Pengeluaran besar-besaran / pelupusan massa

english Mass production / mass disposal
Pengeluaran besar-besaran produk dan pelupusan besar-besaran selepas digunakan. Dalam masyarakat di mana kuantiti produk yang beredar di pasaran meningkat oleh sistem pengeluaran besar-besaran, kelajuan penggunaan dan pelupusan oleh orang juga meningkat, dan penggunaan massa dan pembuangan besar-besaran menjadi kebiasaan. Ia boleh dikatakan bahawa keadaan masyarakat moden adalah pengeluaran besar-besaran yang sepadan dengan ini. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan untuk memperbaharui sistem masyarakat ekonomi ke arah merealisasikan masyarakat berorientasikan pemuliharaan alam sekitar , kerana pengeluaran besar-besaran dan pelupusan besar-besaran meletihkan sumber terhad dan kemajuan pemusnahan alam sekitar .