இளவரசி Ōku

english Princess Ōku
Princess Ōku
Saiō of Ise Grand Shrine (673–686)
Born February 12, 661
Ōku, Japan
Died January 29, 702(702-01-29) (aged 40)
Ōku, Japan
Father Emperor Tenmu
Mother Princess Ōta

கண்ணோட்டம்

ஜு (ஜப்பானிய 大 来prin女 அல்லது 大伯 皇 女 ) (பிப்ரவரி 12, 661 - ஜனவரி 29, 702) ஜப்பானிய வரலாற்றில் அசுகா காலத்தில் ஒரு ஜப்பானிய இளவரசி. அவர் டென்மு பேரரசரின் மகள் மற்றும் இளவரசர் எட்ஸுவின் சகோதரி. ஒரு இளம் பெண்ணாக, அவர் ஜின்ஷின் போரைக் கண்டார். மன்யாஷோ ("பத்தாயிரம் இலைகளின் தொகுப்பு") படி, அவர் ஐஸ் கிராண்ட் ஆலயத்தில் பணியாற்றிய முதல் சாய்க் ஆனார். 686 ஆம் ஆண்டில் அவரது சகோதரர் இளவரசர் எட்ஸுவின் மரணத்திற்குப் பிறகு, அவர் ஐசேவிலிருந்து யமடோவுக்குத் திரும்பினார். ஃபுடகாமி, 40 வயதில் தனது வாழ்க்கையை அமைதியாக முடிப்பதற்குள்.

மன்யோ பாடகர். தென்மு பேரரசின் இளவரசி இளவரசர் ஓட்சு என் அம்மாவின் சகோதரி. தாய் பேரரசர் தெஞ்சி, இளவரசி ஓட்டா, ஆனால் டெய்கி 6 வயது கூண்டில் இறந்தார். 673 இல் (டென்மு 2), அவரை சைக்கூ உத்தரவிட்டு 13 முதல் 26 வயது வரை ஐஸ் ஜிங்குவில் பணியாற்றினார். 686 ஆம் ஆண்டில் (ஷு டோரி 1), தந்தை சக்கரவர்த்தி சைமியாவின் மரணம் கைவிடப்பட்டது, அந்த நேரத்தில், அவரது சகோதரர் ஓட்சுவின் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டது. “மன்யோஷு” தொகுதியில் ஆறு இளவரசி பாடல்கள் உள்ளன. 2, சம்பவத்திற்கு சற்று முன்பு ரகசியமாக ஐசேக்கு வந்த ஓட்சுவைப் பார்க்க இரண்டு பாடல்கள், ஓட்சுவின் மரணதண்டனைக்குப் பிறகு டோக்கியோவுக்குச் சென்றபோது இரண்டு, மற்றும் ஓட்சுவின் பாடல் நிகமியாமாவுக்கு நகர்ந்தது. இறுதிச் சடங்கின் இரண்டு கழுத்துகள் மற்றும் சகோதரரின் சதித்திட்டம் தொடர்பாக அவை மூழ்கியுள்ளன. வேலை: <யமடோவுக்கு என் முதுகை அனுப்புங்கள், நான் இரவில் தங்கி பனியால் ஈரமாவேன் >> <நான் மனச்சோர்வடைந்த நபர், நியாமா நாளை விட சகோதரனாக இருப்பார்) நான் அதைப் பார்க்கிறேன், ”இருவரும் எளிமையானவை மற்றும் பாடும் பாணியில் பாடுகின்றன. அவர் தனது 41 வயதில் காலமானார், ஆனால் அந்த நேரத்தில் எந்த செய்தியும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
கெய்பாச்சி சகாஷிதா