அறிவு

english Knowledge

சுருக்கம்

  • கருத்து மற்றும் கற்றல் மற்றும் பகுத்தறிவின் உளவியல் முடிவு
  • மன திறன்
    • அவருக்கு ஏராளமான மூளை இருக்கிறது, ஆனால் பொது அறிவு இல்லை
  • புத்தி கூர்மை அல்லது வாய்மொழி திறன் அல்லது இணக்கமின்மை ஆகியவை சிரிப்பைத் தூண்டும் சக்தியைக் கொண்டுள்ளன
  • நகைச்சுவைகளைச் செய்யும் நகைச்சுவையான வேடிக்கையான நபர்
பிரிப்பதற்கும் ஈடோவின் காலத்திய daimyo மற்றும் bannermen / அறிதல் என்பது 'ங்கள் அறிவுஜீவிகள் உரிமையாக்கிக் கொள்ள. இது ஒரு பிரிவாகவும் எழுதப்பட்டுள்ளது. பொது அல்லது Daimyo இருந்து நிலையை வழங்கப்படும் யார் சாமுராய் வீடுகள் மத்தியில் 500 க்கும் மேற்பட்ட கற்கள் வீட்டில், அவர்கள் நீண்ட நேரம் தங்கள் குடும்பப் பெயர்களை விட்டு நிலையங்கள் மற்றும் வளர்ந்த கிளைகள் விநியோகிப்பதற்கு. இந்த வழக்கில், டைமியோ, ஒரு பேனர்மேன், ஒரு சாமுராய், ஜெனரல் அல்லது டைமியோ ஆகியோரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு குறுகிய அர்த்தத்தில் கவனிக்கப்படும்போது, அது உள்துறை பிரிவு (இன்ஹாபுங்கா) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, இது ஒரு முகவரி கடிதத்தை (அறிவித்தல்) அறிவித்தது. . உள்துறை பிரிவு தலை குடும்பத்தைப் பொறுத்தவரை அரை சுயாதீனமானது, அது உடைந்தாலும், அறிமுகம் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது, ஆனால் உள்துறை பிரிவு தலைமையகத்திற்குத் திரும்பப்படுகிறது.
விமானத்தின் படி சரியாக வேலை செய்யும் ஓமாஷியின் வெளிப்பாடு. அறிவு. சொற்பிறப்பியல் ரீதியாக, இதன் பொருள் <புத்திசாலித்தனம்> <புத்திசாலித்தனம்>. உணர்ச்சி நகைச்சுவைக்கு எதிரான புத்திசாலி. இலக்கியத்தில் இது 17 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டுகளின் படைப்புகளில் அறிவார்ந்த முறையில் அறிவார்ந்த முறையில் செம்மைப்படுத்தப்பட்டது, வலேரி , டி.எஸ். எலியட் மற்றும் பலர். மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியின் சாட்சி இலக்கியம்.