persembahan

english presentation

ringkasan

 • pertunjukan atau paparan; perbuatan menyampaikan sesuatu kepada penglihatan atau pandangan
  • pembentangan data baru
  • dia memberi pelanggan demonstrasi
 • aktiviti mempersembahkan secara rasmi sesuatu (sebagai hadiah atau ganjaran)
  • Dia memberi trofi tetapi dia membuat persembahan
 • representasi visual sesuatu
 • kedudukan janin dalam rahim berbanding dengan saluran kelahiran
  • Bahagian caesar kadang-kadang hasil daripada persembahan yang tidak normal
 • perbuatan membuat sesuatu yang tersedia secara terbuka; menyampaikan berita atau maklumat lain dengan menyiarkan atau mencetaknya
  • dia menyiapkan persembahannya dengan teliti terlebih dahulu
 • perbuatan mengemukakan cadangan
 • secara rasmi membuat orang yang diketahui oleh orang lain atau orang ramai

Gambaran keseluruhan

Pembentangan adalah proses penyampaian topik kepada penonton. Ia biasanya demonstrasi, pengenalan, kuliah, atau ucapan yang dimaksudkan untuk memaklumkan, memujuk, memberi inspirasi, memberi motivasi, atau membina kehendak yang baik atau membentangkan idea atau produk baru. Istilah ini juga boleh digunakan untuk pengenalan atau penawaran formal atau ritual, seperti penyampaian debut. Pembentangan dalam format tertentu juga dikenali sebagai alamat utama.
Bermakna untuk menyampaikan maklumat kepada rakan kongsi dan mendapatkan pemahaman. Kadang-kadang ia hanya dipanggil persembahan. Perisian persembahan sering digunakan untuk membuat persembahan berkesan secara visual. Wakil seperti Microsoft <PowerPoint> dan lain-lain