மந்திரவாதியின்

english Sorcery

சுருக்கம்

  • உலகில் இயற்கைக்கு மாறான விளைவுகளை உருவாக்க அமானுஷ்ய சக்திகள் அல்லது தீய சக்திகளைப் பயன்படுத்தும் மந்திர எழுத்துகளின் நம்பிக்கை

கண்ணோட்டம்

குட்சுககே டோக்கிஜிரா ( 沓掛 時次郎 ) என்பது ஒரு ஜப்பானிய நாவலின் ஒரு பாத்திரம் மற்றும் பின்வரும் படங்களில் ஒரு ஜப்பானிய திரைப்பட பாத்திரம்:
ஜப்பானில் உள்ள விடுதி நிலையங்களில் மீதமுள்ள இடத்தின் பெயர். புல் அல்லது குதிரைகளின் குதிரைகளை வழங்குவதன் மூலம் கடவுளின் பயணத்தின் அமைதிக்காக அவர்கள் ஜெபித்தார்கள் என்பதிலிருந்து பயணிகள் வர வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. Nakasendo இன் Asama Mitsukyu (Karuizawa டவுன், நகானோ ப்ரிபெக்சர்) குறிப்பாக வாடகை ஹோட்டலுக்குள் பிரபலமானது, இப்போது அதை Shinano டிரெய்ன் Shinrokazawa ஸ்டேஷன்ஆகும், அது ஒரு வில்லா நிலம், ஒரு சுற்றி ஸ்தலமாகும்.
Item தொடர்புடைய உருப்படி நாட்டங்கள் | கருயிசாவா [நகரம்]