அகழ்வாராய்ச்சி

english excavation

சுருக்கம்

  • பூமியிலிருந்து தாதுக்கள் அல்லது நிலக்கரி போன்றவற்றை பிரித்தெடுக்கும் செயல்
  • தோண்டி எடுக்கும் செயல்
    • பிரின்ஸ்டன் அருகே ஒரு சுவாரஸ்யமான அகழ்வாராய்ச்சி நடக்கிறது
  • அகழ்வாராய்ச்சி மூலம் தரையில் ஒரு துளை
  • ஒரு தொல்பொருள் ஆய்வின் தளம்
    • அவர்கள் தோண்டலுக்கு அடுத்ததாக முகாம் அமைத்தனர்

கண்ணோட்டம்

தொல்பொருளியல் துறையில், அகழ்வாராய்ச்சி என்பது தொல்பொருள் எச்சங்களை வெளிப்படுத்துதல், பதப்படுத்துதல் மற்றும் பதிவு செய்தல் ஆகும். அகழ்வாராய்ச்சி தளம் அல்லது "தோண்டி" என்பது ஆய்வு செய்யப்படும் ஒரு தளம். அத்தகைய தள அகழ்வாராய்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட தொல்பொருள் தளம் அல்லது இணைக்கப்பட்ட தொடர் தளங்களுடன் தொடர்புடையது, மேலும் பல வாரங்கள் முதல் பல ஆண்டுகளில் நடத்தப்படலாம்.
பல சிறப்பு நுட்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் அதன் குறிப்பிட்ட அம்சங்களுடன் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வளங்கள் மற்றும் பிற நடைமுறை சிக்கல்கள் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எப்போது, எங்கு தேர்வு செய்தாலும் அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ள அனுமதிக்காது. இந்த தடைகள் பல அறியப்பட்ட தளங்கள் வேண்டுமென்றே கண்டுபிடிக்கப்படாமல் விடப்பட்டுள்ளன. இது எதிர்கால சந்ததியினருக்காக அவற்றைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன், அவர்களுக்கு அருகில் வாழும் சமூகங்களில் அவர்கள் வகிக்கும் பங்கை அங்கீகரிப்பதாகும்.
அகழ்வாராய்ச்சி என்பது ஒரு தளத்திலிருந்து பல வகையான தரவை மீட்டெடுப்பதை உள்ளடக்குகிறது. இந்தத் தரவுகளில் கலைப்பொருட்கள் (மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது மாற்றியமைக்கப்பட்ட பொருள்கள்), அம்சங்கள் (பிந்தைய அச்சுகள், அடக்கம் மற்றும் அடுப்புகள் போன்ற தளத்திற்கான மாற்றங்கள்), சுற்றுச்சூழல் விளைவுகள் (உள்ளூர் சூழலுக்கான சான்றுகள் மற்றும் நத்தை ஓடுகள், விதைகள் மற்றும் வளங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கசாப்பு எலும்புகள்) மற்றும், மிக முக்கியமாக, தொல்பொருள் சூழல் (பிற வகை தரவுகளுக்கிடையேயான உறவுகள்). வெறுமனே, அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து தரவுகள் முப்பரிமாண இடத்தில் தளத்தை முழுவதுமாக புனரமைக்க போதுமானதாக இருக்க வேண்டும்.
தொல்பொருள் எச்சங்களின் இருப்பு அல்லது இல்லாமை பெரும்பாலும் தரையில் ஊடுருவி ரேடார் போன்ற தொலைநிலை உணர்திறன் மூலம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. உண்மையில், தளத்தின் வளர்ச்சியைப் பற்றிய மொத்த தகவல்கள் இந்த வேலையிலிருந்து பெறப்படலாம், ஆனால் சிறந்த அம்சங்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கு பொதுவாக அகழ்வாராய்ச்சி தேவைப்படுகிறது.
தொல்பொருளியல், இடிபாடுகள் மற்றும் கலைப்பொருட்கள் தோண்டுவதற்கான அடிப்படை வேலைகளின் கீழ். அவை தயாரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட காலத்திற்கு மிக நெருக்கமான மாநிலத்தில் அவை தோன்றுகின்றன, மேலும் அந்த காலத்தின் வாழ்க்கை நிலை மற்றும் நடத்தை நினைவுச்சின்ன நிலையிலிருந்து ஆராய்கின்றன. கணக்கெடுப்பு, சலிப்பு, நிலத்தடி ஆய்வு போன்றவற்றின் மூலம் அகழ்வாராய்ச்சி இடத்தை தீர்மானித்தல், அகழ்வாராய்ச்சி பகுதியை அமைத்தல் மற்றும் ஸ்ட்ராடிகிராஃபிக்கு ஏற்ப துளையிடுதல். நினைவுச்சின்னங்கள் மற்றும் எச்சங்கள் புறநிலையாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, அந்த அகழ்வாராய்ச்சி சூழ்நிலைகளின் விரிவான விரிவான கணக்கெடுப்பு வரைபடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன, மேலும் பேலியோ சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பிற்கான மாதிரிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அகழ்வாராய்ச்சி கணக்கெடுப்பை முடித்த பின்னர், அகழ்வாராய்ச்சி அறிக்கையை அறிவிக்கவும்.