சுதந்திரம்

english free will

சுருக்கம்

  • வெளிப்புற நிறுவனங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படாத இலவச தேர்வுகளை செய்யும் சக்தி

கண்ணோட்டம்

தடையற்ற விருப்பம் என்பது பல்வேறு சாத்தியமான படிப்புகளுக்கு இடையூறு இல்லாமல் தேர்ந்தெடுக்கும் திறன்.
சுதந்திரம் என்பது பொறுப்பு, பாராட்டு, குற்றவுணர்வு, பாவம் மற்றும் பிற தீர்ப்புகளின் கருத்துக்களுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அவை சுதந்திரமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். இது ஆலோசனை, தூண்டுதல், கலந்துரையாடல் மற்றும் தடை ஆகிய கருத்துகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பாரம்பரியமாக, சுதந்திரமாக விரும்பும் செயல்கள் மட்டுமே தகுதியான அல்லது குற்றம் என்று கருதப்படுகின்றன. சுதந்திர விருப்பத்தின் சாத்தியக்கூறுக்கான அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து பலவிதமான கவலைகள் உள்ளன, அது எவ்வாறு சரியாக கருத்தரிக்கப்படுகிறது என்பதன் அடிப்படையில் மாறுபடும், இது சில விவாதத்தின் விஷயமாகும்.
கடந்த கால நிகழ்வுகளால் முடிவு தீர்மானிக்கப்படாத தேர்வுகளைச் செய்வதற்கான திறனாக சிலர் சுதந்திர விருப்பத்தை கருதுகின்றனர். நிகழ்வுகளின் ஒரு படிப்பு மட்டுமே சாத்தியம் என்று தீர்மானித்தல் அறிவுறுத்துகிறது, இது சுதந்திரமான விருப்பத்திற்கு முரணாக உள்ளது. இந்த சிக்கல் பண்டைய கிரேக்க தத்துவத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது மற்றும் தத்துவ விவாதத்தின் முக்கிய மையமாக உள்ளது. தீர்மானகரமான உடன் இணங்கவில்லை incompatibilism அழைக்கப்படுகிறது இருக்க இலவச விருப்பத்திற்கு கருத்தரிக்கும் இரு மனோதத்துவ லிபர்டேரியனிஸத்தின் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது இந்த காட்சி, தீர்மானவியல் தவறான இதனால் இலவச விருப்பத்திற்கு என்ற வாதத்துக்கு குறைந்தது முடியும், மற்றும் கடின தீர்மானகரமான, கூற்றை தீர்மானகரமான உண்மை இதனால் இலவச விருப்பம் என்று சாத்தியம் இல்லை. இது கடினமான இணக்கமின்மையையும் உள்ளடக்கியது, இது தீர்மானத்தை மட்டுமல்ல, சுதந்திர விருப்பத்துடன் பொருந்தாது என்பதற்கான மறுப்பையும் கொண்டுள்ளது, இதனால் தீர்மானவாதம் தொடர்பாக எதுவாக இருந்தாலும் சுதந்திரம் சாத்தியமற்றது.
இதற்கு நேர்மாறாக, சுதந்திரம் என்பது தீர்மானத்துடன் ஒத்துப்போகும் என்று இணக்கவாதிகள் கருதுகின்றனர். சில இணக்கவாதிகள் சுதந்திரமான விருப்பத்திற்கு நிர்ணயம் அவசியம் என்று கூட கருதுகின்றனர், தேர்வு என்பது ஒரு நடவடிக்கைக்கு மற்றொரு விருப்பத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது என்று வாதிடுகிறது, தேர்வுகள் எவ்வாறு மாறும் என்பதற்கான உணர்வு தேவைப்படுகிறது. சுதந்திரவாதிகள் மற்றும் கடின நிர்ணயிப்பாளர்களுக்கிடையிலான சுதந்திரமான விருப்பத்திற்கு எதிரான விவாதத்தை இணக்கவாதிகள் கருதுகின்றனர். வெவ்வேறு இணக்கவாதிகள் "சுதந்திரம்" என்பதன் பொருள் என்ன என்பதற்கு மிகவும் மாறுபட்ட வரையறைகளை வழங்குகிறார்கள், இதன் விளைவாக சிக்கலுக்குப் பொருத்தமான பல்வேறு வகையான தடைகளைக் காணலாம். பாரம்பரிய compatibilists என்று ஒருமுறை இலவசமாக வெறுமனே எனில், ஒருவர் counterfactually, இல்லையெனில் செய்ய விரும்பினார் இயற்பொருளாக தடையாக இல்லாமல் இல்லையெனில் செய்திருக்க முடியும் என்று கருதி, சுயேச்சை விருப்பம் நடவடிக்கை சுதந்திரம் தவிர வேறு ஒன்றும் கருதப்படுகிறது. சமகால இணக்கவாதிகள் அதற்கு பதிலாக சுதந்திர விருப்பத்தை ஒரு உளவியல் திறனாக அடையாளம் காண்கின்றனர், அதாவது ஒருவரின் நடத்தை காரணத்திற்கு பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில் வழிநடத்துவது, மேலும் சுதந்திரமான விருப்பத்தின் இன்னும் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அவற்றின் சொந்த அக்கறைகளுடன், கண்டுபிடிக்கப்படாத பொதுவான அம்சத்தை மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்கின்றன. தீர்மானத்தின் சாத்தியம் சுதந்திரமான விருப்பத்திற்கு அச்சுறுத்தல்.
லத்தீன் லிபரம் ஆர்பிடிரியம் தன்னார்வத் தொண்டு, ஆங்கில சுதந்திர விருப்பம், ஜெர்மன் வில்லென்ஸ்ஃப்ரீஹீட் மற்றும் பல. பொதுவாக, வெளிப்புற கடமைகள் இல்லாமல் தானாக முன்வந்து செய்யப்படும் செயல்களுக்கு காரணம் என்ற நோக்கம் . நிவாரணம் கடவுளின் கிருபையினாலோ அல்லது மனிதனின் சுதந்திர விருப்பத்தினாலோ என்ற கேள்வி ஒரு பெரிய விஷயமாகும், அகஸ்டின் மற்றும் பெலஜியஸுக்கு எதிராக லூதர் வெர்சஸ் எராஸ்மஸ் முதல் தற்போதைய வயது வரை சர்ச்சை தொடர்கிறது. முடிவுக் கோட்பாட்டிற்கு எதிராக சுதந்திரத்தை பாதுகாக்கும் காந்தின் பயன்பாடு, இது தார்மீக நடத்தைக்கான ஆதாரமாகக் கருதுகிறது , நடைமுறை காரணத்தின் சுயாட்சியை நிரூபிக்கிறது மற்றும் தார்மீக நடவடிக்கையின் மூலமும் முக்கியமான புள்ளிகளை உருவாக்கியது.
Contract சமூக ஒப்பந்தக் கோட்பாட்டையும் காண்க | Azukajo