நகர(Yamate)

english downtown

சுருக்கம்

  • ஒரு நகரம் அல்லது நகரத்தின் மைய பகுதி அல்லது வணிக மையம்
    • பர்மிங்காமின் நகரத்தின் இதயம்

கண்ணோட்டம்

யமனோட் ( 山の手 , "மலையின் கை (கள்)") மற்றும் ஷிதாமாச்சி ( 下町 , "நகரத்தின் கீழ்") ஜப்பானின் டோக்கியோவின் இரண்டு பகுதிகளுக்கான பாரம்பரிய பெயர்கள். யமனோட் இம்பீரியல் அரண்மனைக்கு மேற்கே டோக்கியோவின் வசதியான, உயர் வர்க்க பகுதிகளைக் குறிக்கிறது. குடிமக்கள் ஒரு காலத்தில் ஹாங்கோ, கோஷிகாவா, உஷிகோம், யோட்சுயா, அகசாகா, அயோமா மற்றும் அசாபு, பங்கியா, ஷின்ஜுகு மற்றும் மினாடோ வார்டுகளை உள்ளடக்கியதாகக் கருதினாலும், அதன் அளவு நகானோ, சுகினாமி மற்றும் மெகுரோ வார்டுகளை உள்ளடக்கியதாக வளர்ந்துள்ளது. டோக்கியோவின் பகுதிக்கான பாரம்பரிய பெயர் ஷிதாமாச்சி, இன்று அடாச்சி, அரகாவா, சியோடா (ஒரு பகுதி), சா, எடோகாவா, கோட்டா, சுமிதா மற்றும் டைட்டே வார்டுகள், நகரத்தின் உடல் ரீதியாக குறைந்த பகுதியான சுமிடா ஆற்றின் கிழக்கிலும்.
இரு பிராந்தியங்களும் எப்போதுமே தெளிவற்ற முறையில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன, ஏனெனில் அவற்றின் அடையாளம் புவியியலை விட கலாச்சாரம் மற்றும் சாதியை அடிப்படையாகக் கொண்டது. போர்வீரர் சாதியின் (ஹடாமோட்டோ மற்றும் கோகெனின்) டோகுகாவா குண்டர்கள் மலைப்பாங்கான யமனோட்டில் வாழ்ந்தாலும், தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் (வணிகர்கள் மற்றும் கைவினைஞர்கள்) கடலுக்கு அருகிலுள்ள சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்தனர். இந்த இரட்டை வர்க்கம் மற்றும் புவியியல் பிரிவு பல நூற்றாண்டுகளாக வலுவாக இருந்து வருகிறது, அதே நேரத்தில் காலங்கள் உருவாகி வருகின்றன, இன்றும் பொதுவான பயன்பாட்டில் உள்ளன. உண்மையில், இந்த இரண்டு சொற்களும் இப்போது நாட்டின் பிற பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. யமனோட் என்ற சொல் இன்னும் உயர்ந்த சமூக அந்தஸ்தைக் குறிக்கிறது, மற்றும் ஷிதாமாச்சி ஒரு தாழ்ந்தவர், உண்மையில் இது எப்போதும் உண்மை இல்லை.
யமனோட் மற்றும் ஷிட்டாமாச்சி இரண்டும் பல ஆண்டுகளாக படிப்படியாக வளர்ந்துள்ளன, மேலும் மேலே உள்ள வரைபடம் அவை இன்று இருப்பதைக் காட்டுகிறது.
நிலம் மற்றும் நீர் போக்குவரத்து போன்றவற்றால் குறைந்த வண்டல் பகுதியாக வளர்ந்த ஒரு நகரத்தின் வணிக மற்றும் தொழில்துறை பகுதி. இது யமனோடிலிருந்து உயர் குடியிருப்பு குடியிருப்பு பகுதி என்று வேறுபடுகிறது. பீடபூமிக்கும் வண்டல் பகுதிக்கும் இடையிலான தொடர்பு பகுதியில் நிகழ்ந்த நகர்ப்புறங்களில் பிராந்திய வேறுபாடு ஜப்பானில் உள்ள கோட்டை நகரத்திலிருந்து தெளிவாக இருந்தது, ஆனால் எடோவின் தாழ்வான பகுதி 17 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு நகரமாக அழைக்கப்பட்டது. தற்போதைய யுகத்தில், மக்கள்தொகை செறிவு, வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறையின் வளர்ச்சி ஆகியவை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை. டோக்கியோவில் உள்ள பழங்கால நகரத்தில், இது டோக்கியோ மாவட்டத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் குறைவாக இருக்கும் டவுன்டவுன் பகுதி என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது அசகுசா, ஷிமோடானி, ஷென்ஜென், காந்தா, நிஹோன்பாஷி, கியோபாஷி, ஷிபா போன்றவற்றை மையமாகக் கொண்டது. பல வணிகர்கள், பாரம்பரிய நகர உணர்வுகள் மற்றும் நகர சொற்கள் எஞ்சியுள்ளன.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் எடோக்கோ | டோக்கியோ [மூலதனம்] | நகரம்