கிழக்கு

english East

Gagaku முதல் வகை. அங்கு பாடிய பாடல் கிழக்கு யுகா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது முதலில் கிழக்கு நாட்டில் ஒரு உள்ளூர் கலை நிகழ்ச்சியாக இருந்தது என்று தெரிகிறது, ஆனால் நாரா சகாப்தம் முதல் ஹியான் சகாப்தம் வரை, இது கிங்கியிலும் நிகழ்த்தப்பட்டது, இது கிட்டத்தட்ட 9 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறைவடைந்தது. இந்த கருவியை குடோ (பாடலின் பாடகர்) பாடியுள்ளார் அடி (ஷியாகுபி யோஷி), கொய்சி (கிச்சி) விசில் (முதலில் கிழக்கு யூஃபு), ஜப்பானிய கோட்டோ (வேகன்) (தலா ஒரு நபர்) பயன்படுத்தப்படுகிறது. எல்லா பாடல்களின் அமைப்பும் “கொரிய தொனி” (“” எனக் குறிக்கப்பட்டவை ஒரு கருவியுடன் அல்ல, கருவிகளுடன் மட்டுமே இசைக்கப்படுகின்றன), ஆவா ரெய், “சவுண்ட் அவுட்”, ஒரு பாடல் (இச்சியூட்டா), இரண்டு பாடல்கள், “ சுருகா பாடல் பாடல் ”, சுருகா பாடல் ஒரு படி, சுருகா பாடல் இரண்டு படிகள்,“ கட்டோரோஷி ”, ஆவா ரெய்,“ காங்கோ பாடல் ”கோனோ உட்டா)”, கியோகோ பாடல், “ஓபயர் பாடல்” (ஒபைர் நோ உட்டா), ஓஹி பாடல். இவற்றில், சுருகா பாடல், டான்கோ, ஓபி ரெய், ஒரு தாளத்துடன் (தாள தாளம்) பாடப்படுகிறது. முன்னாள் இருவருமே ஒரு நடனத்துடன், மை சுருகா , வேண்டுதல் ஒரு நடனம் ஒரு நடனம் என்றும், அவர்களில் ஒருவரின் நடனம் ஒரு நடனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ஹியான் காலத்தின் பிற்பகுதியில், "மகுராசோஷி" இல் "மஹி, சுகமகி, மோட்டோமேகோ, இஷிகாஷி" என்று பிரபலமாக இருந்தது, ஆனால் மரோமாச்சி காலத்தில் பாரம்பரியம் காலமானது. தற்போதைய டோயு 1813 இல் மீண்டும் நிறுவப்பட்டது (கலாச்சாரம் 10) இஷிமிஜு நீர் அசாதாரண விழா, இது மியானாக்கா மற்றும் சிவாலயங்களில் சடங்குகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 4 அல்லது 6 நடனக் கலைஞர்கள் உள்ளனர். சைப்ரஸின் கிரீடத்துடன் ஒரு ஈட்டியை இணைக்கவும், பருவகால பூவை தலையாகப் பயன்படுத்தவும், நீல வாளை அணிந்து வாளை அணியுங்கள்.
ஷிரோ தனபே