melampau

english extreme

ringkasan

 • pergerakan, bergerak sendiri ke atas atau ke hadapan
 • perbuatan membuat sesuatu yang sempurna
 • tahap darjah atau tertinggi sesuatu
  • dia membawanya ke keterlaluan
 • ijazah yang paling mungkin sesuatu
  • apa yang dilakukannya adalah di luar batas kelakuan yang boleh diterima
  • kepada had kemampuannya
 • contoh ideal; penjelmaan sempurna konsep
 • garis atau satah yang menunjukkan had atau tahap sesuatu
 • titik yang terletak paling jauh dari tengah-tengah sesuatu
 • sempadan kawasan tertentu
 • sejauh mana sesuatu boleh pergi
 • jumlah terhebat dari sesuatu yang mungkin atau dibenarkan
  • ada had jumlah yang boleh anda pertaruhkan
  • ia berkembang pesat tanpa penglihatan
 • nilai matematik ke mana fungsi berjalan ketika pemboleh ubah bebas menghampiri infiniti
 • garis yang menentukan had kawasan
 • keadaan tanpa kecacatan atau kecacatan
 • titik had akhir atau terakhir

Gambaran keseluruhan

Dalam matematik, had adalah nilai yang fungsi (atau urutan) "mendekati" sebagai input (atau indeks) "mendekati" beberapa nilai. Batasan penting untuk kalkulus (dan analisis matematik secara umum) dan digunakan untuk menentukan kesinambungan, turunan, dan integrasi.
Konsep had urutan selanjutnya digeneralisasikan kepada konsep had jaring topologi, dan berkait rapat dengan had dan had langsung dalam teori kategori.
Dalam formula, had fungsi biasanya ditulis sebagai

Urutanmempertimbangkan 00410601, istilah ke -9 bagi urutan ini menghampiri 0 kerana n menjadi besar. Umumnya satu urutan yang tidak terbatas {an | n = 1,2, ......} n-th term a n , ketika mendekati seboleh mungkin ke nombor A tertentu yang apabila meningkat tanpa had n, urutan ini adalah penumpuan Kemudian, A dipanggil nilai had urutan ini. Dengan tanda,oleh 00410701. Contohnya, urutantype="inline"/> 00410802 menyatu dan nilai had masing-masing 0 dan 1. Urutan tidak konvergen disebut urutan divergen. Daripada mereka

(1) 1,2,2 2, 2 3, ..., sebagai 2 n, ketika n adalah istilah n-th a n sesuai lebih besar meningkat tanpa had, harap urutan ini menyimpang ke tak terhingga positif ,Bagaimanapun.

(2) Begitu juga00411001 ditakrifkan.

(3) Dalam kes lain, urutan kadang-kadang disebut getaran. Keadaan yang diperlukan dan mencukupi agar urutan sebenar dapat bertemu adalah Lajur asas Adakah untuk dilakukan.
Toru Sugie