதங்கள் பல உள்ளன, ஆனால் உலக உலகின் கதைகள் ஏராளம். வழக்கு மொழி வார்த்தைகள் இலவச ஜப்பானியர்களுக்கு- பாணி கலப்பு வாக்கியத்தில் எழுதப்பட்டது கவரேஜ் வரம்பில் அகலம், மற்றும் பாத்திரங்கள் கூட உயர்குடி, துறவிகள், சாமுராய், விவசாயிகள், மருத்துவர்கள், விலைமாதர்களின், திருடர்கள், பிச்சைக்காரர்கள், பறவைகள் மற்றும் மிருகங்கள் இருந்து நீட்டிக்க. அடிப்படையில் "பெளத்த குறியீட்டில்", ஜப்பனீஸ் "ஜப்பனீஸ் ஆன்மீக இசைத்தட்டு" "Sanko மாயத் தோற்றம்", "மார்னிங் Honka எக்ஸ்பிரிமென்ட்" போன்ற சீன பொருட்கள் இருந்தது அது இந்த தொகுப்பு Ryunosuke Akutagawa பேட்டியில் உட்பட ஒரு சிறு கதையாக சிறந்த பண்புகள், மற்றும் பல சமகால எழுத்தாளர்கள் உள்ளது .
U உஜி ஷாய் மோனோகாதாரி | ஐயும் காண்க உஜி டைனகன் கதை | 聞தாக்கியதால்集 | ஒகாவா நகரம் | சட்டம் | இரண்டாவது புத்தக விவரம் தொகுப்பு | சைட்டோ | நான் விதி நூறு சேகரிப்பு | ஷாமி நீர்வீழ்ச்சி | கரி மல்டி மில்லியனர் | கதை இலக்கியம் | சுயோஷிமிசென் | ஜப்பானிய உணவு | hakama Shideho 輔 | மூக்கு | குழப்பம் | யசுமாசா புஜிவாரா | திருமணமான இரண்டு பெண் | ஹிரானக விவரிப்பு | ஹென்ஜோ | ஹோக்கே நூறு இருக்கை கிகிகாக்கி சாறு | கதை இலக்கியம் | வைக்கோல் கோடீஸ்வரர்