தெற்கு

english south

சுருக்கம்

  • ஒரு நாடு, பகுதி அல்லது நகரத்தின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள இடம்
  • 180 டிகிரியில் இருக்கும் கார்டினல் திசைகாட்டி புள்ளி
  • தெற்கு நோக்கிய கார்டினல் திசைகாட்டி புள்ளியுடன் தொடர்புடைய திசை
ஒசாகா நகரத்தின் மத்திய பகுதியில் பழைய வார்டு. 1989 கிழக்கு வார்டு மற்றும் வார்டு மாவட்டம், சூவோ வார்டு.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் டென்னோஜி
ஆரம்ப தலைமுறை, திரு.நன்பூவுக்கு சொந்தமான பகுதியின் பெயர். இவாட் மாகாணத்தின் நடுத்தர மற்றும் வடக்குப் பகுதியிலும், அமோரி மாகாணத்தின் கிழக்குப் பகுதியிலும், தெற்கு குலம் ( மோரியோகா குலம் ) தெற்குப் பகுதியில் 200,000 பாறைகளின் கல்லைக் கைப்பற்றியது, ஹச்சினோஹே (ஹச்சினோஹே) குலத்தின் (ஹச்சினோஹே குலம்) தெற்கு குலம். இது விளைநிலங்களில் மலைப்பாங்கானதாகவும் பற்றாக்குறையாகவும் இருந்தது, ஆனால் அது தெற்குப் பகுதியில் அதன் உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்றது.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் திரு. நான்பு
(1) சீனா, வட மற்றும் தென் கொரியா காலத்தில் தெற்கில் சீனாவில் வேய் ஜின் கல்வி போக்கு. வட கொரியாவில் ஒரு ஜோடி வட கொரிய ஆய்வுகள். நாம் பழைய டாவோயிஸம் நினைத்தேன் மற்றும் வேய் ஜின் காலம் மேதை மரபுரிமை. இது சுருக்கக் கொள்கை நாட்டத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, மற்றும் வாங் யூவின் விளக்கத்தின் மூலம் கல்வி பொதுவானது. (2) எடோ காலத்தின் ஆரம்பத்தில் தோசாவில் நிகழ்ந்த ஸ்கிசோபி பள்ளி. நான் நான்கு புத்தகங்களை மதிக்கிறேன் ( ஷோகாகு நான்கு கடிதங்கள் ) மற்றும் ஒரு பிடிவாத மனப்பான்மையை வைத்திருக்கிறேன். நமுரா ப்ளூம் தந்தை. பள்ளத்தாக்கில், யமஜகி Shinsai மற்றும் Nonaka Kanayama உள்ளன.
தொடர்புடைய உருப்படிகள் யுகிஃபுகுஜி | தோசா நாடு