தேசிய(தேசிய சட்டம்)

english nationality

சுருக்கம்

  • பொதுவான தோற்றம் அல்லது மரபுகள் மற்றும் பெரும்பாலும் ஒரு தேசத்தை உள்ளடக்கிய மக்கள்
    • ஒரே தேசத்தின் குடியேறியவர்கள் பெரும்பாலும் ஒருவருக்கொருவர் தேடுகிறார்கள்
    • அத்தகைய படங்கள் அவற்றின் தேசிய உணர்வை வரையறுக்கின்றன
  • பிறப்பு அல்லது இயற்கைமயமாக்கல் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்தைச் சேர்ந்த நிலை

கண்ணோட்டம்

தேசியம் என்பது ஒரு தனிநபருக்கும் மாநிலத்திற்கும் இடையிலான சட்ட உறவு. தேசியம் என்பது நபர் மீதான மாநில அதிகார வரம்பை வழங்குகிறது மற்றும் அந்த நபருக்கு மாநிலத்தின் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. இந்த உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் என்ன என்பது மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும்.
தனிப்பயன் மற்றும் சர்வதேச மாநாடுகளின் மூலம், ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதன் நாட்டவர்கள் யார் என்பதை தீர்மானிப்பது உரிமை. இத்தகைய தீர்மானங்கள் தேசிய சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். சில சந்தர்ப்பங்களில், தேசியத்தை நிர்ணயிப்பது பொது சர்வதேச சட்டத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது-உதாரணமாக, நிலையற்ற தன்மை பற்றிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் தேசியத்திற்கான ஐரோப்பிய மாநாடு.
தேசியம் குடியுரிமையிலிருந்து தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் சட்டரீதியாகவும் வேறுபடுகிறது, இது ஒரு நபருக்கும் ஒரு நாட்டிற்கும் இடையிலான வேறுபட்ட சட்ட உறவாகும். தேசிய பெயர்ச்சொல் குடிமக்கள் மற்றும் குடிமக்கள் அல்லாத இரண்டையும் சேர்க்கலாம். குடியுரிமையின் மிகவும் பொதுவான தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், வாக்களிப்பது அல்லது தேர்தலில் நிற்பது போன்ற அரசின் அரசியல் வாழ்க்கையில் பங்கேற்க குடிமக்களுக்கு உரிமை உண்டு. இருப்பினும், பெரும்பாலான நவீன நாடுகளில் அனைத்து நாட்டினரும் அரசின் குடிமக்கள், முழு குடிமக்கள் எப்போதும் மாநிலத்தின் குடிமக்கள்.
பழைய நூல்களில், இனத்தை விட தேசியம் என்ற சொல் பெரும்பாலும் ஒரு இனக்குழுவைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது (ஒரு பொதுவான இன அடையாளம், மொழி, கலாச்சாரம், வம்சாவளி, வரலாறு மற்றும் பலவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் நபர்களின் குழு). தேசியத்தின் இந்த பழைய பொருள் அரசியல் எல்லைகள் அல்லது பாஸ்போர்ட் உரிமையால் வரையறுக்கப்படவில்லை மற்றும் ஒரு சுதந்திர அரசு இல்லாத நாடுகளை உள்ளடக்கியது (அரேமியர்கள், ஸ்காட்ஸ், வெல்ஷ், ஆங்கிலம், பாஸ்க்ஸ், கற்றலான், குர்துகள், கபில்ஸ், பலூச், பெர்பர்ஸ், போஸ்னியாக்ஸ், காஷ்மீர், பாலஸ்தீனியர்கள், சிந்தி, தமிழர்கள், ஹ்மாங், இன்யூட், காப்ட்ஸ், ம ரி, சீக்கியர்கள், வாகி மற்றும் ஸாகெலிஸ்).
தனிநபர்கள் ஒரு பெரிய அரசாங்கத்திற்கு ஓரளவு அதிகாரத்தை வழங்கிய தன்னாட்சி அந்தஸ்துள்ள குழுக்களின் பிரஜைகளாகவும் கருதப்படலாம்.
குடிமகனாக தகுதி. நீங்கள் உலகில் எங்கு பிறந்தாலும் பரம்பரை மூலம் தேசியத்தைப் பெறும் ஒரு வம்சாவளியும், பிறந்த நிலத்தின் தேசியத்தைப் பெறும் ஒரு துணி (நிலம்) கொள்கையும் உள்ளது. ஜப்பானிய தேசிய சட்டம் (1950) கொள்கையின் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஜப்பானிய குழந்தை ஆடை அடிப்படையிலான அமெரிக்காவில் பிறந்தால், ஜப்பான் மற்றும் அமெரிக்கா இரண்டின் தேசியத்தையும் பெற முடியும், இரட்டை தேசியம் என்ற நிகழ்வு ஏற்படுகிறது. எதிர் வழக்கில் அல்லது மாநிலத்தை நிர்மூலமாக்கும் விஷயத்தில், ஒரு நிலையற்ற நபரை உருவாக்க முடியும். அரசியலமைப்பு தேசியத்திலிருந்து விலகுவதற்கான சுதந்திரத்தை அனுமதிக்கிறது (அரசியலமைப்பின் பிரிவு 22, பத்தி 2). 1984 தேசிய சட்டத் திருத்தம் என்பது பாரம்பரிய தந்தைவழிக்கு பதிலாக பெற்றோர் அமைப்புவாதம் மற்றும் இரட்டை குடியுரிமையை அகற்றுவதற்கான ஒரு தேசியத் தேர்வு முறை ஆகியவற்றைப் பின்பற்றும் ஒரு அமைப்பாகும் (ஒரு குறிப்பிட்ட கால எல்லைக்குள் எந்தவொரு தேசியத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்). பெற்றோரின் தேசியத்தை பிரசவத்திற்கு முந்தைய பார்வையுடன் பெற அனுமதிப்பது மற்றும் நிலையற்ற குழந்தைகளுக்கு சட்ட சலுகைகளை வழங்குதல் போன்ற புள்ளிகள் தொடர்பான சட்டத்தை திருத்தியதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு உள்ளது. இருப்பினும், இந்தத் திருத்தத்தின் மூலம், ஜப்பானியத் தாயிலிருந்து பிறந்த ஒரு குழந்தை திருமண நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் ஜப்பானிய தேசத்தைப் பெற முடியும், ஆனால் திருமணமாகாத ஒரு ஜப்பானிய ஆணுக்கும் வெளிநாட்டுப் பெண்ணுக்கும் இடையில் பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு தந்தை (கருவின் அறிவாற்றல்) இருப்பார், ஆனால் நீங்கள் இருந்தால் பிறந்த பிறகு அதை அங்கீகரிக்கவும், உங்கள் பெற்றோர் திருமணம் செய்து கொண்டால் நீங்கள் ஜப்பானிய தேசத்தைப் பெறலாம், ஆனால் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளாவிட்டால் ஜப்பானிய தேசியம் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. 2008 ஆம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்றம் இந்த வேறுபாட்டை அரசியலமைப்பிற்கு முரணானது என்று தீர்ப்பளித்தது <சட்டத்தின் கீழ் சட்டத்திற்கு முரணானது>. இந்த தீர்ப்பின்படி, டிசம்பர் 2008 இன் திருத்தப்பட்ட தேசிய சட்டம் இயற்றப்பட்டது (ஜனவரி 2009 இல் செயல்படுத்தப்பட்டது). சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் திருமணமாகாத ஜப்பானிய ஆண் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பெண்ணுக்கு இடையில் பிறந்த குழந்தை, பெற்றோர் திருமணமாகிவிட்டதா, பெற்றோரின் திருமணத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், பிறப்பிற்குப் பிறகு அறிவாற்றல் பெற்றால் தந்தை உணர்ந்தால் ஜப்பானிய தேசத்தைப் பெற முடியும். கூடுதலாக, தவறான அறிவிப்பை வழங்கியவர்களுக்கு, 1 வருடத்திற்கு மிகாமல் சிறைத்தண்டனை அல்லது 200,000 யென்னுக்கு மிகாமல் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. → இயற்கைமயமாக்கல் / தேசிய விதி / கொடி மாநில சட்டம்
National மேலும் காண்க தேசிய | தனிப்பட்ட சட்டக் கொள்கை