நல்ல மனிதன்

english Fine man
ஒரு வகையான பண்டைய நடனம். நான் "மிஸ்டர் ஹோஷோ" மற்றும் "ஹாபி" ஆகியவற்றையும் படித்தேன், மேலும் திறமையான மனிதனாகவும் விவசாயியாகவும் இதை எழுதுகிறேன். கசுகா வகாமியா திருவிழாவில் (ஓமட்சூரி), அவர்கள் வெள்ளை ஆடைகளை அணிந்துகொண்டு, ஆறு பேர் (இரண்டு விசில், இடுப்புக்கு முன்னால் தாழ்த்தப்பட்ட இரண்டு டிரம்ஸ், இரண்டு வேலை துண்டுகள்) தங்கள் முகத்தை ஒரு வெள்ளை துணியால் மூடி விளையாடுகிறார்கள். கூடுதலாக, யோஷிடோமி-சோ, ஃபுகுயோகா ப்ரிபெக்சர், காட் டான்ஸ் ஆகியவற்றில் உள்ள பழைய டேபிள் (கோஜு) சன்னதியில், கடவுள் சுமோ கையாளுதல் (அயாட்சுரி) பொம்மை மூலம் செய்யப்படுகிறது. பிழையின் பொருள் தெரியவில்லை மற்றும் அசுமி அசுமியின் இசோகோரியின் கதையின் காரணமாக இது கூறப்படுகிறது, அவர் பேரரசர் ஷிங்கு பேரரசரின் பேரரசி பேரரசி அனுப்பினார்.