கட்டமைப்பியல்

english topology

சுருக்கம்

  • தகவல்தொடர்பு நெட்வொர்க்கின் உள்ளமைவு
  • தூய்மையான கணிதத்தின் கிளை எக்ஸ் ஒரு உருவத்தின் பண்புகளை மட்டுமே கையாளும், இது ஒவ்வொரு உருவத்திற்கும் வைத்திருக்கும் எக்ஸ், இரண்டு திசைகளிலும் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கடிதத்துடன் எக்ஸ் மாற்றப்படலாம்.
  • உடலின் பகுதிகள் அல்லது பிளவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட உடற்கூறியல் ஆய்வு மற்றும் அந்த பிராந்தியத்தில் பல்வேறு கட்டமைப்புகள் (தசைகள் மற்றும் நரம்புகள் மற்றும் தமனிகள் போன்றவை) இடையிலான உறவுகளை வலியுறுத்துகிறது
  • கொடுக்கப்பட்ட இடத்தின் இடவியல் ஆய்வு (குறிப்பாக அதன் இடப்பெயர்ச்சியால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட இடத்தின் வரலாறு)
    • கிரீன்லாந்தின் இடவியல் பனி யுகத்தின் பனிப்பாறைகளால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது

கண்ணோட்டம்

கணிதத்தில், இடவியல் (கிரேக்க place , இடம் மற்றும் λόγος, ஆய்வு ஆகியவற்றிலிருந்து ) நீட்சி, நொறுக்குதல் மற்றும் வளைத்தல் போன்ற தொடர்ச்சியான சிதைவுகளின் கீழ் பாதுகாக்கப்படும் இடத்தின் பண்புகள் குறித்து அக்கறை கொண்டுள்ளது, ஆனால் கிழிக்கவோ ஒட்டவோ இல்லை. ஓபன் செட் எனப்படும் துணைக்குழுக்களின் தொகுப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, சில பண்புகளை பூர்த்திசெய்து, கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பை ஒரு இடவியல் இடம் என அழைக்கப்படும் இடமாக மாற்றுவதன் மூலம் இதைப் படிக்கலாம். முக்கியமான இடவியல் பண்புகளில் இணைப்பு மற்றும் சுருக்கத்தன்மை ஆகியவை அடங்கும்.
இடவியல், பரிமாணம் மற்றும் மாற்றம் போன்ற கருத்தாக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் வடிவியல் மற்றும் தொகுப்புக் கோட்பாட்டிலிருந்து ஆய்வுத் துறையாக டோபாலஜி உருவாக்கப்பட்டது. இத்தகைய கருத்துக்கள் 17 ஆம் நூற்றாண்டில் ஜியோமெட்ரியா சைட்டஸ் (கிரேக்க-லத்தீன் "இடத்தின் வடிவியல்") மற்றும் பகுப்பாய்வு சைட்டஸ் (கிரேக்க-லத்தீன் "இடத்தைத் தவிர்த்து எடுப்பது) ஆகியவற்றைக் கற்பனை செய்த கோட்ஃபிரைட் லீப்னிஸிடம் செல்கின்றன. லியோன்ஹார்ட் யூலரின் கோனிக்ஸ்பெர்க் பிரச்சினையின் ஏழு பாலங்கள் மற்றும் பாலிஹெட்ரான் ஃபார்முலா ஆகியவை புலத்தின் முதல் கோட்பாடுகள் ஆகும். டோபாலஜி என்ற சொல் 19 ஆம் நூற்றாண்டில் ஜொஹான் பெனடிக்ட் லிஸ்டிங் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, இருப்பினும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் தசாப்தங்கள் வரை ஒரு இடவியல் இடத்தின் யோசனை உருவாக்கப்படவில்லை. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில், இடவியல் கணிதத்தின் ஒரு முக்கிய கிளையாக மாறியது.
இடவியல் இரண்டும். இது பெரும்பாலும் இடவியல் போன்ற அதே பொருளைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது , ஆனால் பரவலானது, இடவியல் இடத்தில் தொகுப்புக் கோட்பாடு ஆராய்ச்சி மற்றும் ஒரு இடவியல் வழியில் பகுப்பாய்வுகளைப் படிப்பதற்கான கட்ட பகுப்பாய்வு ஆகியவை அடங்கும்.
Items தொடர்புடைய உருப்படிகள் கோல்மோகோரோவ் | நான்கு வண்ண சிக்கல்கள் | கணிதம் | கட்டமைப்பியல்