ஸ்லீவ் மிட் ஸ்லீவ்(Sōichirō Hoshi)

english Sleeved mid sleeve
மறைந்த பியானோ பாடல் புத்தகம். 20 தொகுதிகள். எழுதியவர் சுயோஷி . முதல் கையெழுத்துப் பிரதி "ரகசிய ஆவணங்கள்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. கருத்தரங்கு புத்தகம் 1187 இல் நிறுவப்பட்டது. கடினமான சொற்களுக்கு, ஆசிரியர் பாடலை பட்டியலிடுங்கள், முதலில் ஒரு கருத்தை எழுதுங்கள், பின்னர் ஆய்வறிக்கையை மேற்கோள் காட்டி விமர்சனத்தைச் சேர்க்கவும். மேற்கோள், செஞ்சு-ஹவுஸ் சேகரிப்பு, கவிதைப் போட்டி, "மர்மம் பிரித்தெடுத்தல்" "ஷுன்யோரியுகிசுயினோ (சாக் பழைய முதுகெலும்பு)" "கிகோ எக்ஸ்ட்ராக்ட்" "" வசன ஆவணங்கள், "வகா டோமோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் கோஜிகி" "நாளாகமங்கள்" வரலாற்று புத்தகங்கள் மற்றும் புத்த வசனங்கள் நூற்றுக்கணக்கான முதல் டஜன் கணக்கானவர்கள் வரை. ரோகுஜோ குடும்பப் பாடல்களின் பிரதிநிதி வேலை. இது முந்தைய தலைமுறையின் மொழியியல் இலக்கியத்தில் உள்ள பிழைகளை சரியாக சரிசெய்து, பொருளை விரிவாக விளக்குகிறது, எனவே இது வம்சாவளியில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.