ஆணையமும்

english BIS
BiS
Also known as Brand-new idol Society
Origin Japan
Genres Alternative metal, punk rock, alternative rock, pop rock
Years active 2010 - 2014, 2016-present
Labels Tsubasa Records (2010 - 2012, 2016 - 2017), Avex Trax (2012 - 2014), Nippon Crown (2018 - )
Associated acts BiS Kaidan, BiSH, BILLIE IDLE®, GANG PARADE, Maison book girl, Lui Frontic Akabane Japan, the End
Website Official website
Members Kika Front Frontal
Peri Ubu
Go Zeela
Pan Luna Leafy
Aya Eightprince
Mewclub
Toriaez Hana
Muropanako
Nel Nehru
YUiNA EMPiRE
Past members Rina Yokoyama
Yukiko Nakayama
Yurika Wakisaka
Yufu Terashima
Rio Michibayashi
Nozomi Hirano
Tentenko
First Summer Uika
Megumi Koshoujil
Pour Lui
Saki Kamiya
Momoland

கண்ணோட்டம்

பிஸ், மேலும் புத்தம் புதிய சிலை சொசைட்டி எனப்படுகிறது (Shinsei ஐடல் Kenkyuukai,新生アイドル研究会), ஒரு சுருக்கமான தனி வாழ்க்கையில் பின்வரும் Lui ஊற்ற தலைவர் 2010 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது என்று ஒரு ஜப்பனீஸ் சிலை குழு ஆகும். வழக்கமான சிலைக் குழுவிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்ட இசை, நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வீடியோக்களுடன், பயாஸ் "மாற்று" சிலைகள் என்று அறியப்படுகிறது. அவர்கள் ஜூலை 8, 2014 அன்று யோகோகாமா அரங்கில் கலைக்கப்பட்டனர். ஜூலை 8, 2016 அன்று அவர்கள் கலைக்கப்பட்ட சரியாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ப our ர் லூயி, கென்டா மாட்சுகுமா மற்றும் ஜுன்னோசுக் வட்டனாபே ஆகியோரால் அறிவிக்கப்பட்டது, ப our ர் லூய் உள்ளிட்ட புதிய வரிசையின் கீழ் பயாஸ் சீர்திருத்தப்படும் என்றும், அந்தத் தேர்வுகள் நடைபெறவிருந்தது.
சர்வதேச தீர்வுகளுக்கான வங்கியின் சுருக்கம். 1930 ஆம் ஆண்டில் சுவிட்சர்லாந்தின் பாசலில் வங்கி நிறுவப்பட்டது. முதலில் முதல் உலகப் போருக்குப் பிறகு ஒரு ஜெர்மன் இழப்பீட்டு செயலாக்க அமைப்பாக நிறுவப்பட்டது, பின்னர் ஒவ்வொரு மத்திய வங்கியின் தீர்வு இல்லமாகவும் மாறியது, இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு இது ஒரு கட்டண மற்றும் நிதி ஒப்பந்த நடைமுறை நிறுவனமாக இருக்கும் ஐரோப்பிய நாடுகளில். மேலும், சர்வதேச நிதி பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய அபாயத்தால் ஏற்படும் நிதி அமைதியின்மை ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக, சர்வதேச நிதி பரிவர்த்தனைகளை நடத்தும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வணிக வங்கிகளுக்கு தரமாக இருக்க வேண்டிய சர்வதேச ஒழுங்குமுறை மற்றும் சந்தை விதிமுறைகளை நிறுவுவது அவசியம், இது ஒரு நிதி ஒழுங்கை உருவாக்குவதில் செயலில் பங்கு. உறுப்பினர் மாநிலம் 45 (1998). ஜப்பான் அதிகாரப்பூர்வமாக 1970 இல் இணைந்தது. IS BIS மூலதன போதுமான கட்டுப்பாடு
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் நிரந்தர துணை பத்திரங்கள் | ஆரம்பகால திருத்த நடவடிக்கை | பாரிஸ் · கிளப் | ஐரோப்பிய நாணய வழிமுறை