சிகிச்சை

english Treatment

வாள் என்றும் எழுதுங்கள். (1) நாடக பொழுதுபோக்கு முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு. எடோ காலத்தின் நடுப்பகுதியில் இருந்து, கியோசாகா, நாடகத்தின் பெயரளவிலான நடிகரான ஜமோட்டோவிற்கு நிதியளித்த தங்க லார்ட் என்று அழைக்கப்பட்டார், மேலும் அவர் பாக்ஸ் ஆபிஸில் கிட்டத்தட்ட ஆதிக்கம் செலுத்தினார். நடிகர்களை பணியமர்த்துவது போன்ற பொதுவான பொழுதுபோக்குகளில் சிகிச்சை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருந்ததால், ஒவ்வொரு இருக்கையின் ஆர்வம் போன்ற அவரது திறமையே இதற்குக் காரணம். காசி காலத்தில் ஷோச்சிகு (1804-30), டென்போ-கேய் காலத்தில் உக்யு (1830-54), மீஜி காலத்தில் சனேய் மற்றும் ஓகோஷோ ஆகியவை பெரிய வெற்றிகளாக அறியப்படுகின்றன, ஆனால் உயர்வு மற்றும் வீழ்ச்சியும் கடுமையானவை, மேலும் மெய்ஜி காலம். காலத்தின் முடிவில் ஷோச்சிகுவின் முன்னேற்றத்துடன் பெரிய வெற்றிகளின் சகாப்தம் முடிந்துவிட்டது. (2) ஒரு நடிகரின் மேடையில் நடிப்பது வாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் குறுகிய அர்த்தத்தில், இது உரையாடலை நோக்கிய சைகையைக் குறிக்கிறது.
ஜமோட்டோ (புத்தகம்)
ஷிகெரு அயோகி