Tambahan

english Supplement

ringkasan

  • komponen tambahan yang meningkatkan keupayaan
  • kuantiti ditambah (misalnya untuk membuat kekurangan)
  • perkara tekstual yang ditambahkan kepada penerbitan, biasanya pada akhirnya

Gambaran keseluruhan

Hadiah perang adalah sekeping harta musuh atau tanah yang dirampas oleh pihak yang berperang semasa atau selepas perang atau peperangan, biasanya di laut. Istilah ini digunakan hampir secara eksklusif dari segi kapal-kapal yang ditangkap semasa abad ke-18 dan ke-19.
Apabila jumlah kedua-dua sudut adalah dua sudut tepat, kedua-dua sudut dikatakan lain pelengkap kepada satu sama lain. → sudut pelengkap
Item berkaitan Horn