கிராமம்

english village

சுருக்கம்

 • ஒரு வணிக நடவடிக்கையை அதன் சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தி அதன் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் நிறுத்தப்படுதல்
 • காலனித்துவத்தின் செயல்; காலனிகளை நிறுவுதல்
  • அமெரிக்காவின் பிரிட்டிஷ் காலனித்துவம்
 • ஒரு தேர்வு செய்யப்பட வேண்டிய புள்ளி
  • பிராய்டின் பணி உளவியல் மற்றும் நரம்பியல் இடையே குறுக்கு வழியில் நிற்கிறது
 • ஏதேனும் தீர்வு அல்லது தீர்க்கப்பட்டது; முடிவெடுக்கும் விளைவு
  • அவர்கள் இறுதியாக தொழிற்சங்கத்துடன் ஒரு தீர்வை அடைந்தனர்
  • அவர்கள் ஒருபோதும் தங்கள் வேறுபாடுகளின் இறுதித் தீர்மானத்தை அடையவில்லை
  • மூடுதலின் உணர்வை அடைவதற்கு முன்பு அவர் துக்கப்பட வேண்டியிருந்தது
 • ஒரு விஷயத்தின் முடிவான தீர்மானம் மற்றும் அதை மாற்றுவது
 • ஒரே வகை உயிரினங்களின் குழு ஒன்று வாழும் அல்லது ஒன்றாக வளர்கிறது
 • ஒற்றை பெற்றோர் கலத்திலிருந்து வளர்ந்த உயிரினங்களின் குழு
 • ஒரு நகரத்தை விட சிறிய மக்கள் சமூகம்
 • ஒரு கிராமத்தை விட சிறிய மக்கள் சமூகம்
 • வீட்டிலிருந்து வெகு தொலைவில் குடியேறி, ஆனால் தங்கள் தாயகத்துடன் உறவுகளைப் பேணுகின்ற மக்கள் அமைப்பு;
  • பாரிஸில் உள்ள அமெரிக்க காலனி
 • தொலைதூர நாட்டால் அரசியல் ரீதியாக கட்டுப்படுத்தப்படும் புவியியல் பகுதி
 • ஒரே ஆர்வம் அல்லது தொழில் கொண்ட மக்கள் குழு குவிந்துள்ள இடம்
  • ஒரு நிர்வாண காலனி
  • ஒரு கலைஞர்களின் காலனி
 • குடும்பங்களின் குழு ஒன்று சேர்ந்து வாழும் பகுதி
 • ஒரு நகரத்தை விட சிறிய குடியேற்றம்
 • ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை அல்லது ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய நேரம்
  • அந்த நேரத்தில் அவருக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை
  • நிறுவனம் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் நிற்கிறது என்பதை அவர் உணர வேண்டும்

கண்ணோட்டம்

லி (சீன: , , அல்லது 市里 , shìlǐ ), சீன மைல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு பாரம்பரிய சீன தூரமாகும். லி காலப்போக்கில் கணிசமாக மாறுபடுகிறது, ஆனால் வழக்கமாக ஆங்கில மைல் வரை மூன்றில் ஒரு பங்காக இருந்தது, இப்போது அரை கிலோமீட்டர் (500 மீட்டர் அல்லது 1,640 அடி) தரப்படுத்தப்பட்ட நீளத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது பின்னர் 1,500 சி அல்லது "சீன அடி" என்று பிரிக்கப்படுகிறது.
புலம் "(田, டைன் ) மற்றும்" பூமி "(土, ) ஆகியவற்றுக்கான எழுத்துக்கள் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றன , ஏனெனில் இது ஒரு கிராமத்தின் நீளம் என்று கருதப்பட்டது. 1940 களின் பிற்பகுதியில், ஒரு "லி" ஒரு நிலையான அளவைக் குறிக்கவில்லை, ஆனால் தூரத்தை மறைக்க தேவையான முயற்சியைப் பொறுத்து நீண்ட அல்லது குறுகியதாக இருக்கலாம்.
ஒரு சியின் நீளம் -1000 நீளத்தைக் குறிக்கும் மற்றொரு li (பாரம்பரிய: 釐, எளிமைப்படுத்தப்பட்ட: 厘, ) உள்ளது, ஆனால் இது மிகவும் குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த லி மக்கள் சீனக் குடியரசில் மெட்ரிக் அலகுகளில் உள்ள சென்டி- முன்னொட்டுக்கு சமமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது , இதனால் சென்டிமீட்டருக்கு லிமி (厘米, லெமி). டோனல் வேறுபாடு சீன மொழி பேசுபவர்களுக்கு வேறுபடுத்துகிறது, ஆனால் குறிப்பாக குறிப்பிடப்படாவிட்டால், li பற்றிய எந்தவொரு குறிப்பும் எப்போதும் நீண்ட பாரம்பரிய அலகு என்பதைக் குறிக்கும், ஆனால் குறுகிய அலகு அல்லது கிலோமீட்டரைக் குறிக்காது. இந்த பாரம்பரிய அலகு, வரலாற்று பயன்பாடு மற்றும் தூர விகிதத்தின் அடிப்படையில், மேற்கு லீக் அலகுக்கு கிழக்கு ஆசிய எதிரணியாக கருதப்படுகிறது.

இது மனிதர்கள் கூடி வாழும் நிலையைக் குறிக்கிறது. ஆங்கில குடியேற்றம் மற்றும் ஜெர்மன் Siedlung (Siedelung) குடியேற்றம் என்று பொருள். பிரஞ்சு établissement humaine குடியேற்றங்கள் மற்றும் தற்காலிகமாக அல்லது நிரந்தரமாக மனித குடியேற்றத்திற்காக கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களை சேர்க்க பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன் பிறகு, 1925 ஆம் ஆண்டில், ஏ. டொமன்ஜியோங் முதலில் கிராமங்களுக்கு வாழ்விட ஹூமைனைப் பயன்படுத்தினார், பின்னர் அதைப் பொதுமைப்படுத்தினார், மேலும் ஆங்கிலத்திலும் வாழ்விடத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான போக்கு இருந்தது.

ஜப்பானில், இது முதலில் "ஜுராகு" என்று எழுதப்பட்டது, அதன் பொருள் "மக்கள் கூடும் இடம்". ஜப்பானில், "கிராமம்" என்ற சொல் முதன்முதலில் Nitobe Inazo இன் "விவசாய கோட்பாடுகள்" (1898) இல் பயன்படுத்தப்பட்டது, இது விவசாய நிர்வாகத்தின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து கிராமப்புற குடியிருப்புகளாக சிதறிய மற்றும் மூடிய குடியிருப்புகள் இருப்பதாகக் கூறுகிறது. இப்போது இருப்பது போல் நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்கள் உட்பட மனித குடியேற்றத்தின் அர்த்தத்திற்கு <கிராமம்> பயன்படுத்தப்படுவது ஐரோப்பாவில் தான். குடியேற்ற புவியியல் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து சுமார் 1921 ஆகிவிட்டது. சமீபத்தில், விவசாயம் மற்றும் வனவியல் கணக்கெடுப்பில் "விவசாய கிராமம்" என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு தன்னிச்சையான "முரா", அதாவது, வீடு மற்றும் வீடு பிராந்திய மற்றும் இரத்த சம்பந்தமான முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் கடந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட "கிராமம்" என்ற சொல் பல்வேறு குழுக்களாகவும் சமூகமாகவும் உருவாகியுள்ளது. உறவுகள். கிராமப்புறங்களின் அடிப்படைக் குழுவிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் போது, அது இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு இணைவதற்கு முன் நிர்வாகப் பகுதியைக் குறிக்கும் அல்லது போருக்கு முன் முனைய அமைப்பின் நிர்வாக மாவட்டத்தைக் குறிக்கிறது, 1889 இல் நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களை இணைக்கும் முன் பழைய நகரம் அல்லது கிராமம் (மெய்ஜி 22). சுட்டிக் காட்ட வேண்டுமா போன்ற பல்வேறு இருக்கும் அர்த்தங்களில் புரிந்து கொள்ளப்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக இது.

ஒரு கிராமம் முதலில் ஒரு கிராமம் மற்றும் நகரம் இரண்டையும் உள்ளடக்கியது, ஆனால் அது சில நேரங்களில் ஒரு நகரத்திற்கு ஒரு கிராமத்திற்கு ஒத்ததாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு நகரம் என்பது பல்வேறு செயல்பாடுகளைக் கொண்ட சமூகக் குழுக்கள் அதிக அடர்த்தியில் வாழும் ஒரு மேற்பரப்பு இடமாகும், சுற்றியுள்ள பகுதியைப் பொறுத்தவரை ஒரு மையச் செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பகுதியில் ஒரு முனையின் பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. கிராமங்கள் முக்கியமாக விவசாயம், வனம் மற்றும் மீன்பிடித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களுக்கு குடியிருப்பு பகுதிகளாகும், மேலும் அவை விவசாய நிலம் போன்ற உற்பத்தி பகுதிகளுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளன. இது கிராமப்புறங்கள், வன கிராமங்கள் (வன கிராமங்கள்), மற்றும் மீனவ கிராமங்கள் என மக்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, பொதுவாக, நகரங்களுக்கும் கிராமங்களுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு மக்கள்தொகையின் அளவு, குடியிருப்பாளர்களின் தொழில்கள், அப்பகுதியில் உள்ள சமூக செயல்பாடுகள், உற்பத்தி பாணிகள் மற்றும் நிலப்பரப்புகளில் உள்ள வேறுபாடுகள் போன்றவற்றின் படி செய்யப்படுகிறது, ஆனால் அதை தெளிவாக வேறுபடுத்த முடியாது. பூமியின் மேற்பரப்பில் மனிதர்கள் வசிக்கும் இடம் என்பதால், இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது, தண்ணீர் மற்றும் உணவை எளிதில் அணுகுவது போன்ற மனித குடியிருப்புக்கு ஏற்ற இடத்தில் இது பொதுவாக நிறுவப்பட்டுள்ளது. கிராமத்தின் இருப்பிடம் கிராம இருப்பிடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு கிராமத்தைப் பொறுத்தவரை, இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து, அது ஹிரானோ கிராமம் (நோமுரா), ஹிராச்சி கிராமம் (ஹிராபா கிராமம்), யமமுரா அல்லது கடலோர கிராமம் (உமிமுரா, கைபாடா கிராமம்) ஆக இருக்கலாம். இது பிரிக்கப்படலாம்.

கிராம வடிவம்

கிராமத்தின் வடிவம் மக்களின் வாழ்க்கை முறை மற்றும் இயற்கை சூழலுக்கு ஏற்ப வாழும் முறை, கிராமத்தை உருவாக்கும் வீடுகளின் வடிவம் மற்றும் அமைப்பு, வாழ்க்கை முறை, சாகுபடி நிலத்திற்கும் வீடுகளுக்கும் இடையிலான உறவு போன்றவற்றைப் பொறுத்தது. , நில ஒதுக்கீடு மற்றும் சாலை நெட்வொர்க். , இது பல்வேறு கிராம நிலப்பரப்புகளாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் பகுதியைப் பொறுத்து பல்வேறு பண்புகளைக் காட்டுகிறது.

ஜேர்மனியில் A. Meizen இன் "மேற்கு ஜெர்மானிய, கிழக்கு ஜெர்மானிய, செல்டிக், ரோமன், ஹங் மற்றும் ஸ்லாவிக் குடியேற்றங்கள் மற்றும் விவசாய முறைகள்" கிராம உருவவியல் முதல் மற்றும் மிகவும் விரிவான வகைப்பாடு ஆகும், இது பின்வரும் ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. ing. (1) நியூக்ளியேட்டட் கிராமம் Gewanndorf இந்த பெயர் பல பெரிய அளவிலான Gewann கொண்டுள்ளது என்பதன் மூலம் வந்தது, இதில் பயிரிடப்பட்ட நிலம் பயிரிடப்பட்ட விவசாயிகளின் எண்ணிக்கையால் சமமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மெய்சென் இதை ஒரு ஜெர்மானிய குடியேற்றமாகக் கருதினார். (2) Numasawa Village Marschhufendorf நெதர்லாந்தின் சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் காணப்படுகிறது, இது வடிகால் கால்வாய்களை சமமாக கொண்டுள்ளது, வீடுகள் மற்றும் அவற்றின் பின்னால் நீளமான சாகுபடி நிலம் உள்ளது. (3) தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வில்லா Einzelhof என்பது பண்ணை வீடுகளின் சிதறிய வடிவத்தைக் குறிக்கிறது, அங்கு பயிரிடப்பட்ட நிலம் மற்றும் வீடுகள் வெசல் ஆற்றின் மேற்கே ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக உள்ளன, மேலும் மெய்சென் ஒரு செல்டிக் குடியேற்றமாக கருதப்பட்டது. (4) வனக் கிராமம் Waldhufendorf தென்கிழக்கு ஜெர்மனியில் இடைக்காலத்தின் முடிவில் காடுகளை அகற்றும் வடிவத்தில், பள்ளத்தாக்கு கீழே உள்ள சாலையில் வீடுகள் வரிசையாக அமைக்கப்பட்டன, அதன் பின்னால் சாலைக்கு நேர்கோணங்களில் ஒரு நீண்ட மற்றும் குறுகிய பயிரிடப்பட்ட நிலம் உள்ளது. (5) Tamaki Runddorf எல்பே ஆற்றின் கிழக்கே காணப்படும், இது ஒரு ஓவல் சதுரம் மற்றும் பயிரிடப்பட்ட விவசாய வீடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது, மேலும் இது ஒரு ஸ்லாவிக் குடியேற்றமாக கருதப்படுகிறது. (1) குடியேற்றத்தின் உருவவியல் அசல் ஒன்றைப் பெறுகிறது, மற்றும் (2) இனக்குழு ஒரு நிலையான குடியேற்ற உருவ அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது மெய்சனின் கருதுகோளாகும், இது அடுத்தடுத்த வரலாற்று ஆய்வு மற்றும் விநியோக பகுதி பற்றிய விரிவான ஆராய்ச்சி மூலம் சரி செய்யப்பட்டது. . இது செய்யப்பட்டிருந்தாலும், உருவவியல் வகைப்பாட்டிற்கு மெய்சென் வகைப்பாடு கிட்டத்தட்ட பின்பற்றப்படுகிறது. அதற்கு மேல், உருவவியல் வளர்ச்சி மற்றும் வரலாற்று செயல்முறைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி தற்போது நடந்து வருகிறது.

ஜேர்மன் பள்ளியான மெய்சென் மற்றும் பலர் வகைப்படுத்துவதன் அடிப்படையில், டொமன்ஜோன், வரலாற்றுக் காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒரே வடிவத்தின் ஆனால் வெவ்வேறு அமைப்புகளின் குடியிருப்புகளை உருவவியல் ரீதியாக வகைப்படுத்தினார் (《மனித புவியியல் சிக்கல்கள்》 1952). முதலாவதாக, செறிவூட்டப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சிதறடிக்கப்பட்ட சிதறல் ஆகியவற்றின் யோசனையின் அடிப்படையில், கிராமங்கள் பின்வரும் மூன்று வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டன. (1) பயிர் சுழற்சி வகையின் அணுக்கரு கிராமங்கள், மூன்று வயல் விவசாயம் போன்ற சுழற்சியின் மூலம் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்களைக் கொண்ட ஒரு படிவம். (2) பயிரிடப்பட்ட நிலம் இணைக்கப்பட்ட அணுக்கரு கிராமங்கள் ஐரோப்பாவில், இடைக்காலத்தின் இறுதியில் காடுகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் பயிரிடப்பட்ட இடங்களில் காணப்படுகின்றன, மேலும் இது வீடுகளும் பயிரிடப்பட்ட நிலங்களும் இணைக்கப்பட்டிருப்பது சிறப்பியல்பு. (3) பிரிக்கப்பட்ட பயிரிடப்பட்ட நிலப்பரப்புகளைக் கொண்ட அணுக்கரு கிராமங்கள் தெற்கு இத்தாலியில் காணப்படும் அணுக்கரு கிராமங்கள், தற்காப்புத் தேவையின் காரணமாக பயிரிடப்பட்ட நிலம் வீடுகளிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது. அடுத்து, சிதறிய கிராமங்களைப் பொறுத்தவரை, உருவாக்கம் முதன்மையானதா அல்லது இரண்டாம்நிலையா என்பது முக்கிய அளவுகோல்களில் ஒன்றாக பின்வரும் வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. (1) பண்டைய காலங்களில் முதன்மையான பரவல் பரவல் முதன்மையான பழங்கால மேய்ச்சல் நிலம் மெல்லியதாக இருப்பது போன்ற காரணங்களுக்காக பழங்காலத்திலிருந்தே செய்யப்படுகிறது, மேலும் அந்த காரணத்திற்காக அது ஒரு சிதறிய கிராமத்தின் வடிவத்தை எடுக்கும். இது வெசல் ஆற்றின் மேற்கில் உள்ள மலைகளிலும் மெக்சிகோவின் மலைகளிலும் காணப்படுகிறது. (2) Dispersion intercalaire sandwiched பழைய கிராமங்களுக்கிடையில் சாண்ட்விச் செய்யப்பட்ட இடத்தில் வளர்ச்சியடையாத நிலத்தை மீட்டெடுப்பதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட சிதறல் கிராமம். இது ஜெர்மனியின் ஸ்வார்ஸ்வால்ட் மற்றும் வெஸ்ட்பாலியன் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. (3) சிதறல் இரண்டாம் நிலை கிராமத்தில் விவசாயம் செய்ய சிரமமாக இருந்ததால் சிதறிய கிராமம் உருவாக்கப்பட்டது. பிரான்ஸ் மற்றும் எகிப்து போன்ற வழக்குகள் தன்னிச்சையாக உருவாக்கப்பட்டன, மற்றும் ஜெர்மனி மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் போன்ற வழக்குகள் இடைக்காலத்தின் பிற்பகுதியிலும் நவீன காலத்தின் முற்பகுதியிலும் ஒவ்வொரு விவசாயியின் பயிரிடப்பட்ட நிலத்தையும் முறையாக ஒழுங்கமைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன. (4) நவீன முதன்மை சிதறல் பரவல் முதன்மையானது, நவீன முன்னோடியான கிராமப்புறங்களில் பாதுகாப்பு தேவையில்லாத பகுதிகளில் காணப்படும் சிதறிய கிராமங்கள். பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அமெரிக்காவின் கிராமப்புறங்களின் கடலோரப் பகுதிகள் அனைத்தும் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவை. பிரான்சில், எம். சவுல் மற்றும் பலர். டொமன் ஜான் காலத்திலிருந்து வரலாற்று ஆய்வுடன் இந்த வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒரு சூழலியல் முறையைப் பின்பற்றி வந்துள்ளார்.

நகர்ப்புற உருவ அமைப்பில் பல்வேறு வகைப்பாடுகள் இருப்பதால், பியூஜியூ-கார்னியர் மற்றும் ஜி. சாபோட் ஆகியோரின் "நகர்ப்புற புவியியல் டிரேட் டி ஜியோகிராஃபி அர்பைன்" (1963) வகைப்பாடுகளை இங்கு பட்டியலிடுகிறோம். (1) சதுரம் அல்லது கட்டம் போன்ற வடிவம் இரண்டு தமனி சாலைகள் (கார்டோ மற்றும் டெகுமானஸ்) ஒன்றையொன்று செங்கோணத்தில் வெட்டுகின்றன, இது பண்டைய ரோமானிய காலனிகள் மற்றும் இராணுவ முகாம்களில் குறிப்பாக மேற்கு ஐரோப்பாவில் 12 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து காணப்படுகிறது. இது நிறைய பயன்படுத்தப்படும். இதில் நீள்வட்ட அல்லது வட்ட வெளிப்புற உறை (படம்) உள்ளவை அடங்கும். 1 ) (2) ரேடியல் செறிவூட்டப்பட்ட வட்டங்கள் மையத்தில் இருந்து ஒரு நட்சத்திர வடிவ தமனி போக்குவரத்து பாதை, வட்டத்திற்கு பதிலாக ஒரு அறுகோணம் பதிக்கப்பட்டிருக்கும். இது பண்டைய கிழக்கு கிழக்கில் காணப்பட்டது, மேலும் இடைக்கால கோட்டையின் அடைப்பும் பிரபலமாக இருந்தது. (3) சோரியா ஆர்டுரோ சோரியா 1894 இல் மாட்ரிட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டது மற்றும் சோவியத் யூனியனில் வோல்கோகிராட்டில் (முன்னர் ஸ்டாலின்கிராட்) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. வேலை செய்யும் பகுதி, ஒரு அடுக்குமாடி பகுதி, குடியிருப்பு பகுதி மற்றும் ஒரு வில்லா பகுதி ஆகியவற்றில் பல நீளமான தொகுதிகள் பிரதான கோட்டின் இருபுறமும் இணையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நகரம் (படம்). 2 ) இயற்கை நிலைமைகள் காரணமாக அத்தகைய வடிவம் முழுமையடையாத சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, சிகாகோ மற்றும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போன்ற பல சதுர மாவட்டங்கள் இணைக்கப்படும் போது, கடல் மற்றும் ஆறுகள் காரணமாக போர்டோக்ஸ், ஆம்ஸ்டர்டாம் மற்றும் கொலோன் போன்ற ரேடியல் செறிவு வட்டங்கள் அரை வட்டமாக மாறக்கூடும். அரபு மற்றும் ஓரியண்ட் நகரங்களில் டெஹ்ரான் போன்ற பிரமை வடிவில் விதிவிலக்குகள் உள்ளன.

கிராம அமைப்பு

ஒரு கிராமம் என்பது வீடுகள், பயிரிடப்பட்ட நிலம் போன்றவற்றால் ஆனது, ஆனால் அவற்றை ஒரே சமூகமாக இணைப்பது இரத்தம் தொடர்பான இணைப்பு மற்றும் பிராந்திய இணைப்பு, மேலும் கிராமத்தின் தன்மை கலவையைப் பொறுத்து மாறுபடும். இது குடியேற்றத்திற்கு இரண்டு வெவ்வேறு வழிகளில் போட்டியிடுவதற்கான இடத்தை வழங்குகிறது - ஒன்று குடியேற்றத்தின் உறுப்பினராக சமத்துவத்தை நோக்கியது மற்றும் மற்றொன்று இரத்தம் உறிஞ்சும் விஷயங்களுடன் இணைப்பை எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. இரத்த உறவை பரவலாகப் புரிந்து கொண்டால், அது குடும்ப உறவு. குறிப்பிட்ட வடிவம் ஒரு பெரிய குடும்ப அடிப்படையிலான குடியேற்றம் அல்லது எண்டோகாமி குடியேற்றம் அல்லது புராகு குடியேற்றமாகும். வழக்கமாக, பல உறவினர்கள் அல்லது இரத்தம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குடியேற்றத்தை உருவாக்கும், பிரமிட்டின் உச்சியில் முன்னணி குலம் இருக்கும். ஜப்பானில், குடும்ப உறவைக் கொண்ட குலத்தை "இக்கே", "கபூச்சி" அல்லது "மகி" என்று அழைக்கிறார்கள், மேலும் குறிப்பிட்ட இரத்த உறவு தற்போது தெளிவாக இல்லாவிட்டாலும், அதே குடும்பப்பெயருடன் "கபூச்சி" மூதாதையர் திருவிழாவிற்கு ஒன்று கூடுகிறது. செய்ய ஒரு இடம் உள்ளது. ஹிடாவில் உள்ள ஷிரகாவா கிராமமும் எச்சிச்சுவில் உள்ள கோகயாமாவும் காசோ-சுகுரியுடன் வலுவான குடும்ப உறவைக் கொண்டுள்ளனர். பாணியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களால் அழிவுப் பாதையை வேகமாகப் பின்பற்றி வருகிறது. பால்கன் மலைகளில் மூத்த கோஸ்போடரின் கீழ் ஒரு பொதுவான மூதாதையரின் பழங்குடி வகுப்புவாத வாழ்க்கையை வாழும் ஜாத்ருகாவும் இந்த வகையானவர். கூடுதலாக, ஐரிஷ் கிராச்சென் பெரும்பாலும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். மறுபுறம், ஐரோப்பாவின் இடைக்காலத்தில் உள்ள மூன்று-வயல் மற்றும் இரண்டு-வயல் கிராமங்கள் மிகவும் பொதுவான பிராந்திய உறவுகளாகும், மேலும் ஜப்பானின் இடைக்காலத்தின் நினைவுச்சின்னம் என்று கூறப்படும் பழங்கால மியாசா, ஒரு இடைக்கால எஜமானர்களுக்கு இடையே சமமான பிராந்திய உறவு. இது ஒரு கிராமத்தைக் குறிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஜப்பானில், வடகிழக்கு ஜப்பானில் வலுவான உறவுகளுடன் பல குடும்ப வகை குடியேற்றங்கள் உள்ளன, தென்மேற்கு ஜப்பானில் வலுவான பிராந்திய உறவுகளுடன் பல பிளாட் வகை குடியிருப்புகள் உள்ளன. புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வீட்டுத் தொகுதி சிறிய இரத்த உறவுகள் மற்றும் பிராந்திய உறவுகளைக் கொண்ட ஒரு குடியேற்றமாகும். ஒரு பெரிய நிறுவனம் அமைந்துள்ள மற்றும் பெரும்பாலான மக்கள் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு நகரம் நிறுவன நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வலுவான தொழில் உறவைக் கொண்ட கிராமம் என்று கூறலாம்.

கிராமத்தின் அளவு மற்றும் விநியோகம்

குடியேற்றத்தின் அளவு மக்கள்தொகை அடர்த்தியுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது மற்றும் நாட்டிற்கு நாடு மாறுபடும் என்பதால், உலகளாவிய கண்ணோட்டத்தில் செயல்பாடு மற்றும் அளவை பல வகைகளாக சுருக்க முயற்சிகள் கிராமப்புற நிலப்பரப்புகளுக்கான சர்வதேச சொற்களஞ்சிய பணிக்குழுவால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. , ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டின் புவியியலாளர்களால் செய்யப்பட்டது. பிரித்தானிய குடியேற்றங்களின் அளவு வகைப்பாடு பின்வருமாறு தொகுக்கப்படலாம் (அட்டவணை). 1 ) இது கிட்டத்தட்ட ஜெர்மனியில் உள்ளதைப் போன்றது. (1) பண்ணை அல்லது வீடு பண்ணைத் தோட்டம், வீட்டுத் தோட்டம் மெய்செனில் உள்ள தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மாளிகையுடன் தொடர்புடையது. (2) ஜெர்மனியில் உள்ள வெய்லர் அல்லது ட்ருப்பலுக்கு சமமான கொமுரா குக்கிராமம், கிராமத்தை விட சிறியது, பெரும்பாலும் 6 முதல் 8 வீடுகள் கொண்டது, அதன் சிறிய அளவு காரணமாக ஒரு திருச்சபையை உருவாக்கவில்லை, மற்றும் தேவாலயங்கள் மற்றும் பள்ளிகள் பொதுவாக எனக்குத் தெரியாது. (3) க்ரச்சன் கிளச்சன் இது 20 சிறு விவசாயிகளைக் கொண்ட ஒழுங்கற்ற திட்ட வடிவத்தைக் கொண்ட ஒரு கிராமமாகும், மேலும் அவர்களில் சிலர் கிராமங்களைப் போலவே உள்ளனர். இது ஸ்காட்லாந்து மற்றும் அயர்லாந்தில் விநியோகிக்கப்படுகிறது, மேலும் இன்ஃபீல்டுகளுக்கான இன்ஃபீல்ட்-அவுட்ஃபீல்ட் அமைப்பு மற்றும் இன்ஃபீல்டுகளுக்கான ரண்டேல் அமைப்பு எனப்படும் பகிரப்பட்ட பிளவு அமைப்பைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு செல்டிக் குடியேற்றம், ஆனால் அது இப்போது சரிந்து வருகிறது. (4) ஜேர்மனியில் உள்ள Dorf உடன் கிராம கிராமம் தொடர்புடையது, அவற்றில் பெரும்பாலானவை 15 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலகுகளைக் கொண்ட செறிவூட்டப்பட்டவைகளைக் குறிக்கின்றன, மேலும் 14 அல்லது அதற்கும் குறைவான அலகுகளைக் கொண்ட குக்கிராமங்களிலிருந்து (சிறிய கிராமங்கள்) வேறுபடுகின்றன, ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில் அவை கண்டிப்பாக வேறுபடுத்தப்படவில்லை. இது ஒரு அணுசக்தி கிராமம் மற்றும் தேவாலயங்கள் மற்றும் பிற செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது. ஐரோப்பாவில், ஜப்பானில் உள்ளதைப் போல சிதறிய கிராமங்கள், சிறிய கிராமங்கள் அல்லது நியூக்ளியோன் கிராமங்களில் கிராமங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

நகரங்களைப் பொறுத்தவரை, உள்ளூர் அமைப்பு, குறிப்பாக குறைந்தபட்ச மக்கள்தொகை அளவு, நாட்டைப் பொறுத்து வேறுபடுகிறது, மேலும் ஜப்பானில் 50,000 மக்கள்தொகை தரமானது ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவை விட கணிசமாக அதிகமாக உள்ளது, அதாவது பிரான்சில் 2000 மற்றும் அமெரிக்காவில் 2500 . இது ஜப்பானில் இருந்து வேறுபட்டது, ஐரோப்பிய நகரங்கள் இதுவரை பெற்றுள்ள சந்தை உரிமைகள் மற்றும் சுயாட்சியின் வரலாற்றை வெளிப்படுத்துகின்றன. எனவே, இங்கு, ஐக்கிய இராச்சியத்தின் வழக்கை உதாரணமாகப் பயன்படுத்தி, தீர்வு மற்றும் செயல்பாட்டு ஒப்பீட்டு அட்டவணையின் அளவு ஆகியவற்றின் வகைப்பாட்டை மட்டுமே காண்பிப்போம்.

ஜேர்மனியைச் சேர்ந்த எம். கிறிஸ்டலர் தான் குடியேற்றப் பகிர்வுச் சட்டத்தில் கவனம் செலுத்தி அதைக் கோட்பாடாகக் கொண்டிருந்தார். அவர் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மையமாக இருக்கிறார், ஏனெனில் தெற்கு ஜெர்மனியின் நகரங்கள் வழக்கமாக 7 கிமீ இடைவெளியில் விநியோகிக்கப்படுகின்றன, மேலும் நகரங்கள் உயரமாக இருந்தால், அவை மிகவும் அரிதானவை. இது தரைச் செயல்பாட்டின் அளவில் இருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு நான் ஒரு வரைபடத்தை உருவாக்கினேன். இது பின்னர் Lesch A. Lösch என்பவரால் பகுதியளவு மாற்றியமைக்கப்பட்டது, ஆனால் இது கிரிஸ்டலர்ஸ் ஆகும். மைய இடக் கோட்பாடு இருக்கிறது. மையப் பகுதி என்பது ஒரு கிராமமாகும், இது பொருட்களின் மொத்த மற்றும் சில்லறை விற்பனை, சுகாதாரப் பாதுகாப்பு, நிர்வாகம், கலாச்சாரம், கல்வி மற்றும் மதம் உட்பட பல செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது, அவை சுற்றியுள்ள குடியிருப்பாளர்களுக்கு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்கான மைய செயல்பாடுகளாகும். இரு. இந்த வகை குடியேற்றங்களில் (மத்திய பகுதி) நகர்ப்புற அளவிலான குடியேற்றங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களை மையமாகக் கொண்ட சிறிய கிராமங்கள் அடங்கும், ஆனால் இந்த குடியேற்றங்களால் தாழ்நிலையிலிருந்து உயர்நிலை வரை எந்த வகையான பிராந்திய படிநிலை உருவாகிறது. அவை விநியோகிக்கப்படுகிறதா இல்லையா என்பது கணித சூத்திரங்களால் கோட்பாட்டளவில் மற்றும் துப்பறியும் வகையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த தீர்வு விநியோகத்தின் கோட்பாடு பின்வரும் அனுமானங்களைக் கொண்டுள்ளது. (1) ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கைத் தரத்தைக் கொண்ட மக்கள் சமமாக விநியோகிக்கப்படும் இடத்தில், (2) விநியோக வசதிகளைப் பயன்படுத்துபவர்கள் வசதிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கும் பொருட்களை வாங்குவதற்கும் போக்குவரத்துச் செலவுகளைச் செலுத்துகிறார்கள், ஆனால் (3) விநியோக வசதிகள் குறைந்தபட்சத் தேவையான அளவுக்கு மட்டுமே உள்ளன. மற்றும் (4) பல்வேறு விநியோக வசதிகள் ஒரே மையத்தில் குவிந்துள்ளன, ஏனெனில் திரட்டுவதன் மூலம் லாபத்தைப் பெறலாம். இந்த வழக்கில், ஒவ்வொரு மையப் பகுதியின் விநியோகப் பகுதியும் எல்லையால் குறிக்கப்பட்டால், அது ஒரு வழக்கமான அறுகோண அறுகோண அறுகோண வடிவமாக (தேன்கூடு வடிவம்) மாறும் (படம்.). 3 )

மையப் பகுதி அதன் சேவைகளுக்கு மாற்றாக சுற்றியுள்ள பகுதியிலிருந்து உணவு மற்றும் பிற பொருட்களைப் பெறுகிறது. கிறிஸ்டலர் அத்தகைய ஒன்றையொன்று சார்ந்துள்ள பகுதியை நிரப்பு பகுதி என்று அழைக்கிறார், மேலும் படிநிலையின் அளவைப் பொறுத்து ஏழு நிலைகள் உள்ளன: சந்தைப் பகுதி (M), வார்டு மையம் (A), மாவட்ட மைய நகரம் (K), மாவட்ட மைய நகரம் (B). , சிறிய மாநில மத்திய நகரம் (G), ப்ரிஃபெக்சர் மத்திய நகரம் (P), பரந்த பகுதி மத்திய நகரம் (L), இவை பல அடுக்கு அமைப்பைக் கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் படிநிலை மற்றும் மைய இருப்பிடத்திற்கு இடையேயான தொடர்பு காட்டப்படுகிறது. 2 இது தர்க்கரீதியாக இப்படி ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பெறப்பட்ட ஒழுங்குமுறையானது, மத்தியப் பொருட்களின் மிகவும் பகுத்தறிவு அளிப்பு, விநியோகக் கொள்கை அல்லது சந்தைக் கொள்கை, மற்றும் போக்குவரத்து நிலைமைகள் மற்றும் நிர்வாகப் பகுதிகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இடம் ஆகியவற்றைப் பெயரிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டது என்று அவர் வாதிடுகிறார். அவற்றை வேறுபடுத்துவதற்கான கொள்கை போக்குவரத்துக் கொள்கை என்றும் நிர்வாகக் கொள்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ரேஷ் உட்பட கிறிஸ்டலரிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட விவாதம், இருப்பிடக் கோட்பாட்டில் இத்தகைய நிலைமைகளை எவ்வாறு இணைப்பது என்பது பற்றியது.

ஜப்பானிய குடியேற்ற புவியியல் வளர்ச்சி

ஜப்பானின் நவீன குடியேற்ற புவியியல், மேற்கு போன்ற, உருவ அமைப்பில் தொடங்கியது. 1913 ஆம் ஆண்டில், ஜேர்மன் குடியேற்றங்களின் புவியியலைத் தொடர்ந்து, டகுஜி ஒகாவா, ஜெர்மனியின் வெஸ்ட்ஃபாலன் பகுதியில் முக்கியமாகக் காணப்படும் ஐன்செல்ஹோஃப் என்பவருக்கு முதன்முறையாக "தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மாளிகை" மொழிபெயர்ப்பைக் கொடுத்தார், மேலும் இது டோனாமி பிராந்தியத்தின் சிதறிய கிராமங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. எச்சினகாவின். அமைப்பின் தோற்றம் ஜெர்மன் அமைப்பு, மற்றும் உயிர்வாழும் காரணி நிலக் கொள்கை மற்றும் ஃபேனிடமிருந்து தற்காப்பு வாழ்க்கையின் ஞானம். இதனுடன், யமடோ பேசின் ஜோரி அமலாக்கப் பகுதி செயல்படுத்தப்படும் பகுதியில் கைடோ என்ற பெயரும் உள்ளது. அகழி குடியேற்றம் சிக்கல் இருப்பதை மையமாகக் கொண்டு, ஜோரி முறையின் கீழ் "ஜோரி பாணி கிராமம்" அல்லது "ககியுச்சி பாணி கிராமம்" என்று பெயரிட்டு, ஜப்பானிய குடியிருப்புகளின் வடிவத்தை குடியேற்ற புவியியல் ஆராய்ச்சி உலகிற்கு கொண்டு வந்தோம். இதன் பிரதிபலிப்பாக, அணுக்கரு கிராமங்கள் மற்றும் சிதறிய கிராமங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி கிராமங்கள் அடிப்படையில் மற்றும் வரலாற்று ரீதியாக ஆழமடைந்துள்ளது. 1915 ஆம் ஆண்டில், ஷின்னோசுகே மகினோ, டோனாமி என்ற சிதறிய கிராமத்தின் தோற்றம் எட்சு காகா களத்தின் கிராம அமைப்பு என்று வாதிட்டார், அதே நேரத்தில் 1931 ஆம் ஆண்டில் ஷிகேகி முரமாட்சு ஜெர்மனியில் காணப்படுவது போல் நிதானமான ஒத்திசைவற்ற தன்மையைக் கொண்டிருந்தார். அப்படி எதுவும் இல்லை என்றும், வண்டல் மின்விசிறியால் பயிரிடப்பட்ட புதிதாக திறக்கப்பட்ட நிலங்களில் அடிக்கடி காணப்படும் சிதறிய கிராமங்களைப் போன்றே இதற்கும் இருப்பதாகவும் வாதிடப்பட்டது. மறுபுறம், கிராமங்களைப் பொறுத்தவரை, கிராமங்களுடனான உறவை 1923 க்குப் பிறகு ஜோசடோ முறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் ஜிரோ யோனெகுரா தெளிவுபடுத்தினார், மேலும் டகுஜி ஓகாவா சுட்டிக்காட்டிய காக்கியூச்சி பாணி கிராமங்கள் குடியிருப்பு நிலப் பிரிவில் காணப்படும் 4 கோடுகள் மற்றும் 8 வாயில்கள். ஹெய்ஜோக்கியோவின். , அல்லது 3 வரிசைகள் 9 வாயில்கள் மற்றும் 4 வரிசைகள் 7 வாயில்களின் பாணி ஜோசடோ ஜிவாரியின் 1 நகரத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது கிராமப்புறத் திட்டமாகும். திணைக்களத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு நகரங்கள் குடியிருப்பு நிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால் அது சிறந்ததாக இருக்கும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். யமடோவில் உள்ள வகாட்சுகிஷோ (தற்போது யமடோகோரியாமா நகரம்) கிராமத்தை சுமியோ வதனாபே வரலாற்று மற்றும் புவியியல் ரீதியாக மீட்டெடுப்பதில் இருந்து இந்த யோசனை நேரடியாக பெறப்பட்டது, இது இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு இந்த வகையான அகழி குடியேற்றமாகும். இந்த குடியிருப்பு நிலப் பங்கீடு பண்டைய ஆட்சி முறை அமலுக்கு வந்த காலத்திலிருந்தே இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் குறைவு, ஆனால் அசல் நில ஒதுக்கீட்டின் சிறந்த உருவமாக அது இன்னும் உள்ளது என்ற கருதுகோள் உயிருடன் இருப்பதாகக் கருதலாம். கிராமங்களின் வடிவத்திலும் கூட காலப்போக்கில் மாற்றங்களை உள்ளடக்கிய பிரெஞ்சு பள்ளியின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து அடுத்தடுத்த கிராம ஆய்வுகள் வரலாற்று ரீதியாக தொடரப்பட்டன. இது செய்யப்பட்டது என்ற கோட்பாட்டின் மீது சாய்ந்திருந்தாலும், கெய்ஜி நாகஹாரா வழங்கிய இடைக்கால பரவல் கொமுரா கோட்பாட்டுடனான அடிப்படை உறவு எதிர்கால ஆய்வுக்கான முக்கியமான பாடமாக உள்ளது.

குடியேற்ற புவியியலாக நகர்ப்புற ஆய்வுகள் நவோமாசா யமசாகியின் "ஜப்பானின் நகரத்தின் புவியியல் அமைப்பு" (1904) மற்றும் "குயிங் நகரத்தின் அமைப்பு" (1906) ஆகியவற்றுடன் தொடங்குகிறது. கிராமங்களைப் போலல்லாமல், நகரங்கள் பல்வேறு கட்டமைப்பு அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் காலப்போக்கில் மாறிவிட்டன. இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முந்தைய அமைப்பு ஒரு பிராந்திய அமைப்பாக இருந்தது, மேலும் பிராந்திய அமைப்பு வலியுறுத்தப்பட்டது, ஆனால் அதன் பிறகு, இது அமெரிக்காவின் சமூக-சுற்றுச்சூழல் அணுகுமுறையின் செல்வாக்கின் கீழ் ஒரு செயல்பாட்டு கட்டமைப்பைக் குறிக்கிறது. நவோமாசா யமசாகியைத் தொடர்ந்து, யோஷிரோ நிஷிதாவின் "நகர்ப்புற வடிவம்" (1931) மற்றும் கியூயா குனிமாட்சுவின் "நகர்ப்புற புவியியல் அறிமுகம்" (1931) ஆகியவை வெளியிடப்பட்டன, இவை இரண்டும் முந்தைய தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு, நகரத்தின் செயல்பாட்டு அம்சமாக போக்குவரத்து மற்றும் நகரத்தின் சுற்றுச்சூழல் அம்சம், மத்திய ஷாப்பிங் மாவட்டம் மற்றும் உள் கட்டமைப்பின் துணை மையம் மற்றும் செயற்கைக்கோள் நகரங்களின் சிக்கல் போன்ற பல ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. .. ஷின்சோ கியூச்சியின் "நகர்ப்புற புவியியல் ஆய்வு" (1951) முதல் முறைப்படுத்தல் என்று கூறலாம்.

தனிப்பட்ட நகரங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த நகரங்களின் மாற்றம் எடுக்கப்படுவதும் கிராமங்களில் காணப்படாத அம்சமாகும். இந்த ஆய்வுகளில் "இம்பீரியல் கேபிடல்" (1915) ஆகியவை அடங்கும், இது சடாகிச்சி கிடாவின் ஹெயான்கியோவின் ஆய்வுகளை சுருக்கமாகக் கூறுகிறது, மோட்டோஹாரு புஜிடாவின் "ஹியான்கியோ மாற்றத்தின் வரலாறு" (1930), ஹிட்டோஷி ஓனோவின் "ஆரம்பகால நவீன கோட்டை நகரத்தின் ஆய்வு" (1928) மற்றும் ஷிகேஜிரோ . "தி இம்பீரியல் சிட்டி ஆஃப் தி அப்பர் ஏஜ்" (1944), கென்ஜிரோ புஜியோகாவின் "கோகுஃபு" (1969), டேகேஷி டொயோடாவின் "ஜப்பானின் ஆரம்பகால நவீன நகரங்கள்" (1952), கசுஹிகோ யாமோரியின் "ஷோகுனேட் சொசைட்டியின் பிராந்திய அமைப்பு)," (1970) .. சமீபத்தில், அளவு புவியியலை அறிமுகப்படுத்திய நகர்ப்புற ஆய்வுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
சுசுமு தகாஷிகே

(1) நீளத்தின் அலகு. சட்டத்தின் ஆட்சியில், 5 அளவு = 1 படி (ぶ), 300 படிகள் (5 நகரம்) = 1 ரி, ஆனால் உண்மையில் சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 1 ரி = 6 நகரங்கள் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இடைக்காலத்திற்குப் பிறகு, 36 நகரங்கள் = 1 ரி, இது அதிகார வரம்பின் பரப்பளவு ஆகும், இது பொதுமைப்படுத்தப்படுகிறது. 40 நகரங்கள், 48 நகரங்கள், 50 நகரங்கள், 60 நகரங்கள் மற்றும் 72 நகரங்களில் ஒரு நகரம் இருந்தன. இது 1876 ஆம் ஆண்டில் 36 நகரத்தில் = 1 ரிவில் ஒன்றுபட்டது, இன்று சுமார் 3927 மீ. (2) பரப்பளவு அலகு. 6 நகரங்கள் மற்றும் சதுரங்களின் மாகாண ஆட்சி = 36 நிலப்பரப்பு நகர வீதி. (3) பண்டைய பிராந்திய நிர்வாக பிரிவு. இது "சாடோ" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நாங்கள் சட்டத்தின் படி முழு நாட்டையும் தேசங்கள் , மாவட்டங்கள் மற்றும் கிராமங்களாகப் பிரித்து 50 அலகுகள் = 1 ரி அமைத்து, நிலத்தின் செல்வாக்கு மிக்க மக்களை மேயருக்கு (லில்லி) ஒப்படைத்தோம். 715 ஆம் ஆண்டில் நான் இந்த கிராமத்தை ஒரு சொந்த ஊராகவும், அதன் கீழ் 2 முதல் 3 கிராமங்களாகவும் மாற்றினேன், ஆனால் 739 ஆம் ஆண்டின் முடிவில் இருந்து அடுத்த ஆண்டு வரை சொந்த ஊரின் அமைப்பு ஒரு கிராம அமைப்பாக மாற்றப்பட்டது, அது ஒரு நாடு, ஒரு மாவட்டம், ஒரு கிராமமாக மாறியது.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் டவுன்ஷிப்கள் | விமர்சனங்களை
(1) இயற்கை கிராமம். ஒரு கிராமம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முதன்மை தொழில்களை (விவசாயம், வனவியல் மற்றும் மீன்வளம்) "நகரங்கள்" (நகரங்கள்), முக்கியமாக வணிக மற்றும் தொழில்துறை நிறுவனங்களுக்கு எதிராக முக்கிய வாழ்க்கைத் தொழிலாக மாற்றும் மக்களின் கிராமம். இது கிராமப்புற , மலை கிராமம் , மீன்பிடி கிராமம் மற்றும் பல என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. (2) நிர்வாக கிராமம். 1889 ஆம் ஆண்டில் நகராட்சி முறையை அமல்படுத்துவதன் மூலம் எடோ காலத்தை (கனமே கிராமம்) இணைப்பதன் மூலம் ஜப்பானில் இந்த கிராமம் நிர்வாக அலகு செய்யப்பட்டது. இயற்கை கிராமங்கள் கொண்ட கிராமங்களின் வளாகம். நகராட்சிகள்
Ed எடசாடோவையும் காண்க
நகரத்திற்கு எதிராக ஒரு வகை தீர்வு . நகரத்தை விட குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு சமூகம், நிலத்துடன் வலுவான தொடர்பு, முக்கியமாக விவசாயம், கால்நடைகள், மீன்வளம் போன்ற முதன்மைத் தொழில்களை நம்பியுள்ளது. கிராம, மலை கிராமம், மீன்பிடி கிராமம் மற்றும் பல.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் கமெய்ன் தண்டு | கிராமம் | கிராமம் ஆஃப்