tempat perlindungan

english shelter

ringkasan

  • struktur yang menyediakan privasi dan perlindungan daripada bahaya
  • penutup pelindung yang memberikan perlindungan dari cuaca
  • perumahan sementara untuk orang yang tiada tempat tinggal atau terlantar
  • cara mengatur perniagaan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar pada pendapatan semasa
  • keadaan dilindungi
    • mereka berkumpul bersama untuk perlindungan
    • dia menikmati rasa kedamaian dan perlindungan di rumah barunya
Walaupun perlindungan hidup didasarkan pada perlindungan penduduk pada prinsipnya, dapat dikatakan bahwa jika efek perlindungan tidak dapat diharapkan, ia dapat melakukan perlindungan perumahan (perlindungan fasilitas) dengan persetujuan individu. Kemudahan perlindungan adalah kemudahan yang ditetapkan dalam Undang - undang Perlindungan Hidup untuk perlindungan tempat tinggal, terdapat jenis kemudahan penyelamatan, kemudahan pemulihan, kemudahan perlindungan medis, kemudahan vokasional, dan kemudahan penyediaan.