pajakan

english lease

ringkasan

  • suatu kontrak yang memberikan penggunaan atau pekerjaan harta semasa masa yang ditetapkan untuk pembayaran tertentu
  • harta yang dipajak atau disewa atau dibiarkan
  • tempoh masa di mana kontrak yang menyampaikan harta kepada seseorang adalah berkuatkuasa

Gambaran keseluruhan

Menyewa , juga dikenali sebagai pengambilan atau penyewaan , adalah perjanjian di mana pembayaran dibuat untuk penggunaan sementara yang baik, perkhidmatan atau harta yang dimiliki oleh yang lain. Sewa kasar adalah apabila penyewa membayar jumlah sewa rata dan tuan tanah membayar semua caj hartanah yang selalu dilakukan oleh pemilikan.
Kontrak (satu kurang daripada Kanun Sivil, Perkara 601) di mana satu pihak (pemberi pajak) menggunakan keuntungan di pihak lain (pemajak), dan pihak lain membayar sewa. Pajakan hartanah amat penting. Oleh kerana pajakan itu adalah kontrak kredit di bawah Kanun Sivil, status pemajak adalah sangat lemah, jadi undang-undang pajakan pegangan pajak , undang - undang tanah ladang, dan sebagainya adalah digubal dan banyak diperkuatkan berkenaan dengan daya saing pajakan, tempoh, pemulihan modal pelaburan Ia telah selesai. Pajakan
Item Berkaitan Akta Pajakan | Penggunaan Pinjaman