மூதாதையர்

english Ancestor

சுருக்கம்

  • யாரிடமிருந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் (ஆனால் பொதுவாக ஒரு தாத்தாவை விட தொலைதூர)
முதலில் மேற்கத்திய துருவ சொர்க்கத்தில் சிக்கித் தவித்த ஒரு நபரின் சுயசரிதை, மற்றும் மரணத்தின் முடிவில் செரியை விவரிக்கும் ஒரு கூட்டுச் சொல். டாங்கின் புத்தரின் (கசாய்) தூய நிலக் கோட்பாடு ஆரம்பத்தில் 20 பேரின் வாழ்க்கை வரலாற்றைக் கீழே போட்டது முதல் தடவையாகும், ஜப்பானில் பல கதை கதைகள் எழுதப்பட்டன. முதலாவது "காஞ்சி யோஷாஷினா" இன் "பார்ன் அகாடமி காகுகே" தொகுதி 1 தொகுதி, இது தளர்வு காலத்தால் எழுதப்பட்டது (985 - 987).
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் மோசமான நபர்கள் வாய்ப்புகள் | ஒட்சுகா | கிரிஷிஜ் | Kyosuke