அன ou ர் அப்தெல்-மாலெக்

english Anouar Abdel-Malek

கண்ணோட்டம்

அன ou ர் அப்தெல்-மாலெக் (23 அக்டோபர் 1924 - 15 ஜூன் 2012) காப்டிக் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த எகிப்திய-பிரெஞ்சு அரசியல் விஞ்ஞானி ஆவார். அவர் ஒரு பான்-அரேபிய மற்றும் மார்க்சியவாதி.
அனோவர் அப்தெல்-மாலெக் சோர்போனில் முனைவர் பட்டம் பெறுவதற்கு முன்பு 1954 ஆம் ஆண்டில் ஐன் ஷாம்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவத்தில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றார். பின்னர் அவர் சி.என்.ஆர்.எஸ் இல் சேர்ந்தார், 1970 இல் அங்கு ஆராய்ச்சித் தலைவரானார்.


1924-
எகிப்திய சமூகவியலாளர்.
சர்வதேச சமூகவியல் சங்கத்தின் முன்னாள் துணைத் தலைவர், பிரெஞ்சு தேசிய அறிவியல் நிறுவனத்தின் பேராசிரியர்.
1959 ஆம் ஆண்டில், நாசர் நிர்வாகத்தின் அடக்குமுறையின் கீழ் அவர் பாரிஸுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டார் மற்றும் சோர்போன் பல்கலைக்கழகத்தில் சமூகவியல் மற்றும் இலக்கியத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். '74 இல் சர்வதேச சமூகவியல் சங்கத்தின் துணைத் தலைவராகவும், பிரெஞ்சு தேசிய அறிவியல் நிறுவனத்தின் பேராசிரியராகவும் ஆனார். அவர் கெய்ரோ மற்றும் பாரிஸில் எழுதி ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறார், மேலும் எகிப்திய நவீன வரலாறு மற்றும் இன, இன இயக்கங்களின் பகுப்பாய்வு குறித்த அவரது ஆய்வுக்காக மிகவும் மதிக்கப்படுகிறார். மற்றும் மூன்றாம் உலகின் சக்தி அமைப்பு. அவரது புத்தகத்தில் சமூகத்தின் இயங்கியல் சட்டம் அடங்கும்.