அழகு

english Beautiful

ட்வில் இது பண்டைய பெயர், மற்றும் ஒரே வண்ணமுடைய முகடு துணியைக் குறிக்கிறது. சீனாவில், ஏற்கனவே வார்ரிங் மாநிலங்களில் "கி" என்ற பெயர் இருந்தது, மேலும் "செங்கோகு கொள்கை" குறிப்பில், "கி என்பது ஒரு மாதிரி 繒 (கட்டோரி, உயர்தர வெற்று பட்டு)". கூடுதலாக, "கன்ஷோ" யான் ஷிகுவின் குறிப்பு "கி இன்று ஒரு சிறந்த ட்வில்" என்றும், அசல் "ரோகுஷோ" இல், கி என்பது ஒரு வண்ணத்தில் ஒரு வடிவமாகும், இது நிஷிகிக்கு மாறாக, வண்ண நூல்களுடன் ஒரு வடிவத்தை நெசவு செய்கிறது. இது ஒரு நெய்த துணி என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. மவாங்டூய் நம்பர் 1 ஹான் கல்லறைகள் மற்றும் பிற அகழ்வாராய்ச்சி எடுத்துக்காட்டுகள் போன்ற பழங்கால அழகின் சிறப்பியல்புகளைப் பார்க்கும்போது, அவற்றில் பெரும்பாலானவை பிளாட்லேண்ட் வார்ப் மிதக்கும் முறை நெசவுகள் அல்லது தட்டையான தரை வார்ப் மாதிரி நெசவுகள். எனவே, ஆயா மத்தியில் எளிமையான தட்டையான தரை குறிப்பாக "அழகானது" என்ற கருத்தும் உள்ளது. மறுபுறம், ஜப்பானில், "ஒரு யோனி வெளியேற்றம், ஒரு கடி, மற்றும் ப்ரோகேட்டைப் போன்ற ஒரு மெல்லிய நெய்த துணி" என்று "வாமி ருஜுஷோ" கூறுகிறார், எனவே இது ஹோரியு-ஜி கோயில் போன்ற உயர் தலைமுறை பிளவுகளில் ஒப்பீட்டளவில் எளிமையான ப்ரோக்கேட் ஆகும். . பிரசாதத்தின் பொக்கிஷங்களில், ஷோசாயினில் <ஹிராச்சி யுகிபுன்னிஷிகி> மற்றும் குறுகிய நெசவு <டான்புன்னிஷிகி> (வெயிட் ஸ்ட்ரைப் பிளவு) போன்ற நெய்த சரம் வடிவ பிளவுகளும் <கான்பட்டா> என்று கருதப்படுகின்றன. குறிப்பாக, கியை ஒரு சரம் வடிவ நெய்த துணி என்று விளக்குவது என்னவென்றால், "தோடாய்ஜி அர்ப்பணிப்பு புத்தகத்தில்" சுருளின் சுருளில் "கி-ஓபி" என்றும் ஏப்ரல் 4 இல் "நிஹோன் ஷோகி" கட்டுரை எழுதப்பட்டுள்ளது. ஜிட்டோவின் ஆண்டு. காலை ஆடைகளின் விளக்கத்தில் "கி-ஓபி" என்ற பெயரும் இருப்பதே இதற்குக் காரணம்.
சாய் ஒகசவரா