Usami

english Usami

Samurai zaman pertengahan yang berpangkalan di Usamiso, Izukunikata-gun. Lelaki Izu Encik Kudo Ia bermula apabila Yumo (Sukemo) tinggal di Usami dan memanggil Saburo Usami. Pada asalnya Usamiso ini dipanggil Kusumiso bersama Itoso dan Kawazuso, dan itu adalah tempat Yutaka bernama Kudo Daio. Yutaka, yang tidak ditawan oleh penggantinya, memberinya seorang anak yang dilahirkan bersama anak isterinya (Tetsuko), bernama Yusuke sebagai Ito dan Usami, dan memberikan Kawazu kepada cucunya Yuko. Dibahagikan. Walau bagaimanapun, sejak Yusuke meninggal dunia, peninggalan-peninggalan telah disita oleh Yuchi dan berkembang menjadi perselisihan atas keluarga. Menghadapi latar belakang wilayah ini, Yumochi Yoko, anak lelaki Yuuji, yang menyertai keluarga Heike pada tahun 1180 (keputusan 4), menaikkan keluarganya di keluarga Heike, sebelum Yosuke, kakaknya di Tokyo. Yumo dan keluarga lain dipenuhi dengan keluarga shogun dan berkembang. Kemudian, Encik Usami dapat dilihat di bawah Horikoshi Kominato, dan Kenshin Usami Kenshin Uesugi juga dikenali sebagai keponakan.
Shinichiro Tonooka