அரபு

english Arab

சுருக்கம்

  • அரேபியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு உற்சாகமான அழகான மற்றும் புத்திசாலித்தனமான சவாரி குதிரை
  • அரேபிய தீபகற்பம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஒரு செமிடிக் மக்களின் உறுப்பினர், அவர்கள் அரபு மொழி பேசுகிறார்கள் மற்றும் மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆபிரிக்காவின் பெரும்பகுதிகளில் வசிக்கின்றனர்
இனத்தின் இனத்தின் பெயர். அரேபிய தீபகற்பத்தை பூர்வீகமாக சவாரி செய்யும் குதிரை. பெடோயின் பழங்குடி 2000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பெர்சியா மற்றும் யேமனின் குதிரைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து கடந்து சென்றது. ஒரு சீரான குதிரை, 150 செ.மீ உயரம். இது ஆயுள் நிறைந்ததாகவும், இனப்பெருக்க முன்னேற்றத்தின் இனமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆங்கிலோ · அரபு [விதை]
Items தொடர்புடைய பொருட்கள் குதிரைகள் (குதிரை) | குதிரை பந்தயம்