நுழைவாயில்

english Gateway

சுருக்கம்

  • ஒரு வாயிலால் மூடப்படக்கூடிய நுழைவாயில்

கண்ணோட்டம்

ஒரு நுழைவாயில் என்பது தகவல்தொடர்பு நெட்வொர்க்குகள் வழியாக தொலைதொடர்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் நெட்வொர்க்கிங் வன்பொருளின் ஒரு பகுதி, இது ஒரு தனித்துவமான பிணையத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு தரவைப் பாய அனுமதிக்கிறது. நுழைவாயில்கள் திசைவிகள் அல்லது சுவிட்சுகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன, அவை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி தொடர்புகொள்கின்றன மற்றும் நெட்வொர்க்கிங் OSI மாதிரியின் கீழ் 7 அடுக்கின் எந்த அடுக்கிலும் செயல்பட முடியும்.
நுழைவாயில் என்ற சொல் இயல்புநிலை நுழைவாயில் போன்ற நுழைவாயிலின் பணிகளைச் செய்ய கட்டமைக்கப்பட்ட கணினி அல்லது கணினி நிரலையும் தளர்வாகக் குறிக்கலாம்.
பன்முக கணினிகள் மற்றும் நெட்வொர்க்குகளுக்கு இடையில் நிலைத்தன்மையை நிறுவும் ஒரு ரிலே அமைப்பு. இது பெரும்பாலும் LAN மற்றும் WAN ஐ இணைக்கும் அமைப்பைக் குறிக்கிறது.
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் பாலம் (மின்சார)