semula

english retrial

ringkasan

  • percubaan baru di mana isu-isu yang telah dilupuskan dan yang mana mahkamah telah memberikan suatu keputusan atau keputusan yang diperiksa semula oleh mahkamah yang sama; berlaku apabila percubaan awal didapati tidak wajar atau tidak adil disebabkan oleh kesalahan prosedur

Gambaran keseluruhan

Percubaan atau pengambilan baru adalah pengulangan kes mahkamah. Bergantung kepada peraturan bidang kuasa, percubaan baru mungkin berlaku jika:
Petisyen yang ingin meneliti semula kes itu dengan membatalkan kes dan prosedur (undang-undang tuntutan sivil 338 et seq., Undang-undang prosedur jenayah 435 Atau kurang). Percubaan yang disahkan tidak boleh membenarkan pembatalan yang tidak perlu dari sudut kestabilan undang-undang, tetapi jika terdapat kecacatan yang serius, semakan itu boleh dibenarkan dari sudut realisasi keadilan. → kenaan kuasa / swan yang sudah diketahui
→ Tindakan litigasi berkaitan | Insiden Sayama