கங்காரு

english kangaroo
Macropods
Temporal range: 28–0 Ma
PreЄ
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Late Oligocene to recent
Young red necked wallaby.jpg
Red-necked wallaby
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Infraclass: Marsupialia
Order: Diprotodontia
Suborder: Macropodiformes
Family: Macropodidae
Gray, 1821
Genera
 • Dendrolagus
 • Dorcopsis
 • Dorcopsulus
 • Lagorchestes
 • Lagostrophus
 • Macropus
 • Onychogalea
 • Petrogale
 • Setonix
 • Thylogale
 • Wallabia
 • and see text for extinct genera

சுருக்கம்

 • ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூ கினியாவின் பல தாவரவகை பாய்ச்சல் மார்சுபியல்களில் ஏதேனும் பெரிய சக்திவாய்ந்த பின்னங்கால்கள் மற்றும் நீண்ட தடிமனான வால்

கண்ணோட்டம்

மேக்ரோபோட்ஸ் என்பது மக்ரோபோடிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மார்சுபியல்கள் , கங்காரு குடும்பம் , இதில் கங்காருக்கள், வாலபீஸ், மரம்-கங்காருக்கள், வால்லாரூஸ், பேடெமலோன்கள், குவாக்காக்கள் மற்றும் பல உள்ளன. மேக்ரோபாட்கள் ஆஸ்திரேலிய கண்டத்தை (பிரதான நிலப்பரப்பு, டாஸ்மேனியா, நியூ கினியா மற்றும் அருகிலுள்ள தீவுகள்) பூர்வீகமாக உள்ளன. ஆஸ்திரேலியாவின் ஐரோப்பிய குடியேற்றத்திற்கு முன்பு, சுமார் 65 வகையான மேக்ரோபாட்கள் இருந்தன. அதன் பின்னர் ஆறு இனங்கள் அழிந்துவிட்டன, மேலும் பதினொன்று எண்ணிக்கையில் வெகுவாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆஸ்திரேலிய பூர்வீக வந்து ஐரோப்பியர்கள் வருவதற்கு முன் பிறகு பிற இனங்கள் (எ.கா. Simosthenurus, Propleopus, Macropus டைட்டன்) அழிந்துபோயின.
திருமணமான கங்காரு குடும்பத்தின் நர்சிங் வகுப்புகளுக்கான பொதுவான சொல். ஹிண்ட் கைகால்கள் மற்றும் வால்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அடர்த்தியான, நீண்ட வால் கொண்ட பறக்க, குதித்து முன்னேறவும். ஆஸ்திரேலியா, நியூ கினியா, டாஸ்மேனியாவில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. புல்வெளிகள், சிதறிய காடுகள், வெப்பமண்டல மழைக்காடுகள் மற்றும் தாவரவகை. பொதுவாக ஒரு சந்திர குழந்தை, ஒரு வாசனையான சுட்டி கங்காருவில் இரண்டு வயிறு கொண்ட ஒன்று. புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை சுமார் 0.3 முதல் 1 கிராம் வரை இருக்கும், மேலும் ஒரு புழு போல குழந்தை வளர்ப்புப் பையில் நகர்ந்து 3 முதல் 6 மாதங்கள் காப்ஸ்யூலில் செலவிடுகிறது. பிரதிநிதி சிவப்பு கங்காரு (உடல் நீளம் 0.8 - 1.6 மீ), ஒகங்கங்கரூ (உயர் ஹீல் கங்காரு மற்றும் உடல் நீளம் 1 - 1.5 மீ). ஓரளவு கச்சிதமான ஒரு Wallaru கூறி வேறுபடுகின்றது, ஆகவும் சிறியது wallaby ஆனால் முறையாக ஒத்ததாக இருக்கிறது. காலணிகளுக்கு தோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் அது நல்லது.
தொடர்புடைய பொருட்கள் ஆஸ்திரேலியா | Marsupials