நீர் கீழ்தோன்றும்

english water dropwort
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica1.jpg
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Apiales
Family: Apiaceae
Genus: Oenanthe
Species: O. javanica
Binomial name
Oenanthe javanica
(Blume) DC.
Synonyms
 • Cyssopetalum javanicum Turcz.
 • Dasyloma corticatum Miq.
 • Dasyloma japonicum Miq.
 • Dasyloma javanicum (Blume) Miq.
 • Dasyloma laciniatum (Blume) Miq.
 • Dasyloma latifolium Lindl.
 • Dasyloma subbipinnatum Miq.
 • Falcaria javanica (Blume) DC.
 • Falcaria laciniata (Blume) DC.
 • Oenanthe decumbens Koso-Pol.
 • Oenanthe kudoi Suzuki & Yamam.
 • Oenanthe normanii F.P. Metcalf
 • Oenanthe stolonifera Wall. ex DC
 • Oenanthe subbipinnata (Miq.) Drude
 • Phellandrium stoloniferum Roxb.
 • Sium javanicum Blume

சுருக்கம்

 • கிழங்கு வேர்களைக் கொண்ட ஐரோப்பிய விஷ மூலிகை, தோலைக் கறைபடுத்தும் மஞ்சள் சாறு, மஞ்சள் பூக்கள் மற்றும் செலரியை ஒத்த பசுமையாக; அனைத்து பகுதிகளும் மிகவும் விஷத்தன்மை கொண்டவை.

கண்ணோட்டம்

ஓனந்தே ஜவானிக்கா , பொதுவாக ஜாவா வாட்டர் டிராபோர்ட் , சீன செலரி , இந்தியன் பென்னிவார்ட் , ஜப்பானிய வோக்கோசு , வாட்டர் செலரி மற்றும் வாட்டர் டிராப்வார்ட் ஆகியவை கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து தோன்றிய நீர் டிராப்வார்ட் இனத்தின் தாவரமாகும். (சீன செலரி என்பது அபியம் கல்லறைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பெயர். செகலினம் ). இது மிதமான ஆசியா மற்றும் வெப்பமண்டல ஆசியாவில் பரவலான பூர்வீக விநியோகத்தைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் ஆஸ்திரேலியாவின் குயின்ஸ்லாந்தையும் பூர்வீகமாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்த ஆலை பேரினம் Cryptotaenia தாவரங்களைக் கொண்டு குழப்பிக் கொள்ளக் கூடாது, சிலநேரங்களில் அது "ஜப்பனீஸ் காட்டு வோக்கோசு" (ஜப்பனீஸ் உள்ள mitsuba) எனப்படும்.
வற்றாத குடலிறக்கம். இது ஜப்பான் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா முழுவதும் பரவலாக விநியோகிக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஈரநிலங்கள் மற்றும் பள்ளங்களின் விளிம்பில் காணப்படுகிறது. தண்டுகளின் அடிப்பகுதி நீளமானது, ஆம், வெள்ளை மற்றும் அடர்த்தியானது. இலைகள் மென்மையானவை, இரண்டு முறை இறகுகள் கொண்ட கலவை இலைகள், மற்றும் துண்டுப்பிரசுரங்களில் ஒரு மரத்தூள் (கோஷி) உள்ளது. கோடையில், 30 செ.மீ உள்ளேயும் வெளியேயும் தண்டுகளை எடுத்து, மேலே ஒரு சிறிய சிக்கலான மஞ்சரிகளை இணைக்கவும், வெள்ளை பூக்களை திறக்கவும். முழு புல்லிலும் ஒரு வாசனை உள்ளது, இளம் பங்குகள் உண்ணக்கூடியவை மற்றும் பயிரிடப்படுகின்றன. வசந்தத்தின் ஏழு மூலிகைகளில் ஒன்று.