ஹெபடைடிஸ் B

english Hepatitis B

சுருக்கம்

  • டி.என்.ஏ வைரஸால் ஏற்படும் வைரஸ் ஹெபடைடிஸின் கடுமையான (சில நேரங்களில் ஆபத்தான) வடிவம், இது இரத்த சீரம் நீடிக்கும் மற்றும் பாலியல் தொடர்பு அல்லது பரிமாற்றம் அல்லது அசுத்தமான இரத்தம் அல்லது பிற உடல் திரவங்களை உட்கொள்வதன் மூலம் பரவுகிறது
ஹெபடைடிஸ் பி வைரஸ் காரணமாக ஹெபடைடிஸ் . இது இரத்தத்தின் மூலம் தொற்றுவதால், இது ஒரு காலத்தில் சீரம் ஹெபடைடிஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது. அடைகாக்கும் காலம் 1 முதல் 6 மாதங்கள் ஆகும். நோய்த்தொற்று பாதை இரத்தமாற்றம், பிரசவத்தில் தாய்-க்கு - குழந்தை பரவுதல் மற்றும் திருமணத்திற்கு இடையிலான தொற்று. அறிகுறிகள் ஹெபடைடிஸ் ஏ-ஐ ஒத்தவை. நிலையற்ற நோய்த்தொற்றின் போது, கடுமையான ஹெபடைடிஸின் அறிகுறிகள் 2 முதல் 3 மாதங்களில் தோன்றும் மற்றும் குணமாகும், ஆனால் அரிதாகவே முழுமையான ஹெபடைடிஸ் ஏற்படுகிறது. தொடர்ச்சியான நோய்த்தொற்றின் விஷயத்தில், பல தசாப்தங்களாக அறிகுறியற்ற கேரியர்கள், பின்னர் நாள்பட்ட ஹெபடைடிஸ். சிகிச்சையும் ஒத்திருக்கிறது, ஆனால் ஒரு தடுப்பூசி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் பரம்பரை உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை | ஆஸ்திரேலியா ஆன்டிஜென் | ஹெபடைடிஸ் தடுப்பூசி | கல்லீரல் புற்றுநோய் | சீரம் ஹெபடைடிஸ் | ஹெபடைடிஸ் சி | விந்து வங்கி