கோயமதா குலம்

english Koyamada clan

கண்ணோட்டம்

கோயமதா குலம் ( 小山田氏 , கோயமாடா-ஷி ) ஜப்பானிய சாமுராய் குலங்களில் ஒருவர்.
டோயுகாவா ஜப்பானில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த நிலப்பிரபுத்துவ களங்களில் ஒன்றான சாட்சுமா டொமைனில் கோயமாடா குலத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்டிருந்தது, மேலும் மீஜி மறுசீரமைப்பிலும், அதைத் தொடர்ந்து வந்த மீஜி கால அரசாங்கத்திலும் முக்கிய பங்கு வகித்தது.
நேரடி வம்சாவளி ஜின் கோயமாடா, இவர் ஜப்பானில் பிறந்து வளர்ந்தவர் மற்றும் அமெரிக்காவில் வசிக்கிறார்.

தமா-துப்பாக்கி, முசாஷிகுனி Oyamada அவ்வளவு ஒரு இடைக்கால சாமுராய். திரு. தாகெய் சுஜி மற்றும் திரு. சிச்சிபு ஆகியோரின் ஓட்டத்தில் தொடங்கி, யூஜு ஓயாமாடாவில் வசிப்பவராக ஆனார், மேலும் அதை ஒயமாடா பெட்டோ என்று அழைத்தார். 1980 களில் (மீஜி 4) ஆரிஜ் டோக்கியோவில் இருந்தார், அவர் இராணுவத்தில் வளர்க்கப்பட்டபோது, அவர் ஹைக்கைப் பின்தொடர்ந்து கியோஷி யோஷிமுனின் இராணுவப் படைகளில் சேர்ந்தார். சே, ஷிபூயா ஷிபூயா மற்றும் பலர் காமகுரா குடும்பமாக மாறினர். யோரிடோமோ யோரிடோமோவின் மரணத்திற்குப் பிறகு, முசாஷிகுனியின் கட்டுப்பாட்டைக் கைப்பற்ற முயன்ற திரு. ஹோஜோ, 1205 இல் தனது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த திரு. ஹியாமாவை முதலில் தோற்கடித்தார் (மோட்டோஹிசா 2). ஷிகேசி இனேஜ் மற்றும் ஷிகேடகா ஷிபூயா ஆகியோரும் கொலை செய்யப்பட்டனர், மேலும் குடும்பத்தின் சக்தி மிகவும் குறைந்தது. தைஹேயில் நிட்டா யோஷிசாதாவின் விசுவாசமான வஸலாகக் கருதப்படும் தகாயாமா கோயமாடாவும், வார்ரிங் ஸ்டேட்ஸ் காலத்தில் டக்கேடா காய் என்பவரின் அடிமையாக இருந்த திரு. முரோமாச்சி காலம் வரை வடக்கு-வடக்கு காலையில் கோயமாடா ஷோனாயை நம்பியிருந்த திரு. கோயமாடா, கான்டோ பிராந்தியத்தில் உசுகியின் நீரோடை.
ஷினிச்சிரோ டோனூகா