Hendrikus J. Witteveen

english Hendrikus J. Witteveen


1921-
Ahli politik Belanda.
Bekas Timbalan Perdana Menteri Belanda, bekas Pengarah Urusan IMF.
Beliau adalah seorang profesor universiti sehingga 198-63. Beliau adalah seorang senator dari Parti Liberal di '58 -63 dan seorang anggota Dewan di '65 -73. Sementara itu, beliau berkhidmat sebagai Menteri Kewangan pada tahun '63 -65, '67 -71, dan berkhidmat sebagai Timbalan Perdana Menteri pada '67 -71. Berkhidmat sebagai Pengarah Urusan IMF sehingga '73 -78. Mengunjungi Jepun pada '74.