தண்டு

english cord
Gamaran
我間乱
Genre Action, Historical, Martial arts
Manga
Written by Nakamaru Yousuke
Published by Kodansha
Demographic Shōnen
Magazine Weekly Shōnen Magazine
Original run May 2009June 2013
Volumes 21
Wikipe-tan face.svg Anime and Manga portal

சுருக்கம்

  • முறுக்கப்பட்ட இழைகள் அல்லது நூல்களால் செய்யப்பட்ட ஒரு வரி
    • மூட்டை ஒரு தண்டுடன் கட்டப்பட்டிருந்தது
  • செங்குத்து விலா எலும்புகளுடன் கூடிய வெட்டப்பட்ட குவியல் துணி; பொதுவாக பருத்தியால் ஆனது
  • வீட்டு உபயோகத்திற்காக ஒரு ஒளி காப்பிடப்பட்ட கடத்தி
  • எரிக்க மர வெட்டு ஒரு யூனிட்; 128 கன அடி

கண்ணோட்டம்

கமரன் ( 我間乱 , ஜப்பானில் கமரன் என ரோமானியப்படுத்தப்பட்டது) என்பது ஜப்பானிய ஷோனென் மங்கா தொடராகும், இது நகாமாரு யூசுகே எழுதியது மற்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. உனாபராவின் கிராண்ட் போட்டியில் பங்கேற்கும்போது குரோகனே காமாவின் சாகசங்களை கமரன் விவரிக்கிறார். பல எதிரிகளை சக்திவாய்ந்த ஆயுதங்கள் மற்றும் நுட்பங்களுடன் எதிர்கொண்டு, காமா தனது தேடலில் தனது அனைத்து திறன்களையும் பயன்படுத்தி நிலத்தில் மிகப் பெரிய வாள்வீரன் ஆக வேண்டும்.
ஜப்பானிய மங்கா ஆந்தாலஜி வீக்லி ஷெனென் இதழில் கமரன் தொடர்ச்சியாக இருபத்தொன்று டேங்க்போன் தொகுதிகளுடன் வெளியிடப்பட்டது.
<Sjiji>. கண்ணாடி தயாரிப்புகளில் ஒரு வகை குறைபாடு, மெல்லிய கோடுகள், கோடுகள், பட்டைகள் போன்ற கண்ணாடியில் இருக்கும் ஒத்திசைவான பாகங்கள். மூலப்பொருட்களின் கலவையில் தோல்வி, வெப்பநிலை சரிசெய்தல் உருகுவதில் தோல்வி, பயனற்ற பொருட்களின் அரிப்பு, மெதுவான குளிரூட்டலின் போது சமமற்ற குளிரூட்டல் போன்றவை. பகுதியானது அடிப்படை கண்ணாடியிலிருந்து வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் குறியீடு மற்றும் விரிவாக்க குணகம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது ஆப்டிகல் கிளாஸில் கடுமையான குறைபாடாகும்.
தொடர்புடைய உருப்படிகள் கண்ணாடி | படிக கண்ணாடி