டி

english TEE

சுருக்கம்

  • ஒரு கோல்ஃப் பந்தை தரையில் இருந்து பிடிக்க ஒரு குறுகிய பெக் தரையில் போடப்படுகிறது
  • கிக்ஆஃபிக்கு ஆயத்தமாக ஒரு கால்பந்தை இறுதி மற்றும் தரையில் வைத்திருப்பதற்கான ஆதரவு
  • கோல்ஃப் மைதானத்தில் ஒவ்வொரு துளைக்கும் தொடக்க இடம்
    • அவர்கள் முதல் டீவில் காத்திருந்தனர்
டிரான்ஸ் ஐரோப்பா எக்ஸ்பிரஸின் சுருக்கம். ஐரோப்பிய சர்வதேச எக்ஸ்பிரஸ் ரயில். பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஜெர்மனி, இத்தாலி, சுவிட்சர்லாந்து, நெதர்லாந்து, பெல்ஜியம் மற்றும் லக்சம்பர்க் ஆகிய ஏழு நாடுகளின் இரயில்வே மூலம் ஒவ்வொரு நாட்டின் 90 முக்கிய நகரங்களையும் இணைப்பதன் மூலம் இது நேரடியாக இயக்கப்படுகிறது. நீட்டிப்பு சுமார் 10,000 கி.மீ. இது நெடுஞ்சாலை என்ற விமானத்திற்கு எதிராக 1956 இல் தொடங்கியது.