Undang-undang pajakan tanah

english Land leasehold law
Undang-undang yang menyatukan undang-undang pajakan konvensional, undang - undang rumah sewa dan undang - undang perlindungan bangunan , bersama-sama dengan semakan kandungan yang substansial (diisytiharkan pada 1991, dikuatkuasakan pada tahun 1992). Hak pemegang pajakan dan penyewa yang telah melindungi tiga undang-undang terdahulu telah dipertahankan, dan hak tanah / hak pajakan pegangan pajakan ( pegangan pajakan yang diambil oleh pemilik tanah itu sendiri) dan pajakan bangunan sementara (untuk tempoh tertentu Selepas berlalunya masa, pemindahan bangunan akan diterima tanpa penghakiman alasan yang wajar) dan sejenisnya baru ditubuhkan. Sebagai tambahan kepada undang-undang baru, sebahagian daripada undang-undang timbang tara sivil juga telah disemak semula, dan presidenisme timbangtara diperkenalkan atas permintaan untuk peningkatan atau penurunan sewa. Semakan tahun 1999 memperkenalkan sistem hak sewaan berkala .
Item berkaitan Hak kediaman | superficies right | pegang pajak | sewa | undang-undang sivil