Pengeluaran khas IMF betul(SDR)

english IMF special withdrawal right
Hak pengambilan khas (SDR disingkat) yang ditubuhkan secara berasingan daripada dana IMF tradisional pada tahun 1967, yang diwujudkan dengan cara yang sistematik, diperuntukkan kepada setiap negara mengikut jumlah sumbangan IMF yang diperuntukkan kepada persediaan luaran. Imbangan pembayaran defisit negara boleh memperoleh mata wang asing daripada IMF sebagai pertukaran untuk SDR. Terdapat jaminan nilai emas, tetapi ia tidak ditukar kepada emas. Dipanggil aset rizab baru atau mata wang antarabangsa ketiga. Nilai SDR telah dikira dari purata wajaran dari lima negara utama Amerika Syarikat, Britain, Perancis, Jerman, Jepun sejak 1981. 1U.S. dolar ≒ 0.72 SDR (September 1999). → Kecairan antarabangsa