ஆட்டக்காரர்

english player

சுருக்கம்

  • ஒரு நாடக கலைஞர்
  • ஒரு இசைக்கருவியை வாசிப்பவர் (ஒரு தொழிலாக)
  • ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டில் பங்கேற்கும் அல்லது திறமையான ஒருவர்
  • ஒரு முக்கியமான பங்கேற்பாளர் (வணிக ஒப்பந்தத்தைப் போல)
    • அவர் நிறுவனத்தை அமைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்
  • ஒரே நேரத்தில் பல சமூக மற்றும் பாலியல் கூட்டாளர்களைப் பின்தொடரும் நபர்
முரோமாச்சி / அசுச்சி மோமோயாமா சகாப்தத்தின் பரஸ்பர பெயர். இது என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முரோமாச்சி ஷோகுனேட் மற்றும் பல்வேறு டைமியோ அமைக்கப்பட்டன, அதிகாரப்பூர்வமாக ஷோகுனேட் ஒரு மனு (பிடிவாதம்) அல்லது சிவில் ஒழுங்கு என்று அழைக்கப்பட்டது. டென்பாவில் உள்ள மண்டபத்திற்கு வந்தவர்களின் பெயரைச் சொல்வதும், அவர்கள் சொல்வதைக் கேட்பதும் பொறுப்பு. பிளேயர் எண்