காயம்

english Injury
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica1.jpg
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Apiales
Family: Apiaceae
Genus: Oenanthe
Species: O. javanica
Binomial name
Oenanthe javanica
(Blume) DC.
Synonyms
 • Cyssopetalum javanicum Turcz.
 • Dasyloma corticatum Miq.
 • Dasyloma japonicum Miq.
 • Dasyloma javanicum (Blume) Miq.
 • Dasyloma laciniatum (Blume) Miq.
 • Dasyloma latifolium Lindl.
 • Dasyloma subbipinnatum Miq.
 • Falcaria javanica (Blume) DC.
 • Falcaria laciniata (Blume) DC.
 • Oenanthe decumbens Koso-Pol.
 • Oenanthe kudoi Suzuki & Yamam.
 • Oenanthe normanii F.P. Metcalf
 • Oenanthe stolonifera Wall. ex DC
 • Oenanthe subbipinnata (Miq.) Drude
 • Phellandrium stoloniferum Roxb.
 • Sium javanicum Blume

சுருக்கம்

 • மற்றொருவரின் உரிமைகளை மீறும் மற்றும் அநியாயமாக விதிக்கப்படும் தவறு
 • யாரோ அல்லது ஏதோ உடல் சேதத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு செயல்
 • உடல் சேதம் அல்லது காயம் விளைவிக்கும் விபத்து
 • போரின் விளைவாக இராணுவ வீரர்களுக்கு ஒரு விபத்து
 • வன்முறை அல்லது விபத்து அல்லது எலும்பு முறிவு போன்றவற்றால் உடலுக்கு ஏதேனும் உடல் சேதம் ஏற்படுகிறது.

கண்ணோட்டம்

ஓனந்தே ஜவானிக்கா , பொதுவாக ஜாவா வாட்டர் டிராபோர்ட் , சீன செலரி , இந்தியன் பென்னிவார்ட் , ஜப்பானிய வோக்கோசு , வாட்டர் செலரி மற்றும் வாட்டர் டிராப்வார்ட் ஆகியவை கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து தோன்றிய நீர் டிராப்வார்ட் இனத்தின் தாவரமாகும். (சீன செலரி என்பது அபியம் கல்லறைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பெயர். செகலினம் ). இது மிதமான ஆசியா மற்றும் வெப்பமண்டல ஆசியாவில் பரவலான பூர்வீக விநியோகத்தைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் ஆஸ்திரேலியாவின் குயின்ஸ்லாந்தையும் பூர்வீகமாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்த ஆலை பேரினம் Cryptotaenia தாவரங்களைக் கொண்டு குழப்பிக் கொள்ளக் கூடாது, சிலநேரங்களில் அது "ஜப்பனீஸ் காட்டு வோக்கோசு" (ஜப்பனீஸ் உள்ள mitsuba) எனப்படும்.
நிலை விதிமுறைகள். மேடையின் வெட்டு துளையின் (மேடை) ஒரு பகுதியிலுள்ள நடிகர்களையும் முட்டுகளையும் எழுப்பும் மற்றும் குறைக்கும் பொறிமுறை. இது கபுகியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அதாவது அதை உயர்த்துவது அல்லது உயர்த்துவது மற்றும் குறைப்பது.