நிஹோன் ஷோகி

english Nihon Shoki

கண்ணோட்டம்

தி நிஹோன் ஷோகி ( 日本書紀 ), சில நேரங்களில் ஜப்பானின் குரோனிக்கிள்ஸ் என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது கிளாசிக்கல் ஜப்பானிய வரலாற்றின் இரண்டாவது பழமையான புத்தகம். புத்தகம் நிஹோங்கி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ( 日本紀 , "ஜப்பானிய நாளாகமம்"). இது பழமையான கோஜிகியை விட விரிவானது மற்றும் விரிவானது, மேலும் இது வரலாற்றாசிரியர்களுக்கும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான கருவியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் இது பண்டைய ஜப்பானின் மிக முழுமையான வரலாற்று பதிவுகளை உள்ளடக்கியது. நிஹான் ஷோகி 720 ஆம் ஆண்டில் இளவரசர் டோனேரியின் தலையங்க மேற்பார்வையின் கீழ் முடிக்கப்பட்டது மற்றும் யெசுமாரோ பேரரசர் கென்ஷோவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படவில்லை.
நிஹான் ஷோகி ஜப்பானிய படைப்பு புராணத்துடன் தொடங்கி, உலகின் தோற்றம் மற்றும் முதல் ஏழு தலைமுறை தெய்வீக மனிதர்களை (குனினோடோகோட்டாச்சியில் தொடங்கி) விளக்குகிறது, மேலும் கோஜிகியைப் போலவே பல கட்டுக்கதைகளுடன் செல்கிறது, ஆனால் நிகழ்வுகள் மூலம் அதன் கணக்கைத் தொடர்கிறது 8 ஆம் நூற்றாண்டின். இது பேரரசர் டென்ஜி, பேரரசர் டென்மு மற்றும் பேரரசர் ஜிதா ஆகியோரின் பிந்தைய ஆட்சிகளை துல்லியமாக பதிவு செய்யும் என்று நம்பப்படுகிறது. நிஹோன் ஷோகி நல்லொழுக்கமுள்ள ஆட்சியாளர்களின் தகுதிகள் மற்றும் மோசமான ஆட்சியாளர்களின் பிழைகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறார். இது புராண காலங்கள் மற்றும் பிற நாடுகளுடனான இராஜதந்திர தொடர்புகளின் அத்தியாயங்களை விவரிக்கிறது. நிஹோன் ஷோகி கிளாசிக்கல் சீன மொழியில் எழுதப்பட்டது, அந்த நேரத்தில் உத்தியோகபூர்வ ஆவணங்களுக்கு பொதுவானது. மறுபுறம், கோஜிகி ஜப்பானியர்களின் சீன மற்றும் ஒலிப்பு படியெடுத்தலின் கலவையில் எழுதப்பட்டுள்ளது (முதன்மையாக பெயர்கள் மற்றும் பாடல்களுக்கு). ஜப்பானிய மொழியில் சொற்கள் எவ்வாறு உச்சரிக்கப்பட்டன என்பதை வாசகருக்குக் கூறும் ஏராளமான ஒலிபெயர்ப்பு குறிப்புகளும் நிஹோன் ஷோகியில் உள்ளன. கூட்டாக, இந்த புத்தகத்தில் உள்ள கதைகள் மற்றும் கோஜிகி ஆகியவை கிகி கதைகள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.
உராஷிமாவின் ஒரு குறிப்பிட்ட குழந்தை ஹொரைசனுக்கு விஜயம் செய்து அதிசயங்களைக் கண்டதாக நிஹான் ஷோகி (பேரரசர் யெரியாகு ஆண்டு 22) இல் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடப்பட்டதிலிருந்து உராஷிமா தாரேவின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நிஹோன் ஷோகியில் காணப்படும் "லக் ஆஃப் தி சீ மற்றும் லக் ஆஃப் தி மலைகள்" (ஹோடெரி மற்றும் ஹூரி) என்ற புகழ்பெற்ற கதையின் கூறுகளை பின்னர் வந்த கதை தெளிவாக இணைத்துள்ளது. பின்னர் உருவாக்கப்பட்ட உராஷிமா கதையில் ரிப் வான் விங்கிள் மையக்கருத்து உள்ளது, எனவே சிலர் இதை கற்பனையான நேர பயணத்தின் ஆரம்ப எடுத்துக்காட்டு என்று கருதலாம்.
ஜப்பானிய நிப்பான் (நிஹோன்கி), தற்போதைக்கு, தற்போதைக்கு. ஜப்பானில் மிகப் பழமையான பேரரசரின் வரலாற்று புத்தகம். " கோஜிகி " உடன் இணைந்து "கிகி" என்று அழைக்கப்படுகிறது. பேரரசர் டென்முவின் 3 வது இளவரசரின் அரச தந்தைவழி (மூங்கில்) 720 இல் நிறுவப்பட்ட ஏகாதிபத்திய ஆட்சியாளரால் தைன் மைஹோ (ஓன் நோ மசுமோரோ) உடன் புனிதப்படுத்தப்பட்டது. 30 தொகுதிகள். ரோக்கோகு வரலாற்றின் தலைவர். கியோ வம்சத்திலிருந்து சீன மற்றும் பிரெஞ்சு மொழிகளில் பேரரசரின் பேரரசரின் இறுதி வரை எழுதுங்கள். தொகுப்புத் திட்டத்தின் தொடக்க மற்றும் செயல்முறையைப் பொறுத்தவரை, வரலாற்றுப் பொருள் ஏழை மற்றும் அறியப்படாதது, ஆனால் ஸ்தாபனத்திற்கான உந்துதல் கண்டம் மற்றும் கொரியாவுடனான உறவின் அடிப்படையில் தேசிய நனவின் அரசியல் கோரிக்கைகளாகத் தெரிகிறது. பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளில், <பழைய சொற்கள் (வெள்ளரி)> அரியணைக்கு அடுத்தடுத்து வந்த பேரரசரின் வாரிசுகள், <புராணக்கதை, கதை, பாடல் கதை போன்றவை உள்ளன. <சீன கலாச்சாரம் குறிப்பாக "காஞ்சி (காஞ்சி)" " ஹான் புக் "," ஹுய்னான் குழந்தை (ஈனன்ஜி) ", திரு மற்றும் பிறரால் கட்டப்பட்ட கதைகள், ஒரு கோவிலின் கதை போன்றவை. இந்த நூற்றாண்டின் விஞ்ஞான மற்றும் விமர்சன ஆராய்ச்சி தைஷோ சகாப்தத்தில் சூடா ஷோகிச்சியுடன் தொடங்குகிறது, ஆனால் போருக்குப் பிறகு, காமியோ கதையின் அரசியல் அதிகாரம், வரலாறு மற்றும் ஒப்பீட்டு புராணங்கள் மற்றும் இனத்தின் அழிவுடன் இணைந்து, கல்வியாளர்கள், ஜப்பானிய மொழி ஆய்வுகள் மற்றும் பிறரின் கண்ணோட்டத்தில் புதிய ஆராய்ச்சிகளும் நடத்தப்படுகின்றன.
A மேலும் ஆஸ்டன் | அமாமி ஓஷிமா | அமாமி தீவுகள் | இத்தாலி 弉 諾 மிகோடோ, இத்தாலியன் 弉 ik மைக்கோடோ | இசாட்சுமியா | சத்தியம் | உஜி | உஜி பாலம் | டாரோ உராஷிமா | எசகோ நகரம் | பிளேக் | பெரிய யிபின் சூ விகிதம் விற்பனை கடவுள் | ஓட்சு சாலை | ஹெவிவெயிட்ஸ் தலைமை கடவுள் | நின்சாக்கா | பாடல் நல்லொழுக்கம் கதை | கனேதாஷிரோ | யுடோ-சுடோ-ஷிதாடோ | கிகி பாடல்கள் | கியூஜி | நாடு பொதுவாக டாட்சுமிகோடோ | குரிகுமா | பேரரசி கென்ஷோ | யசுயிஷி | யூ | மற்றொரு டென்ஜின் | யோசுக் பேரரசருக்குப் பிறகு | சாரு ah தஹிகோ ஓகாமி | நிகி கிகி | பிரிவு 17 அரசியலமைப்பு | ஸ்லீவ் இடைக்காலம் | ஷிங்கோகு ஷின்டோகுடா மொழிபெயர்ப்பு துணை | ஜப்பான் நி கி | ஜின்மு பேரரசர் | ஷிஹிரோ புரட்சி | ஷி ஹொனமன் வாழ்க்கை | ஷின்ஜின் பேரரசர் | குஜிகி | உராஷிமகோ சுயசரிதை தொடரவும் | உயர் அஞ்சோ | டச்சிபனாமோரு பகுதி | தனிகாவா ஷிகியோஷி | இடைக்கால ஜப்பான் ஒசாமு | சுகியோமி மிகோடோ | சக்கரவர்த்தி | டொயோகுவா நியூஹைம் வாழ்க்கை | நகோகு | ஜப்பான் ஒசாமு 竟 வாக்கா | உலகளாவிய சகோதரத்துவம் | சொல் தலைமை கடவுள் | கான்பன் | டெர்மினல் ஃபயர்மேன் | இபரதா தாகேஷி | இபராகி டாகுரகுரா | நந்தா | மிவா மலை புராணக்கதை | யமகுச்சி ஒட்டகுச்சி செலவு | கைஜி குனிஃபூமி | நர்சரி ரைம்ஸ்