வீசெல்

english weasel
Weasel
Mustela nivalis -British Wildlife Centre-4.jpg
Least weasel (Mustela nivalis)
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Carnivora
Family: Mustelidae
Subfamily: Mustelinae
Genus: Mustela
Linnaeus, 1758
Type species
Mustela erminea
Linnaeus, 1758
Species
 • Mustela africana
 • Mustela altaica
 • Mustela erminea
 • Mustela eversmannii
 • Mustela felipei
 • Mustela frenata
 • Mustela itatsi
 • Mustela kathiah
 • Mustela lutreola
 • Mustela lutreolina
 • Mustela nigripes
 • Mustela nivalis
 • Mustela nudipes
 • Mustela putorius
 • Mustela sibirica
 • Mustela strigidorsa
 • Mustela subpalmata
Mustela range.png
Mustela range

சுருக்கம்

 • குறுகிய கால்கள் மற்றும் நீளமான உடல் மற்றும் கழுத்து கொண்ட சிறிய மாமிச பாலூட்டி
 • துரோகி அல்லது ஸ்னீக்கி என்று கருதப்படும் ஒரு நபர்

கண்ணோட்டம்

ஒரு வீசெல் / wiːzəl / குடும்ப Mustelidae இன் பேரினம் Mustela ஒரு பாலூட்டியாவான். முஸ்டெலா இனத்தில் குறைந்த வீசல்கள், பொல்கேட்டுகள், ஸ்டோட்கள், ஃபெர்ரெட்டுகள் மற்றும் மின்க்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். இந்த இனத்தின் உறுப்பினர்கள் சிறிய, சுறுசுறுப்பான வேட்டையாடுபவர்கள், நீண்ட மற்றும் மெல்லிய உடல்கள் மற்றும் குறுகிய கால்கள். முஸ்டெலிடே குடும்பம் (இதில் பேட்ஜர்கள், ஓட்டர்ஸ் மற்றும் வால்வரின்களும் அடங்கும்) பெரும்பாலும் "வீசல் குடும்பம்" என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. இங்கிலாந்தில், "வீசல்" என்ற சொல் பொதுவாக மிகச்சிறிய உயிரினங்களைக் குறிக்கிறது, குறைந்த வீசல் ( எம். நிவாலிஸ் ).
வீசல்கள் 173 முதல் 217 மிமீ வரை (6.8 முதல் 8.5 அங்குலம்) வேறுபடுகின்றன, பெண்கள் ஆண்களை விட சிறியவர்கள், பொதுவாக சிவப்பு அல்லது பழுப்பு நிற மேல் கோட்டுகள் மற்றும் வெள்ளை வயிற்றைக் கொண்டுள்ளனர்; சில இனங்களின் சில மக்கள் குளிர்காலத்தில் முற்றிலும் வெள்ளை கோட்டுடன் உருகுகிறார்கள். அவர்கள் நீண்ட, மெல்லிய உடல்களைக் கொண்டுள்ளனர், அவை இரையை பர்ஸில் பின்தொடர உதவுகின்றன. அவற்றின் வால்கள் 34 முதல் 52 மிமீ (1.3 முதல் 2.0 அங்குலம்) வரை இருக்கலாம்.
வீசல்கள் சிறிய பாலூட்டிகளுக்கு உணவளிக்கின்றன மற்றும் அவ்வப்போது பூச்சிகளாக கருதப்படுகின்றன, ஏனெனில் சில இனங்கள் பண்ணைகளிலிருந்து கோழிகளையும் அல்லது வணிக வாரன்களிலிருந்து முயல்களையும் எடுத்தன. அவர்கள் மறுபுறம், அதிக எண்ணிக்கையிலான கொறித்துண்ணிகளை சாப்பிடுகிறார்கள். அண்டார்டிகா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டை தீவுகளைத் தவிர உலகம் முழுவதும் இவற்றைக் காணலாம்.
சதை கண் இடாமி குடும்பம். இது வழக்கமாக நிஹோனிதா மற்றும் தைரிகு இடாச்சி ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஆண் நீளம் 28 முதல் 39 செ.மீ மற்றும் பெண்ணில் 20 முதல் 31 செ.மீ. சைபீரியா, சீனா, தைவான், கொரிய தீபகற்பம், ஜப்பான். அவை கோனிஃபெரஸ் காடுகள், பரந்த இலைகள் கொண்ட காடுகள், புல்வெளிகள் போன்றவற்றில் தட்டையான நிலப்பரப்புகளில் குறைந்த மலைகள் வரை, குறிப்பாக நீர்வீழ்ச்சி போன்றவை. நான் ஒரு துளைக்குள் வாழ்வேன். எலிகள், பாம்புகள், தவளைகள், பூச்சிகள் போன்றவற்றை உண்ணுங்கள். 1 மணி 2 முதல் 10 குழந்தைகள். எதிரியைப் பிடிக்கும்போது, அது குத சுரப்பியில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசும் மஞ்சள் சுரப்பு தீர்வை வெளியிடுகிறது. குளிர்கால முடி மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு, பளபளப்பான, மிங்கிற்கு மாற்றாக இருக்கும்.